Audit Failure

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AUDIT FAILURE is an Instance where the auditor said that the financial statements were fairly stated when in fact, they were not.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
439
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
436
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
W
Trả lời
0
Lượt xem
18K
W
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn warrant
Trả lời
0
Lượt xem
305
T
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều