Audit Report

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AUDIT REPORT is a signed, written document which presents the purpose, scope, and results of the audit. Results of the audit may include findings, conclusions (opinions), and recommendations.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
42
Ha Noi
Audit report (nó còn tương đương với thuật ngữ auditor's report): Báo cáo của kiểm toán viên
Báo cáo của kiểm toán viên là một văn bản do kiểm toán viên lập trình bày về mục tiêu, phạm vi và kết quả của cuộc kiểm toán. Kết quả của cuộc kiểm toán bao gồm các phát hiện, kết luận (ý kiến) và các ý kiến tư vấn.
Webketoan Zalo OA
 

Similar threads

B
Trả lời
0
Lượt xem
15
B
B
Trả lời
0
Lượt xem
22
B
S
Trả lời
0
Lượt xem
30
S

Xem nhiều