Attest

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1360 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
ATTEST is to authenticate, affirm to be true, genuine, or correct, as in an official capacity.
 

Thành viên trực tuyến

  • haithuphuong91
  • damyngheninhbinh
  • watersky
  • xuanquang1931999
  • auyeuch
  • Phương Hạ 111
  • Qanhhce
  • Hiendinhnd

TEXT LINK

Xem nhiều