Authorization Of Stock

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1383 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
AUTHORIZATION OF STOCK is the provision in a corporate charter giving permission to issue stock.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK