Average Age Of Inventory

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
AVERAGE AGE OF INVENTORY is calculated by the formula: 365 / inventory turnover
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều