2 Bản dự thảo mới về Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT (sửa đổi) - Kèm tờ trình của CP

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Ngày 04.02.2008 Chính phủ đã trình 2 bản dự thảo về Luật thuế TNDN cũng như Luật thuế GTGT (sửa đổi) để Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 05.2008.

Các file đính kèm sau đây bao gồm nội dung chính sẽ được Quốc hội bàn bạc thông qua cũng như Tờ trình của Chính phủ về 2 dự Luật này.

Các bạn có thể xem qua và đóng góp ý kiến ngay tại topic này nhé. Mọi ý kiến sẽ được tổng hợp và gửi về VCCI để tổng hợp và đóng góp trong thời gian sớm nhất.
 

Đính kèm

xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
613
113
53
#2
TTNDN nói:
Điều 19.Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Luật này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện đầy đủ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ theo quy định của pháp luật.
2. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được ưu đãi thuế quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 16 và Điều 17 của Luật này với thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được ưu đãi thuế, kể cả thu nhập khác quy định tại Điều 9 của Luật này. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thu nhập của hoạt động kinh doanh được ưu đãi thuế thì thu nhập của hoạt động kinh doanh được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ trọng doanh thu của hoạt động kinh doanh được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.
3. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế được tính kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu.
4. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 không áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại Điều 5 của Luật này. Doanh nghiệp có lỗ từ chuyển nhượng bất động sản chỉ được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của hoạt động này trong thời gian chuyển lỗ quy định tại Điều 17, Luật này.

CHƯƠNG 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2003 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
3. Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo các quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các quy định do Chính phủ ban hành trước đây tiếp tục được ưu đãi cho thời gian còn lại; khi hết thời gian hưởng ưu đãi thì thực hiện nộp thuế theo thuế suất quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các quy định do Chính phủ ban hành trước đây.
Đối với doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các quy định do Chính phủ ban hành có hiệu lực trước đây mà chưa có thu nhập chịu thuế, thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ khi Luật này có hiệu lực thi hành.
4. Trong năm tính thuế 2009, doanh nghiệp thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được lựa chọn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% cùng với các ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 10, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 19 của Luật này cho thời gian còn lại hoặc tiếp tục nộp thuế theo quy định tại khoản 3, Điều này.

Điều 19- phần 3 phải điều chỉnh từ "doanh thu" thành "thu nhập chịu thuế"
 
K

ketoancom

Trung cấp
12/5/08
264
2
0
TP HCM
#5
Luật thuế 2003 quy định mưc miễn giãm khi có thu nhập chịu thuế , dự thảo 2009 thay đổi kể từ khi có doanh thu . Hai thời điểm với hai ý khác nhau không sai đâu.

Thân
 
M

minhnguyet809

Sơ cấp
5/12/08
3
0
0
39
TP Hồ CHí Minh
#6
Dự thảo luật, nghị định, thông tư

Em mới được tập huấn những thay đổi về thuế GTGT- TNDN -TNCN:
Những thay đổi về thuế ngày 01/01/2009
-Thuế TNCN:
Hồ sơ đăng ký mã số thuế TNCN:

Mẫu 01/ĐK-TNCN: Tờ khai đăng ký thuế TNCN +bản sao CMND hoặc hộ chiếu
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:
Mẫu 16/ĐK-TNCN: Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (02 bản) và
* Con <18 tuổi: Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu
* Con >18tuổi, đang đi học: Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ chứng minh đang theo học
TNTT=(TNCT – 4.000.000đ – 1.600.000/nguoi - BHYT, BHXH ) *thuế suất lũy tiến

_ Khấu trừ thuế đối với các cá nhân thưc hiện dịch vụ mà không ký HĐLĐ( p.61)
Khấu trừ 10% : cá nhân đã có MST
Khấu trừ 20%: cá nhân không có MST

Cty:
Tổng hợp mẫu 01/ĐK-TNCN+ mẫu 16/ĐK-TNCN: thời hạn 20/02/2009 p255
Hàng tháng nộp tờ khai khấu trừ TNCN Mẫu 02/KK-TNCN: thời hạn 20 của tháng sau
Hồ sơ quyết toán:
Tờ khai quyết toán mẫu 05/KK-TNCN
Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công – có ký HĐLĐ: mẫu 05A/BK-TNCN
Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công – kg có ký HĐLĐ: mẫu 05B/BK-TNCN
Thời hạn 30/3 năm tiếp theo

-Thuế GTGT
- Chuyển “sản xuất phim” từ không chịu thuế sang thuế suất 5% p125
- Kê khai, khấu trừ thuế GTGT tối đa là 6 tháng kể từ tháng ghi trên hóa đơn
- Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (>20tr đ - đã bao gồm thuế GTGT ) chỉ được khấu trừ thuế GTGT nếu thanh toán qua ngân hàng - p130

-Thuế TNDN
- Mức thuế suất 25%
- Thuế TNDN = TNTT*thuế suất
- TNTT= TNCT-(TNMT+các khoản lỗ được kết chuyển)
Cách chuyển lỗ: chuyển liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • xediengiatot
Xem nhiều