Mỗi tuần một chuyên đề

Các Chuẩn Mực Kiểm Tóan

 • Thread starter thienlp
 • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

thienlp

Guest
Hiện nay, các Chuẩn mực kiểm tóan Việt Nam có số hiệu và tên gọi sau đây:

- Chuẩn mực số 200: Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chuẩn mực số 210: Hợp đồng kiểm toán;
- Chuẩn mực số 230: Hồ sơ kiểm toán;
- Chuẩn mực số 700: Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.
- Chuẩn mực số 250 - Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các qui định trong kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chuẩn mực số 310 - Hiểu biết về tình hình kinh doanh;
- Chuẩn mực số 500 - Bằng chứng kiểm toán;
- Chuẩn mực số 510 - Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu năm tài chính;
- Chuẩn mực số 520 - Quy trình phân tích;
- Chuẩn mực số 580 - Giải trình của Giám đốc.
- Chuẩn mực 220- Kiểm soát hoạt động kiểm toán.
- Chuẩn mực 320- Tính trọng yếu trong kiểm toán.
- Chuẩn mực 501- Bằng chứng kiểm toán.
- Chuẩn mực 560- các sự kiện phát hiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính.
- Chuẩn mực 600- Sử dụng tài liệu của các kiểm toán viên khác.
- chuẩn mực số 401- thực hiệm kiểm tóan trong môi trường sinh học
- chuẩn mực số 550- các bên liên quan.
- chuẩn mực số 570- hoạt động liên tục
- chuẩn mực số 800- báo cáo kiểm tóan về những công việc kiểm tóan đặc biệt.
- chuẩn mục số 920- kiểm tóan thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục đã thỏa thuận trước.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyen Hang

Tôi là người kiên nhẫn...
20/8/04
243
2
0
Pleiku
Em có đọc nhưng không hiểu rõ về mối quan hệ giữa IAS, IAG và GAAP. Em có hỏi về vấn đề này rồi nhưng có lẽ nó quá đơn giản nên không thấy ai answer cả. Thienlp vui lòng chỉ cho em được không ạ? Thanks so much!
 
Z

zinger

Guest
27/5/05
3
0
0
the Sun
Kiểm toán viên khi kiểm toán, phải xem thực trạng tài chính được phản ánh đúng GAAP=quy tắc kế toán được chấp nhận phổ biến không? Trong quá trình kiểm toán đó, phải tuân thủ IAGs=chỉ dẫn kiểm toán quốc tế (chung nhất) và IAS=chuẩn mực kiểm toán quốc tế(cụ thể, mang tính quốc tế)
Ngoài ra, GAAS= chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến là những chuẩn mực có hiệu lực mà kiểm toán viên phải tuân thủ và là cách thức bảo đảm chất lượng công việc kiểm toán, là những hướng dẫn CHUNG cho chu trình kiểm toán tài chính.
Hôm nay tình cờ đọc bài này, post ý kiến của mình. Nếu có gì chưa đúng, rất mong được bà con góp ý
 
N

newktv

Guest
3/7/05
7
0
0
49
HCMC
Bạn ơi, hình như bạn nhầm lẫn giữa các khái niệm trên rồi.

IAS là các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế do Uỷ ban CMKTQT ban hành (IAS Board).

GAAP là các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi tùy thuộc vào từng quốc gia, có những điểm giống và khác với IAS. Do đó, nói đến GAAP là phải nói đến cụ thể quốc gia nào, ví dụ US GAAP, Vietnamese GAAP, etc.

IAG là các hướng dẫn kiểm toán quốc tế để hướng dẫn việc thực hiện kiểm toán trong các trường hợp đặc biệt. Nó chỉ có tính tham khảo, và không bắt buộc thực hiện như các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (ISA).

Vì vậy, BCTC phải ghi rõ là được lập theo tiêu chuẩn nào: IAS, US GAAP, Vietnamese GAAP... Và việc kiểm toán phải ghi rõ là thực hiện theo chuẩn mực nào ISA, VSA... để tránh rủi ro kiểm toán và tránh hiểu lầm cho người đọc BCTC.

ĐẠI
 
Q

quynh1984

Guest
4/3/05
9
0
0
39
ha tay
các bác ơi, em mới học chuyên ngành kiểm toán. Bác nào có nội dung các chuẩn mực kiểm toán và kế toán nữa thì post cho em một bản nhé.
thanks alot
(email:quynh_doan2004@yahoo.com)
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM

Đính kèm

 • 4 Chuan muc kiem toan VN dot 1.zip
  27.2 KB · Lượt xem: 356
 • 6 Chuan muc kiem toan VN dot 2.zip
  22.6 KB · Lượt xem: 269
 • 6 Chuan muc kiem toan VN dot 3.zip
  39.6 KB · Lượt xem: 308
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Thêm nữa này!
 

Đính kèm

 • 5 Chuan muc kiem toan VN dot 4.zip
  39.2 KB · Lượt xem: 271
 • 6 Chuan muc kiem toan VN dot 5.zip
  56.2 KB · Lượt xem: 273
 • 6 Chuan muc kiem toan VN dot 6.zip
  84.2 KB · Lượt xem: 317
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Mình có chuẩn mực Kiểm Toán Quốc Tế (dĩ nhiên bằng tiếng Anh). Mình có nhưng không hiểu được, bạn nào ngâm kíu thì liên hệ với mình
 
D

dbl85

Guest
Chuẩn mực kiểm toán Mỹ

Đại ca nào có link hay có tài liệu về chuẩn mực kiểm toán Mỹ không cung cấp cho đệ với. Đệ đang phải làm báo cáo có phần so sánh chuẩn mực Việt Nam với một số nước trên thế giới
 
D

dovietdinhkt2

Guest
7/11/05
1
0
0
41
TP. HCM
he thong tai khoan ke toan

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành theo Quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT đã sửa đổi, bổ sung áp dụng
cho doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhà nước từ 2002 đến 30-3-2005)

Số hiệu TK Tên tài khoản Ghi chú
Cấp 1 Cấp 2
1 2 3 4
LOẠI TÀI KHOẢN 1
TÀI SẢN LƯU ĐỘNG
111 Tiền mặt
1111 Tiền Việt Nam
1112 Ngoại tệ
1113 Vàng, bạc, kim khí qúy, đá qúy
112 Tiền gửi ngân hàng
1121 Tiền Việt Nam
1122 Ngoại tệ
1123 Vàng, bạc, kim khí qúy, đá qúy
113 Tiền đang chuyển
1131 Tiền Việt Nam
1132 Ngoại tệ
121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
1211 Cổ phiếu
1212 Trái phiếu
128 Đầu tư ngắn hạn khác
129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
131 Phải thu của khách hàng Chi tiết theo đối tượng
133 Thuế GTGT được khấu trừ
1331 Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV
1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136 Phải thu nội bộ
1361 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc Dùng ở đơn vị cấp trên
1368 Phải thu nội bộ khác
138 Phải thu khác
1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
1388 Phải thu khác
139 Dự phòng phải thu khó đòi
141 Tạm ứng Chi tiết theo đối tượng
142 Chi phí trả trước
1421 Chi phí trả trước
1422 Chi phí chờ kết chuyển DN có chu kỳ KD dài

144 Cầm cố, ký cược, ký qũy ngắn hạn
151 Hàng mua đang đi trên đường
152 Nguyên liệu, vật liệu Chi tiết theo yêu cầu quản lý
153 Công cụ, dụng cụ
1531 Công cụ, dụng cụ
1532 Bao bì luân chuyển
1533 Đồ dùng cho thuê
154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155 Thành phẩm
156 Hàng hóa
1561 Giá mua hàng hóa
1562 Chi phí thu mua hàng hóa
1567 Hàng hóa bất động sản
157 Hàng gửi đi bán
159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
161 Chi sự nghiệp
1611 Chi sự nghiệp năm trước
1612 Chi sự nghiệp năm nay

LOẠI TÀI KHOẢN 2
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
211 Tài sản cố định hữu hình
2112 Nhà cửa, vật kiến trúc
2113 Máy móc, thiết bị
2114 Phương tiện vân tải, truyền dẫn
2115 Thiết bị, dụng cụ quản lý
2116 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
2118 Tài sản cố định khác
212 Tài sản cố định thuê tài chính
213 Tài sản cố định vô hình
2131 Quyền sử dụng đất
2132 Quyền phát hành
2133 Bản quyền, bằng sáng chế
2134 Nhãn hiệu hàng hóa
2135 Phần mềm máy vi tính
2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
2138 Tài sản cố định vô hình khác
214 Hao mòn TSCĐ
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
2147 Hao mòn bất động sản đầu tư
217 Bất động sản đầu tư
221 Đầu tư vào công ty con
2211 Đầu tư cổ phiếu
2212 Đầu tư khác
222 Vốn góp liên doanh
223 Đầu tư vào công ty liên kết
228 Đầu tư dài hạn khác
2281 Cổ phiếu
2282 Trái phiếu
2283 Đầu tư dài hạn khác
229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
241 Xây dựng cơ bản dở dang
2411 Mua sắm TSCĐ
2412 Xây dựng cơ bản
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
242 Chi phí trả trước dài hạn
244 Ký qũy, ký cược dài hạn

LOẠI TÀI KHOẢN 3
NỢ PHẢI TRẢ
311 Vay ngắn hạn
315 Nợ dài hạn đến hạn trả
331 Phải trả người bán
333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
3331 Thuế GTGT
33311 Thuế GTGT đầu ra
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333 Thuế xuất, nhập khẩu
3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335 Thu trên vốn
3336 Thuế tài nguyên
3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất
3338 Các loại thuế khác
3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
334 Phải trả công nhân viên
335 Chi phí phải trả
3353 Qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm
336 Phải trả nội bộ
337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
338 Phải trả, phải nộp khác
3381 Tài sản thừa chờ giải quyết
3382 Kinh phí công đoàn
3383 Bảo hiểm xã hội
3384 Bảo hiểm y tế
3387 Doanh thu chưa thực hiện
3388 Phải trả, phải nộp khác
341 Vay dài hạn
342 Nợ dài hạn
343 Trái phiếu phát hành
3431 Mệnh giá trái phiếu
3432 Chiết khấu trái phiếu
3433 Phụ trội trái phiếu
344 Nhận ký qũy, ký cược dài hạn

LOẠI TÀI KHOẢN 4
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411 Nguồn vốn kinh doanh
412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131 Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính
4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
4133 Chênh lệch tỷ giá hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài chính
414 Qũy đầu tư phát triển
415 Qũy dự phòng tài chính
421 Lợi nhuận chưa phân phối
4211 Lợi nhuận năm trước
4212 Lợi nhuận năm nay
431 Qũy khen thưởng, phúc lợi
4311 Qũy khen thưởng
4312 Qũy phúc lợi
4313 Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ
441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
451 Qũy quản lý của cấp trên Dùng cho các Tổng công ty,
tập đoàn, cơ quan liên hiệp…
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

LOẠI TÀI KHOẢN 5
DOANH THU
511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Chi tiết theo yêu cầu quản lý
5111 Doanh thu bán hàng hóa
5112 Doanh thu bán các thành phẩm
5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ
5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá
5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
512 Doanh thu nội bộ Chỉ dùng ở các đơn vị thành viên
5121 Doanh thu bán hàng hóa
5122 Doanh thu bán các thành phẩm
5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ
515 Doanh thu hoạt động tài chính Chi tiết theo hoạt động
521 Chiết khấu thương mại
5211 Chiết khấu hàng hóa
5212 Chiết khấu thành phẩm
5213 Chiết khấu cung cấp dịch vụ
531 Hàng bán bị trả lại
532 Giảm giá hàng bán

LOẠI TÀI KHOẢN 6
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
611 Mua hàng Áp dụng theo phương pháp
kiểm kê định kỳ
6111 Mua nguyên liệu, vật liệu
6112 Mua hàng hóa
621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
622 Chi phí nhân công trực tiếp
623 Chi phí sử dụng máy thi công
6231 Chi phí nhân công
6232 Chi phí vật liệu
6233 Chi phí dụng cụ sản xuất
6234 Chi phí khấu hao máy thi công
6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài
6238 Chi phí bằng tiền khác
627 Chi phí sản xuất chung
6271 Chi phí nhân viên phân xưởng
6272 Chi phí vật liệu
6273 Chi phí dụng cụ sản xuất
6274 Chi phí khấu hao TSCĐ
6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278 Chi phí bằng tiền khác
631 Giá thành sản xuất Áp dụng theo phương pháp
kiểm kê định kỳ
632 Giá vốn hàng bán
635 Chi phí tài chính
641 Chi phí bán hàng
6411 Chi phí nhân viên
6412 Chi phí vật liệu, bao bì
6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng
6414 Chi phí khấu hao TSCĐ
6415 Chi phí bảo hành
6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418 Chi phí bằng tiền khác
642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421 Chi phí nhân viên quản lý
6422 Chi phí vật liệu quản lý
6423 Chi phí đồ dùng văn phòng
6424 Chi phí khấu hao TSCĐ
6425 Thuế, phí và lệ phí
6426 Chi phí dự phòng
6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428 Chi phí bằng tiền khác

LOẠI TÀI KHOẢN 7
THU NHẬP KHÁC
711 Thu nhập khác

LOẠI TÀI KHOẢN 8
CHI PHÍ KHÁC
811 Chi phí khác

LOẠI TÀI KHOẢN 9
XÁC ĐỊNH KẾT QuẢ KINH DOANH
911 Xác định kết quả kinh doanh

LOẠI TÀI KHOẢN 0
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
001 Tài sản thuê ngoài
002 Vật tư, hàng nhận giữ hộ, nhận gia công Chi tiết theo yêu cầu quản lý
003 Hàng nhận bán hộ, nhận ký gửi
004 Nợ khó đòi đã xử lý
007 Ngoại tệ các loại
008 Dự toán chi hoạt động
0081 Dự toán chi thường xuyên
0082 Dự toán chi không thường xuyên
009 Nguồn vốn khấu hao
 
S

Sangvo

Trung cấp
13/4/05
145
0
16
TP Ho Chi Minh
xuantham nói:
Mình có chuẩn mực Kiểm Toán Quốc Tế (dĩ nhiên bằng tiếng Anh). Mình có nhưng không hiểu được, bạn nào ngâm kíu thì liên hệ với mình
Chị Thắm ơi gởi cho em 1 bản chị nhé theo địa chỉ: sangvt@walla.com hoặc vosang105@hotmail.com. Cảm ơn chi nhiều!
 
Q

Quoc Anh

Guest
15/1/06
1
0
0
Ha Noi
Ban nao co nhieu tai lieu ve chuan muc kiem toan quoc te thi gui cho to voi. To dang can cho bai nghien cuu. Gui cho to qua email: magicalseven@gmail.com
Cam on nhiu!
 
N

nhinhanh

Guest
21/11/05
49
0
0
42
Đà Nẵng
Anh Đức ơi, em không down được 4/14. Không biết có ai như em không?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA