Chi phí Hồ sơ mời thầu _ Không hóa đơn

  • Thread starter CHUAN_MUC
  • Ngày gửi
C

CHUAN_MUC

Guest
Hiện nay các đơn vị nhận thầu phải mua hồ sơ mời thấu cuả các chủ đầu tư mà không có hóa đơn gây nên rất nhiều băn khoăn cho DN dự thấu .
Đây vẫn được coi là chi phí của DN vì đây chỉ là một phần chi phí mà bên mua (dự thấu) phải hoàn lại cho chủ đầu tư (bên bán HSơ) để hoàn tất hồ sơ mời thấu.
Vậy các ý kiến khác cảu các bạn? Xin mời :f_o
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều