Audit Report

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

4411 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
AUDIT REPORT is a signed, written document which presents the purpose, scope, and results of the audit. Results of the audit may include findings, conclusions (opinions), and recommendations.
 
H

hathu

Thành viên thân thiết
30/9/04
74
1
0
39
Ha Noi
Audit report (nó còn tương đương với thuật ngữ auditor's report): Báo cáo của kiểm toán viên
Báo cáo của kiểm toán viên là một văn bản do kiểm toán viên lập trình bày về mục tiêu, phạm vi và kết quả của cuộc kiểm toán. Kết quả của cuộc kiểm toán bao gồm các phát hiện, kết luận (ý kiến) và các ý kiến tư vấn.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK