Cập nhật file đã tao pasword từ form của file khác help!!!!!

Thảo luận trong 'Ứng dụng Access' bắt đầu bởi ĐỖ SƠN HẢI, 2 Tháng hai 2008.

1,806 lượt xem

 1. ĐỖ SƠN HẢI

  ĐỖ SƠN HẢI Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  130
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Phan Thiết
  cách nào đứng tại form của file dữ liệu này cập nhật vào file dữ liệu khác có cài password không các bạn .
  vd : Mình làm được trong trường hợp form cập nhật dữ liệu vào file khác với điều kiện file đó không có password như sau :

  Dim DB1 As Database, RS1 As Recordset, MB1 As Variant, DB2 As Database
  Dim ST1 As String, ST2 As String, N As Integer
  Set DB1 = OpenDatabase("g:\chung\soquytienmat on Chung\SOQUY2007\tonghopquy.MDB")

  Dim c03 As Recordset, c04 As Recordset
  Set c03 = DB1.OpenRecordset("AUD-MAPHIEUTHUTIENMAT", dbOpenTable)
  Set DB2 = CurrentDb
  Set c04 = DB2.OpenRecordset("UC-MAPHIEUTHUTIENMAT", dbOpenTable)
  c04.Index = "PRIMARYKEY"
  If c03.RecordCount > 0 Then
  c03.MoveFirst
  Do Until c03.EOF
  'On Error Resume Next
  c04.Seek "=", c03!MAPHIEU
  If c04.NoMatch Then
  c04.AddNew
  c04!MAPHIEU = c03!MAPHIEU
  c04!madoanhthu = c03!madoanhthu
  c04!DIENGIAI = c03!DIENGIAI
  c04!NGAY = c03!NGAY
  c04!TENKHACH = c03!TENKHACH
  c04!PHANLOAI = c03!PHANLOAI
  c04!SOTIEN = c03!SOTIEN
  c04!diachi = c03!diachi

  'On Error Resume Next
  c04.UPDATE: c04.Bookmark = c04.LastModified
  End If
  c04.Edit
  c04.UPDATE: c03.MoveNext
  Loop
  End If
  c03.Close
  c04.Close
  DB1.Close
  DB2.Close

  các bạn có thể giúp mình chỉnh sửa đoạn code trên để : file UC-MAPHIEUTHUTIENMAT.mdb có thể cập nhật file cài password là
  AUD-MAPHIEUTHUTIENMAT .mdb .

  Mình thật sự cảm ơn nhiều
   
  #1

Chia sẻ trang này