Average Cost Method

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
D

dinhlinh

Sơ cấp
24/12/04
15
0
1
Ho Chi Minh
Phương pháp này gọi là phương pháp tính phí theo bình quân gia quyền
 

Thành viên trực tuyến

  • oixanh1234
  • bach nhi
  • Võ Đặng Tường Vi

Xem nhiều