Em dang can su giup do cua moi nguoi (gap)

  • Thread starter bong
  • Ngày gửi
B

bong

Guest
15/9/04
1
0
0
47
hanoi
Gia thanh san pham- Giup em voi ( gap gap-urgent)

Em bat dau tap toe hoc ke toan nen rat can su giup do cua cac anh, cac chi. Em co bai tap ke toan nhu sau, nho cac anh, chi chi bao giup:

Doanh nghiep X nhap khau mot lo hang gom cac linh kien de san xuat san pham:

SPA: 200 linh kien gia NVL la 2000$
SPB: 350.......................... 3500$
SPC: 150.......................... 4000$

Ty gia 15.800d
Thue nhap khau la 10%
Luong cho cong nhan truc tiep san xuat la 15.000.000
Chi phi san xuat la 25.000.000
Chi phi khac la 5.000.000
Cuoi ky SP do dang cua SP A la 50
Tinh gia thanh san xuat cua tung san pham

Em rat mong nhan duoc su chi bao cua cac bac som, em dang rat can de nop bai
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoang anh

Guest
30/9/04
11
0
0
40
hanoi
dể tính giá thành sản suất trước hết bạn phải tổng hợp các chi phí dể sản xuất ra sản phẩm dó
trước hết bạn tính giá của từng linh kiện
spA:2000x15800=
tương tự như thế bạn tính cho các sản phẩm còn lại
sau do bạn tổng hợp lại
bạn nhớ rằng dây là giá chưa có thuế
sau đó bạn tính thuế nhập khẩu=giá chưa thuế x thuế suất
sau đó bạn tổng hợp các chi phí
giá sản suất=giá thành toàn bộ=tổng chi phí để sả xuât sản phẩm
bạn tính giá cho từng sảm phẩm đúng ko,bạn phải phân bổ các chi phí đó cho từng sản phẩm
ở bài này bạn chọn tiêu thức phân bổ là NVL
SPA={(tổng chi phí):(giá NVLSPA+SPB+SPB)}xgiá NVLA
tương tự tính cho các sản phẩm còn lại
giaSXSPA=chi phí NVLA+các chi phí cho spA ma bạn da phân bổ ở trên
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA