Audit Report

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AUDIT REPORT is a signed, written document which presents the purpose, scope, and results of the audit. Results of the audit may include findings, conclusions (opinions), and recommendations.
 
H

hathu

Sơ cấp
30/9/04
74
1
0
40
Ha Noi
Audit report (nó còn tương đương với thuật ngữ auditor's report): Báo cáo của kiểm toán viên
Báo cáo của kiểm toán viên là một văn bản do kiểm toán viên lập trình bày về mục tiêu, phạm vi và kết quả của cuộc kiểm toán. Kết quả của cuộc kiểm toán bao gồm các phát hiện, kết luận (ý kiến) và các ý kiến tư vấn.
 

Thành viên trực tuyến

  • hoacomay055

Xem nhiều