Average Age Of Inventory

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1912 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
AVERAGE AGE OF INVENTORY is calculated by the formula: 365 / inventory turnover
 

Thành viên trực tuyến

  • lindanga

TEXT LINK

Xem nhiều