Attrition

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
ATTRITION a reduction in numbers usually as a result of resignation, retirement, or death.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
439
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
382
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
436
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn weighted average cost formula
Trả lời
0
Lượt xem
320
T
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều