Non-sampling risk

  • Thread starter hathu
  • Ngày gửi
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
42
Ha Noi
Non-sampling risk
Non-sampling risk is the risk that the auditor make an erroneous conclusion for any reason not related to the the sample size. For example: most audit evidence is persuasive rather than conclusive, the auditor might use inappropriate procedures, or the auditor might misinterpret evidence and fail to recognize an error.
:dzo:
 
Trang tin Webketoan
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
42
Ha Noi
Rủi ro ngoài lấy mẫu
Rủi ro lấy mẫu là rủi ro khi kiểm toán viên kết luận sai vì các nguyên nhân không liên quan đến cỡ mẫu. Ví dụ: Kiểm toán viên hiểu sai về bằng chứng kiểm toán, không thực hiện đúng các thủ tục hoặc không nhận diện được sai sót.
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều