Bản tin VBPL đợt 3 tháng 1/2008

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Khấu trừ thuế TNCN - Theo quy định hiện hành, người nộp thuế giao cho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ. đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ số thuế TNDN tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho đại lý.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tạm tính theo mức 10% trên số thu nhập khi chi trả cho cá nhân vãng lai (không có hợp đồng lao động) khoản thu nhập từ 500 000 đồng/1ần trở lên mà khoản thu nhập này có được từ các hoạt động đại lý hưởng hoa hồng, môi giới. ...

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đối với các đại lý bán vé xổ số có đăng ký kinh doanh thì Công ty Xổ số Kiến thiết khấu trừ số thuế TNDN tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho các đại lý để nộp vào ngân sách nhà nước. Đối với các đại lý bán vé xổ số là cá nhân không đăng ký kinh doanh thì Công ty Xổ số Kiến thiết khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tạm tính theo mức 10% trên khoản thu nhập từ 500 000 đồng/1ần trở lên để nộp vào ngân sách nhà nước và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành. (Theo Công văn số 187 TCT/CS ngày 14 tháng 1 năm 2008).

Hoa hồng bán vé máy bay – Theo quy định hiện hành, hàng hoá, dịch vụ có giảm giá thì trên hoá đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giam giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Cơ sở bán đại lý đúng gia theo quy định của bên chủ hàng, hưởng hoa hồng, nếu bán giá thấp hơn giá quy định của bên chú hang thì phải kê khai, nộp thuế theo giá bán do chủ hàng quy định.

Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, số xố, bán vé máy bay theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Căn cứ các quy định nêu trên, khoản tiền hoa hồng chỉ áp dụng đối với trường hợp đại lý bán đúng giá do bên giao đại lý quy định, hưởng hoa hồng. Đối với trường hợp đại lý bán vé máy bay, tiền hoa hồng mà đại lý được hưởng không phải kê khai và nộp thuế GTGT. Trường hợp này, bên giao đại lý phải xuất hoá đơn cho đại lý theo đúng giá quy định, sau đó đại lý xuất hoá đơn cho khách hàng theo đúng giá do bên giao đại lý quy định. Khoản tiền hoa hồng mà đại lý được hưởng, đại lý phải xuất hoá đơn cho bên giao đại lý.

Trường hợp bán hàng giảm giá trực tiếp cho khách hàng là cá nhân được coi là giảm giá hàng bán; đối với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng thì đại lý không thực hiện ghi giảm trừ số tiền giảm cho khách hàng trực tiếp trên hoá đơn mà đại lý vẫn phải xuất hoá đơn trực tiếp cho khách hàng theo đúng giá do bên giao đại lý quy định, sau đó lập biên bản xác nhận giữa khách hàng và đại lý về số tiền giảm trừ mà khách hàng được hưởng, trong biên bản phải ghi rõ họ tên số chứng minh thư nhân dân của khách hàng và trường hợp số tiền giảm trừ từ 500.000đ trở lên thì đại lý có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Theo đó, đối với trường hợp cụ thể của Công ty TNHH NN một thành viên Du lịch dịch vụ Hà Nội, thực hiện bán hàng cho khách hàng là cá nhân, ghi giảm trừ trực tiếp trên hoá đơn, đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng theo các quy định nêu trên. Trường hợp, Công ty đã ghi giảm trừ trực tiếp cho khách hàng trên hoá đơn thì đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội không điều chỉnh tăng doanh thu chịu thuế TNDN và cần hướng dẫn để Công ty thực hiện đúng chế độ quy định. Trường hợp đơn vị không có đầy đủ chứng từ theo quy định đôi với khoán tiền giảm trừ cho khách hàng, đề nghị loại ra khỏi chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. (Theo Công văn số 498 TCT/CS ngày 16 tháng 1 năm 2008 của TCT).

Thuế suất thuế GTGT - Theo Công văn số 501 TCT/CS ngày 17 tháng 1 năm 2008 của TCT, dịch vụ kéo, đẩy tàu sử dụng mô tơ kéo tàu theo đường ray lên mặt đất để sửa chữa và kéo, đẩy tàu đó xuống biển thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Kê khai thuế TNDN - Theo quy định hiện hành, trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ khai thuế TNDN khi nộp hồ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Căn cứ quy định trên, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tại địa phương là đơn vị hạch toán phụ thuộc (không xác định được thu nhập chịu thuế) thì Chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN tại địa phương đó Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. (Theo Công văn số 502 TCT/HT ngày 17 tháng 1 năm 2008 của TCT).

Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN – Theo quy định hiện hành, người nộp thuế giao cho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ số thuế nhập doanh nghiệp tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho đại lý (bao gồm cả khoản chi hỗ trợ mà đại lý được hưởng theo hợp đồng ký với người nộp thuế).

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư thương mại có giao cho cá nhân làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế trước khi thanh toán tiền hoa hồng trả cho đại lý khoản hoa hồng Công ty chi trả cho cá nhân được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. (Theo Công văn số 507 TCT/CS ngày 17 tháng 1 năm 2008 của TCT).

Miễn giảm thuế TNDN - Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

- Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhận trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhung chưa được 12 tháng tính tại thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời thể điểm thành !ập sở kinh doanh mới.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp một Công ty TNHH mới thành lập mà người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể thì không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư. (Theo Công văn số 510 TCT/CS ngày 17 tháng 1 năm 2008 của TCT).

Điều kiện mở chi nhánh của Tổ chức tín dụng - Ngày 09/01/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ban hành Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng sau 01 năm hoạt động được mở chi nhánh nếu đảm bảo các điều kiện sau: có đủ mức vốn điều lệ thực có để mở chi nhánh; Bảo đảm các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tại thời điểm đề nghị mở chi nhánh và các tháng trong năm đề nghị mở chi nhánh; Hoạt động kinh doanh năm trước năm dự định mở chi nhánh có lãi trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân không thấp hơn 20%; Tỷ lệ nợ xấu (NPL) là: dưới 3% tổng dư nợ đối với công ty cho thuê tài chính và 2% đối với công ty tài chính… Nếu mở chi nhánh ở nước ngoài thì thời gian hoạt động tối thiểu là 3 năm và chỉ được mở tại các quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký thoả thuận với Việt Nam về việc thanh tra giám sát hoạt động…

Trong thồi hạn 06 tháng, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải tiến hành khai trương hoạt động, nếu không sẽ bị thu hồi văn bản chấp thuận nói trên…

Ngoài ra, Phòng giao dịch chỉ được mở tại tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng và thực hiện mức cho vay hoặc cho thuê đối với 01 khách hàng không được vượt quá 300 triệu đồng…

Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải rà soát toàn bộ hệ thống, ban hành các quy định nội bộ quản lý hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch của đơn vị để tự điều chỉnh về số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch…

Quyết dịnh này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Lệ phí đăng ký cư trú - Theo Thông tư số 07/2008/TT-BTC ban hành ngày 15/01/2008, Bộ Tài chính hướng dẫn: mức thu tối đa đối với việc đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 10.000 đồng/lần đăng ký...

Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 15.000 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: không quá 8.000 đồng/lần cấp.

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú): không quá 5.000 đồng/lần đính chính.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội - Ngày11/01/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (KTXH).

Theo đó, Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, vùng, cấp tỉnh phải bảo đảm tính thống nhất. Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH phải đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH gồm quy hoạch tổng thể phát triển các vùng KTXH, vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu chế xuất, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế; quy hoạch tổng thể phát triển KTXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy hoạch tổng thể phát triển KTXH cấp huyện; quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu.

Cơ quan được giao nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể phát triển KTXH phải đồng thời lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch.

Các cơ quan được giao tổ chức thẩm định phải lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương liên quan và có thể thuê các tổ chức tư vấn, cá nhân có năng lực tham gia thẩm định các dự án quy hoạch trong trường hợp cần thiết. Sau khi có kết quả thẩm định, cơ quan được giao thẩm định lập báo cáo thẩm định, làm căn cứ để cơ quan lập quy hoạch hoàn chỉnh đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy hoạch sau khi được phê duyệt, Thủ trưởng cơ quan quản nhà nước trình quy hoạch có trách nhiệm tổ chức thông báo, công khai quy hoạch.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Bảo vệ và phát triển rừng - Ngày 14/01/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 05/2008/NĐ-CP về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng được thành lập nhằm huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng.

Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư. Cụ thể, Quỹ hỗ trợ trồng cây phân tán, hỗ trợ kinh phí để chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép, hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp...

Quỹ sẽ vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Quỹ cũng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, xét chọn chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định hỗ trợ đầu tư. Quỹ sẽ phân bổ kinh phí cho từng chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt.

Về tổ chức bộ máy, Quỹ ở Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập và quản lý. Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành, được thiết lập tại Cục Lâm nghiệp. Quỹ ở cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.

Nguồn tài chính của Quỹ Trung ương do ngân sách nhà nước hỗ trợ ban đầu là 100 tỷ đồng và cấp đủ trong thời hạn 2 năm kể từ khi lập Quỹ.

Ngoài ra, nguồn tài chính của Quỹ còn từ khoản tài trợ đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Các cơ sở kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái - môi trường rừng, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng có trách nhiệm đóng góp cho Quỹ.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
· Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định việc phối hợp trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới.
· Nghị quyết số 01/2008/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006-2010) tỉnh Lào Cai.
· Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
· Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
· Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2008.
· Nghị quyết số 09/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2008.
· Quyết định số 04/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
· Công văn số 213/VPCP-V.I ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng tại hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2008.
· Quyết định số 06/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng.
· Quyết định số 07/2008/ QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010.
· Quyết định số 08/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung khoản 3 điều 4 Quyết định số 01/2008/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
· Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công thành viên Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các cơ quan thuộc Chính phủ.
· Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La.
· Thông báo số 05/TB-VPCP ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 28/12/2007 về Đề án Chưong trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007-2010.
· Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Tài nguyên và Môi trường khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2007.
· Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ.
· Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập và phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.
· Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.
· Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động sản xuất, buôn bán vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
· Quyết định số 01/2008/QĐ-BTC ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong hoạt động hải quan.
· Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính về quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các ban, văn phòng, cơ quan đại diện và thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
· Thông tư số 05/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và Phát tiển Đào tạo Đại học và Sau Đại học về Công nghệ Thông tin và Truyền thông do ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ.
· Quyết định số 03/2008/QĐ-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại vườn Quốc gia Bạch Mã và vườn Quốc gia Cúc Phương.
· Thông tư số 06/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của công ty mẹ - tập đoàn dầu khí Việt Nam.
· Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
· Công văn số 187 /TCT-CS ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế.
· Công văn số 188/TCT-CS ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất.
· Công văn số 197/TCT-CS ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế.
· Công văn số 199/TCT-CS ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chứng từ đối với tài sản chuyển nhượng vốn.
· Công văn số 201/TCT-CS ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với các dự án sử dụng vốn ưu đãi ODA.
· Công văn số 202/TCT-HT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về thuế suất thuế GTGT.
· Công văn số 204/TCT-CS ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc trả lời chính sách thuế.
· Công văn số 205/TCT-CS ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế.
· Công văn số 206/TCT-CS ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về các khoản thu về đất.
· Công văn số 214/TCT-CS ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc xử lý vi phạm về thuế.
· Công văn số 485/TCT-CS ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế.
· Công văn số 486/TCT-CS ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế đối với công trình XDCB có nguồn đóng góp của nhân dân.
· Công văn số 498/TCT-CS ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về hoa hồng bán vé máy bay.
· Công văn số 500/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chính sách đất đai.
· Công văn số 501/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về thuế suất thuế GTGT.
· Công văn số 502/TCT-HT ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc kê khai thuế TNDN.
· Công văn số 503/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
· Công văn số 504/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế đối với dự án thăm dò tỉ mỉ muối mô tại Lào.
· Công văn số 505/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với các dự án ODA.
· Công văn số 506/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế GTGT.
· Công văn số 507/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
· Công văn số 508/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc đăng ký sử dụng biên lai tự in.
· Công văn số 509/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về ưu đãi thuế TNDN.
· Công văn số 510/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN.
· Công văn số 511/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chính sách thuế TNDN.
· Công văn số 512/TCT-CS ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục thuế về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với quỹ tín dụng nhân dận.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
· Công văn số 163/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc xử lý nợ thuế.
· Công văn số 164/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về thời gian ân hạn nộp thuế.
· Công văn số 167/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về xử lý nợ thuế.
· Công văn số 226/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc hoàn thuế mặt hàng nhôm thỏi.
· Công văn số 246/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc xử lý nợ thuế.
· Công văn số 247/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về giải tỏa cưỡng chế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
· Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
· Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhận.
· Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-Chính phủ ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
· Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.
· Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-UBTWMTTQVN ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính và UB Trung ương MTTQVN về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh.
· Công văn số 39/KBNN-KT ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn bổ sung chế độ kế toán dự toán NSNN.
· Quyết định số 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ban hành Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng phí ngân hàng.
· Quyết định 57/QĐ-BYT ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.
· Thông tư số 03/2008/TT-BQP ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về việc huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai.
· Công văn số 54/QLLĐNN-QLLĐ ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Cục quản lý Lao động ngoài nước; Bộ lao động - Thương binh và Xã hội về việc ký xác nhận Bản cam kết cho lao động đi làm việc tại Đài Loan.
· Công văn số 327/VACPA ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Hội Kiểm toán viên hành nghề tại Việt Nam về việc khai lần 2 danh sách các công ty kiểm toán đủ điểu kiện thực hiện kiểm toán năm 2007 & 2008.
· Quyết định số 04/2008/QĐ-BNN ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Thông Báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Việt Nam với mạng lưới các điểm Thông Báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành.
· Quyết định số 02/2008/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004, Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 và Quyết định số 29/2006/QĐ-NHNN ngày 10/7/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều