tài sản công

  • Thread starter nguyenbinh12345
  • Ngày gửi
N

nguyenbinh12345

Thành viên sơ cấp
21/2/08
1
0
0
gialai
#1
Mình đang cần các mẫu sau:(theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30 tháng 03 năm 2006)
Sổ tài sản cố định S31 - H
Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S32 - H
Biên bản kiểm kê TSCĐ C 53 - HD
Vậy anh chị nào có cho mình xin.
Cám ơn nhiều
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot

Xem nhiều