Auditing Standards

 • Thread starter CompasX
 • Ngày gửi

2284 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
AUDITING STANDARDS provide minimum guidance for the auditor that helps determine the extent of audit steps and procedures that should be applied to fulfill the audit objective. They are the criteria or yardsticks against which the quality of the audit results are evaluated.
 
T

thuy7753

Sơ cấp
7/4/04
14
0
0
AUDITING STANDARDS: các chuẩn mực kiểm toán
cung cấp những hướng dẫn cho kiểm toán viên giúp họ xác định việc mở rộng các thủ tục và các bước nên được dùng để hoàn thiện mục tiêu của kiểm toán, là các tiêu chuẩn hay các tiêu chuẩn so sánh chất lượng các kết quả kiểm toán được đánh giá
 

BQT trực tuyến

 • Rua Diu Dang
  Rua Diu Dang
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • Rua Diu Dang
 • Phần mềm Việt
 • babyheomoi
 • kientrucxaydung
 • Phương QN
 • auyeuch
 • saodethuong
 • LuatTrongTin
 • quinoa
 • nguyenyenht
 • MInh Thảo 28
 • prokhong5
 • superstar1
 • Trinh Khuyen
 • ttbehai
 • baongocvu

TEXT LINK

Xem nhiều