Auxiliary Journal

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
AUXILIARY JOURNAL is a journal in which accounting information is stored both before and after the transfer to the General Ledger.
 

Thành viên trực tuyến

  • thangbeo4222

Xem nhiều