tài sản công

 • Thread starter nguyenbinh12345
 • Ngày gửi
N

nguyenbinh12345

Sơ cấp
21/2/08
1
0
0
gialai
#1
Mình đang cần các mẫu sau:(theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC, ngày 30 tháng 03 năm 2006)
Sổ tài sản cố định S31 - H
Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S32 - H
Biên bản kiểm kê TSCĐ C 53 - HD
Vậy anh chị nào có cho mình xin.
Cám ơn nhiều
 

Thành viên trực tuyến

 • rvxbinhphuoc
 • Trần Anh Vy
 • daongocnam0603
 • Huyền Mia
 • HuynhBaoNgoc03091987
 • Clover.neu
 • prokhong5
 • thanhlee
 • tuyet0504
 • sunnydiemle
 • adkytl
 • sthink.com.vn
Xem nhiều