Average Cost Method

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
#1
AVERAGE COST METHOD is using a weighted average cost for items in inventory rather than actual cost for each specific item.
 
D

dinhlinh

Sơ cấp
24/12/04
15
0
1
Ho Chi Minh
#2
Phương pháp này gọi là phương pháp tính phí theo bình quân gia quyền
 

BQT trực tuyến

  • HungTV
    HungTV
    Quản trị viên / Admin

Thành viên trực tuyến

  • HungTV
Xem nhiều