Average Cost Method

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AVERAGE COST METHOD is using a weighted average cost for items in inventory rather than actual cost for each specific item.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dinhlinh

Guest
24/12/04
15
0
1
Ho Chi Minh
Phương pháp này gọi là phương pháp tính phí theo bình quân gia quyền
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA