Điều chỉnh LN sau quyết toán thuế

  • Thread starter hahang124
  • Ngày gửi
H

hahang124

Sơ cấp
30/6/06
17
0
1
Ha noi
#1
Công ty em trước đây là DNNN chuyển sang hoạt động theo mô hình Cty CP. Năm 2004, lợi nhuận trước thuế của bọn em: 368.924.525 đ
LNTT theo qtoán thuế: 383.994.244 đ . Chênh lệch: 15.069.719 do:
- tăng dthu: 138.175 đ do kê sai số học
- Giảm CPQLDN: 11.919.344 đ
- Giảm cp khác: 3.012.200 đ
Trong năm 2004:
+VATtruy thu 17.651.500 do loại 1 số HĐ
+ Thuế TNDN truy thu 3.376.105 do loại chi phí
Bên em vừa làm BB bàn giao DNNN sang Cty CP, các bác ở Vụ TC lấy LN theo quyết toán thuế để xác định các quỹ: dự phòng TC, ĐTPT... Các bác giúp em hạch toán điều chỉnh LN (phải điều chỉnh) và thuế phải truy thu vào năm 2007 nhé.
Em hạch toán thuế TNDN truy thu N 4211/C3334, thuế GTGT: N811/C3331 đúng k các bác?
Em định hạch toán LN tăng thêm vào 142 có được k?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều