Average Cost Method

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Cao cấp
AVERAGE COST METHOD is using a weighted average cost for items in inventory rather than actual cost for each specific item.
 
D

dinhlinh

Sơ cấp
24/12/04
15
0
1
Ho Chi Minh
Phương pháp này gọi là phương pháp tính phí theo bình quân gia quyền
 

Thành viên trực tuyến

  • ngoclibra
  • xediengiatot
  • Tinhkhanh
  • Châu Nguyễn24
  • Hồng Đỗ
  • UrassYaYa
  • auyeuch
  • kientruc228

TEXT LINK

Xem nhiều