Hạch toán thuế TNDN theo CM 17

 • Thread starter ngoclt
 • Ngày gửi
N

ngoclt

Sơ cấp
16/2/08
5
0
0
Ha noi
#1
Chào các bạn, mình đang muốn hỏi để làm quyết toán năm:
Năm 2007 Cty mình có mua 1 số TSCĐ và trích khấu hao nhiều hơn số năm tối thiểu của TSCĐ quy định ở QĐ 206 (như vậy gọi là khấu hao nhanh). Mình đã đọc Chuẩn mực số 17 và đã lập bảng tính chênh lệch tạm thời được khấu trừ như hướng dẫn, số CL đó là 100tr.
Tổng chênh lệch đó nhân 28% hạch toán tăng tài sản thuế TNDN hoãn lại Nợ TK 243/Có TK 8212: 28tr.
Sau đó mình xác định thu nhập thuần trước thuế TNDN (theo đúng chi phí đã xác định của số khấu hao nhanh đó) là 1.000tr cộng với tổng chênh lệch tạm thời được khấu trừ 100tr là 1.100tr x 28% = 308tr, số này mình hạch toán vào thuế TNDN phải nộp năm nay: Nợ TK 8211/Có TK 3334: 308tr
Số chênh lệch tạm thời được khấu trừ 100tr mình kê ở chỉ tiêu B5 trên Tờ khai quyết toán thuế năm.
Như vậy có đúng ko các bạn
Cảm ơn rất nhiều
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,112
1,403
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#2
Đúng rồi bạn à. Tuy nhiên bạn có thể áp dụng quy định sau: "Trong trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh đối với máy móc thiết bị để nhanh chóng đổi mới công nghệ, nhưng tối đa không quá 02 lần mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng"
 

Thành viên trực tuyến

 • homeclassic9
 • Huyền Tuyết
 • daongocnam0603
 • auyeuch
 • homeclassic3
 • hoangkimdung255
 • vu thi thuy hong
 • TrangGemini
 • baotudau
Xem nhiều