tính giá xuất kho nguyên vật liệu theo ppbq_giaquyen (có VAT ko?)

 • Thread starter langtusau2006
 • Ngày gửi
L

langtusau2006

Thành viên sơ cấp
23/1/08
1
0
0
tphcm
#1
Bảng cân đối kế toán 31/12 (dvt:1000d)
>Tài sản
>>tk 152: 29.450 (chi tiết 2.500kg)
nghiep vu phat sinh trong thang 12 [tính TGTGT theo pp khấu hao]
>>1.nhap kho 5.500 kg vật liệu với giá 12.100đ/kg( chưa có thuế GTGT) thuế xuất giá trị gia tăng 5% .Chưa thanh toán cho người bán.
>>2.Xuất kho 6.00kg nguyen vat lieu (theo phuong phap binh quan gia) dung de san xuat san pham X

""Bai Giai""

nv1:
->N152:5.500*12,100
->N133:5.500*12,100*0.05
->C331:5.500*12,100*1.05
nv2:
gia binh quan = (29.450+5.500*12,100*1.05)/(2.500+5.500)
tri gia xuat kho = 6.000*gia binh quan
->C152:6.000*gia binh quan
->N621:6.000*gia binh quan
Cho mình hỏi cách mình giải 2 nghiệp trên đúng không vậy , mong các bác gúp mình (đó là một phần của bài kiểm tra môn nguyên lý kế toán)
......
......
TAI MOT DOANH NGHIEP CO TAI LIEU SAU:
BANG CAN DOI KE TOAN
NGAY 31/12
TAI SAN:
>111:95.550
>112:185.000
>131:73.800
>152:29.450
>153:1.200
>154:7.320
>211:937.680
>214:(30.000)
NGUON VON:
>311:40.000
>331:160.000
>333:15.000
>334:35.000
>338:25.000
>341:145.000
>411:780.000
>421:100.000

CHI TIẾT:
..TK 152:29.450.000Đ(2.500 KG VẬT LIỆU M)
..TK 154:7.320.000Đ(250 SẢN PHẨM X TRỊ GIÁ 3.000.000Đ VÀ 120 SẢN PHẨM Y TRỊ GIÁ 4.320.000Đ)

*Tinh hinh san xuat trong ky
1)Nhap kho 5.500 kg vat lieu M gia 12.100đ/kg (chưa có thuế gtgt) thuế suất 5%. chưa thanh toán cho người bán
2)Xuat kho 6.000 kg nguyen vat lieu de san xuat 3000 sp X và 1000 sp Y (dinh muc nguyen lieu phan bo theo ty le :1kg/sp X , 3kg/sp Y)
3)Xuat kho cong cu dung cu có giá trị 900.000đ dùng trong phân xưởng sản xuất sản phẩm X và sp Y
4)Tien luong phai thanh toan cho cong nhan vien 26.700.000 phan bo cho:
--sxkd chính:24.000.000đ (phân bổ cho sản phẩm x va sp y theo ty le phan bo nguyen vat lieu truc tiep)
--quan ly san xuat : 800.000đ
--bo phan ban hang:400.000đ
--quan ly doanh nghiep:1.500.000đ
5)Trích BHXH,BHYT,KPCĐ theo tỷ lệ quy định (19%) tính vào chi phí của cac doi tuong lien quan.
6)khau hao tscd trong thang la 14.248.000đ phân bổ cho:
--QLSX:7.988.000đ
--Bo phan ban hang :2.660.000đ
--Quan ly doanh nghieo:3.600.000đ
7)Doanh nghiep phan bo chi phi san xuat chung cua hoat dong SXKD chính vao hai loai san pham X sp Y theo ty le nguyen lieu truc tiep
8)Trong ky dn nhap kho thanh pham 3.150 sp x va 1.080 sp y. chi phí sx dở dang cuối kỳ sp x:3.500.000đ , sp y : 5.200.000đ
YÊU CẦU:
--tinh gia thanh thuc te cua sp x , sp y
--dinh khoan va ghi vao so do chu T cac nghiep vu tren
--lap bang can doi ke toan ngay 31/1
Gia thiet:
--dn hoach toan theo phuong phap ke khai thuong xuyen
--xuat kho nguyen vat lieu theo phuong phap binh quan gia quyen
--nop thue gtgt theo pp khau tru thue
Người ra đề : Nguyễn Thành Nam (Giảng viên trường cao đẳng tài chình hải quan)
****Minh lam bai nay 2 ,3 lan ma bang cân doi ke toan ngay 31/1 trong do tong tai san luon nho tong nguon von minh cung khong biet sai cho nao .Mong cac bac giup voi
 
Sửa lần cuối:
M

muontennguoi

Thành viên thân thiết
19/1/08
84
0
6
18
sg
#2
Bảng cân đối kế toán 31/12 (dvt:1000d)
>Tài sản
>>tk 152: 29.450 (chi tiết 2.500kg)
nghiep vu phat sinh trong thang 12 [tính TGTGT theo pp khấu hao]
>>1.nhap kho 5.500 kg vật liệu với giá 12.100đ/kg( chưa có thuế GTGT) thuế xuất giá trị gia tăng 5% .Chưa thanh toán cho người bán.
>>2.Xuất kho 6.00kg nguyen vat lieu (theo phuong phap binh quan gia) dung de san xuat san pham X

""Bai Giai""

nv1:
->N152:5.500*12,100
->N133:5.500*12,100*0.05
->C331:5.500*12,100*1.05
nv2:
gia binh quan = (29.450+5.500*12,100*1.05)/(2.500+5.500)
tri gia xuat kho = 6.000*gia binh quan
->C152:6.000*gia binh quan
->N621:6.000*gia binh quan
Cho mình hỏi cách mình giải 2 nghiệp trên đúng không vậy , mong các bác gúp mình (đó là một phần của bài kiểm tra môn nguyên lý kế toán)
......
......
Không đúng.


Trước hết hãy giải thích lại chữ "[tính TGTGT theo pp khấu hao]"
Thấy có dùng TK133 -> GTGT theo pp khấu trừ

Tính bình quân thì cứ lấy (SD Nợ + SFS Nợ) / (SL tồn đầu + SL nhập)
(SD Nợ + SFS Nợ) là 29.450+5.500*12,100
Còn lấy như bạn:
gia binh quan = (29.450+5.500*12,100*1.05)/(2.500+5.500)

Là thuế GTGT tính luôn vào giá nhập kho, gọi là tính thuế GTGT theo pp trực tiếp. Khi đó không dùng TK133 nữa:

nv1:
->N152:5.500*12,100*1.05
->C331:5.500*12,100*1.05


Bài 2 thì gửi bài bạn làm lên đây đi. Dài quá ai mà ngồi gõ vô nổi.
 

Thành viên trực tuyến

 • hồng5796
 • daongocnam0603
 • samsammi
 • water830101
 • thangbeo4222
 • Huyền Mia
 • Thanh1212
 • hothidiep
 • Tin@1
 • hienhtt88
 • nguyen ngoc lam1997
 • thuongdan
 • bebebe123
 • Loanuk
 • huygia88
 • Lida Thiên

Xem nhiều