hóa đơn đã kê khai thuế nhưng bên mua hàng không chấp nhận

  • Thread starter chiphoi2311
  • Ngày gửi
C

chiphoi2311

Sơ cấp
2/2/08
1
0
0
ha noi
#1
T 12/07 E xuat 1 HD GTGT, hàng bên mua đã nhận đủ, đã thanh toán tiền.
ngày 10/1/08 em kê khai thuế GTGT, đã nộp tờ khai.
Ngày 15/1/08 bên mua kê khai thuế GTGT và không chấp nhận hóa đơn, trả lại, yêu cầu viết lại với lý do:
Tiền hàng chưa thuế viết đúng
Tiền thuế do sơ ý lúc viết em viết thiếu 1 số 0: số cũ: 6.012.(số 0 em viết thiếu)33 (em đã viết thêm số 0 ngay trước số 3 rồi nhưng hơi đè lên số 3 một chút, em đã đóng dấu treo lên số em đã sửa).
tổng tiền thanh toán bao gồm cả tax em viết đúng. ( bên mua không chấp nhận hóa đơn em sửa như vậy)
em được biết phải xử lý bằng cách: làm 1 biên bản hủy hóa đơn và viết HD mới.
Vậy: BB hủy HD nội dung ntn?
- Tờ khai thuế GTGT phải xử lý như thế nào vì em đã nộp rồi
- Tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn năm 2007 em nên kê thế nào?
- Cty em là công ty hạch toán phụ thuộc, mọi chứng từ, hóa đơn liên quan đến t12 em đã nộp lên tổng Cty rồi.
Rất cảm ơn các anh chị
 
A

aiiuii

Sơ cấp
22/3/06
64
0
0
42
HCMC
blog.360.yahoo.com
#2
Theo đúng luật thì hóa đơn không được sửa hay tẩy xóa nhưng thực tế bạn đã kê khai thuế T12/07. Bây giờ nếu phải hủy tờ hóa đơn kia thì buộc bạn phải chỉnh sửa sổ kế toán, thay đổi nội dung báo cáo quyết toán. Cho dù sổ kế toán bạn chưa khóa nhưng cũng nên lấy cớ là khao báo rồi và không chỉnh sổ được mà năn nỉ người ta nhận giùm vì mình chỉ sai một chút dòng tiền thuế. Theo aiiuii nghĩ thì chuyện này không khó, lỗi rõ ràng bên mình nhưng mình đã khai rồi thì bên kia cũng nên nhận. Mến !
 
hoanghaitr

hoanghaitr

Thành viên thân thiết
13/1/08
41
0
8
Tp HCM
#3
Mình bổ sung:
Phương án 1: như bạn aiiuii
Phương án 2: (Người mua không đồng ý) thì làm biên bản hủy hóa đơn, nêu rỏ lý do.
Viết lại hóa đơn khác và làm các thủ tục điều chỉnh tờ khai kỳ này.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,084
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
#4
Theo đúng luật thì hóa đơn không được sửa hay tẩy xóa nhưng thực tế bạn đã kê khai thuế T12/07. Bây giờ nếu phải hủy tờ hóa đơn kia thì buộc bạn phải chỉnh sửa sổ kế toán, thay đổi nội dung báo cáo quyết toán. Cho dù sổ kế toán bạn chưa khóa nhưng cũng nên lấy cớ là khao báo rồi và không chỉnh sổ được mà năn nỉ người ta nhận giùm vì mình chỉ sai một chút dòng tiền thuế. Theo aiiuii nghĩ thì chuyện này không khó, lỗi rõ ràng bên mình nhưng mình đã khai rồi thì bên kia cũng nên nhận. Mến !
Hóa đơn là chứng từ hạch toán, không phải cứ hủy hóa đơn thì phải sửa sổ sách. Việc hủy tờ hóa đơn này và xuất thay thế tờ hóa đơn khác phải được hiểu rằng tờ hóa đơn xuất thay thế đó cho dù được xuất vào tháng 02/2008 nhưng nó vẫn là chứng từ của tháng 12/2007. Không ảnh hưởng gì đến sổ sách và nội dung quyết toán.

Đừng lấy cớ là khai báo rồi và không chỉnh sổ được mà năn nỉ người ta nhận giùm và cũng đừng đã khai rồi thì bên kia cũng nên nhận bởi vì nếu kế toán bên kia làm việc cẩn thận thì người ta sẽ không chịu và họ sẽ nghĩ mình ... dốt.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,084
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
#5
Tiền thuế do sơ ý lúc viết em viết thiếu 1 số 0: số cũ: 6.012.(số 0 em viết thiếu)33 (em đã viết thêm số 0 ngay trước số 3 rồi nhưng hơi đè lên số 3 một chút, em đã đóng dấu treo lên số em đã sửa).
Cái đoạn tô đậm, nói thật là mình đọc mà hiểu là chết liền nhưng cái dở của bạn là ở chỗ đóng dấu lên vị trí sửa hóa đơn. Nếu bạn không đóng dấu lên vị trí sửa chữa đó thì có thể chấp nhận được cách sửa của bạn vì khi bạn chèn thêm số 0 vào để trở thành số đúng tuy có hơi đè lên số 3 một chút cũng không ai cấm được bạn. Tuy nhiên, việc bạn đóng dấu lên chỗ sửa chữa đó thì vô tình mà "lạy ông tôi ở bụi này".

------------------------------------
Vậy: BB hủy HD nội dung ntn?
Biên bản hủy hóa đơn nói chung là không có mẫu, chỉ cần đầy đủ các chỉ tiêu căn bản sau đây:
- Nêu được lý do tại sao hủy
- Nếu có xuất lại bằng hóa đơn khác thay thế thì ghi rõ là tờ hóa đơn hủy sẽ được xuất thay thế bằng tờ hóa đơn số mấy, ngày mấy.
- Phải có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của đại diện 2 bên.
- Tờ hóa đơn hủy phải được thu hồi, kẹp chung với 1 bản của biên bản hủy và lưu tại cùi.
- Tờ hóa đơn xuất thay thế vẫn ghi đúng ngày viết hóa đơn (thời điểm hiện tại), ghi đúng nội dung mua bán và số tiền đồng thời ghi rõ "Hóa đơn này xuất thay thế cho hóa đơn sê ri ... số ... ngày ...
- Tờ hóa đơn xuất thay thế được kẹp chung với 1 bản của biên bản hủy và lưu tại vị trí (thay thế) tờ hóa đơn đã hủy.

---------------------------------------
- Tờ khai thuế GTGT phải xử lý như thế nào vì em đã nộp rồi
- Tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn năm 2007 em nên kê thế nào?
- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2007:
  • Tờ khai 01/GTGT: Nếu không ảnh hưởng gì đến số tiền thuế thì bạn không cần làm gì nữa, nếu có ảnh hưởng đến số tiền thuế (do đã khai báo thuế theo số sai) thì bạn chỉ làm điều chỉnh trong kỳ kê khai tháng này. Không cần phải nộp lại báo cáo thuế GTGT tháng 12/2007.
  • Tờ khai 01-1/GTGT: Trong tờ khai 01-1/GTGT của tháng 12/2007, bạn ghi thêm vào cột ghi chú tại dòng kê khai của tờ hóa đơn hủy "Thay thế bằng hóa đơn sê ri ... số ... ngày ...". Trong tờ khai 01-1/GTGT tháng này (tháng có tờ hóa đơn xuất thay thế), bạn không kê khai tờ hóa đơn xuất thay thế (vì nó là tờ xuất thay thế nên mặc dù nó được ghi vào tháng này nhưng nó là chứng từ của tháng trước).
- Tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2007 và quyết toán hóa đơn năm 2007: Làm lại và nộp lại.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều