Chia cổ tức

  • Thread starter linhxo
  • Ngày gửi
L

linhxo

Thành viên sơ cấp
1/3/08
8
0
0
TP.HCM
#1
Công ty em là công ty CP, mới thành lập năm 2007 và làm ăn có lời. Năm nay tiến hành chia cổ tức cho cổ đông.Các bác cho em hỏi phần "thặng dư vốn cổ phần" có được chia bằng cổ phiếu ko? Khi chia cổ tức bằng cổ phiếu làm tăng vốn đầu tư của CSH thì có phải thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh ko? Đa tạ các bác:friend:
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#2
Công ty em là công ty CP, mới thành lập năm 2007 và làm ăn có lời. Năm nay tiến hành chia cổ tức cho cổ đông.Các bác cho em hỏi phần "thặng dư vốn cổ phần" có được chia bằng cổ phiếu ko? Khi chia cổ tức bằng cổ phiếu làm tăng vốn đầu tư của CSH thì có phải thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh ko? Đa tạ các bác
1. Chia cổ tức cho các cổ đông:
- Nợ 421/Có 111,112; nếu còn người chưa đến nhận ghi Nợ 421/Có 3388 ghi trả cho cổ đông Nợ 3388/Có 111,112
- Nợ 3388/Có 111,112 (nếu trước đây đã tạm tính số trả Nợ 421/Có3388)
2. KHi chia cổ tức = CP: Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ làm tăng đến số lượng cổ phiếu lưu hành mà các cổ đông nắm giữ. Chính vì thế, về bản chất, nó làm giảm giá trị của mỗi cổ phiếu sau khi chia. Do đó cty không phải thay đổi VĐL trên giấy phép KD.
Htoán ví dụ:
Cty có 100.000 cổ phiếu lưu hành với mệnh giá 10.000đ và với giá thị trường là 20.000đ. Như vậy tổng giá trị thị trường à 100.000 x 20.000đ = 2.000.000.000đ
Báo cáo tài chính ngày 31/12 giả sử như sau:
- Vốn cổ phần thường lưu hành (100.000 cổ phiếu) 1.000.000.000 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối 2.000.000.000 đ
Tổng vốn chủ sở hữu 3.000.000.000 đ
ĐH cổ đông qđịnh chia toàn bộ lN bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1. Nghĩa là sẽ ban hành 10.000 cổ phiếu mới. Sau khi chia, Cty sẽ có tổng cộng 110.000 cổ phiếu lưu hành.
Giá trị cổ phiếu mới phát hành là: 2.000.000.000 : 10.000 = 200.000 đ
Giá trị cổ phiếu mới phát hành theo mệnh giá là: 10.000đ x 10.000 = 100.000.000 đ
Chênh lệch giữa giá trị cổ phiếu theo giá phát hành và theo mệnh giá = 2.000.000.000 - 100.000.000 = 1.900.000.000đ
Sau khi chia cổ phiếu thưởng Báo cáo tài chính có số liệu như sau:
- 4111: Vốn cổ phần thường lưu hành (110.000 cổ phiếu) 1.000.000.000 + 100.000.000 = 1.100.000.000

- 4112: Thặng dư vốn 1.900.000.000 đ
Tổng vốn chủ sở hữu 3.000.000.000

Thân
 
L

linhxo

Thành viên sơ cấp
1/3/08
8
0
0
TP.HCM
#3
Đa tạ bác.Em muốn hỏi cụ thể như sau:
Bảng CĐKT năm 2007:
- Vốn đầu tư của CSH (vốn điều lệ): 70tỷ
- Thặng dư vốn:7 tỷ
- Các quỹ trích lập:2tỷ
- LN chưa phân phối: 7 tỷ
Năm 2008, Công ty em chia cổ tức của phần thặng dư vốn được ko? (chia cổ tức phần LN chưa PP +phần thặng dư vốn = 14 tỷ bằng cổ phiếu có được ko? tương đương 1,4triệu cổ phiếu và cổ đông ko phải nộp thêm tiền)
Sau khi chia:
- Vốn điều lệ: 84 tỷ
- Thặng dư vốn CP: 0
- Các quỹ: 2 tỷ
- LN chưa PP: 0
Làm như vậy có được ko a?
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#4
Đa tạ bác.Em muốn hỏi cụ thể như sau:
Bảng CĐKT năm 2007:
- Vốn đầu tư của CSH (vốn điều lệ): 70tỷ
- Thặng dư vốn:7 tỷ
- Các quỹ trích lập:2tỷ
- LN chưa phân phối: 7 tỷ
Năm 2008, Công ty em chia cổ tức của phần thặng dư vốn được ko? (chia cổ tức phần LN chưa PP +phần thặng dư vốn = 14 tỷ bằng cổ phiếu có được ko? tương đương 1,4triệu cổ phiếu và cổ đông ko phải nộp thêm tiền)
Sau khi chia:
- Vốn điều lệ: 84 tỷ
- Thặng dư vốn CP: 0
- Các quỹ: 2 tỷ
- LN chưa PP: 0
Làm như vậy có được ko a?
Không được.
- Vì Thặng dư vốn CP chẳng qua là clệch giữa số tiền thu về do phát hành và bán CP > mệnh giá của CP; VĐL là mệnh giá của CP. tổng của 2 cái này = tổng giá bán CP / sl CP = đơn giá phát hành.
- Khi trả cổ tức = CP (cổ phiếu mới hay gọi là cổ phiếu thưởng) người ta căn cứ vào tổng số cp đang lưu hành của cty rồi theo 1 tỷ lệ vd: 5:1 (5 cp đang lưu hành thì được 1 cp mới); 10: 1 (10 cp đang lưu hành thì được 1 cp mới) rồi suy ra được tổng số CP mới xong thì lấy LN định chia thì ra giá phát hành; giá phát hành so với mệnh giá cp lớn hơn thì lại ghi nhận vào thặng dư vốn, còn 4111 chỉ ghi nhận số cp mới x mệnh giá.
thân
 
H

hongthangph

Thành viên thân thiết
7/2/06
283
4
0
43
ha noi
#5
1. Chia cổ tức cho các cổ đông:
- Nợ 421/Có 111,112; nếu còn người chưa đến nhận ghi Nợ 421/Có 3388 ghi trả cho cổ đông Nợ 3388/Có 111,112
- Nợ 3388/Có 111,112 (nếu trước đây đã tạm tính số trả Nợ 421/Có3388)
2. KHi chia cổ tức = CP: Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ làm tăng đến số lượng cổ phiếu lưu hành mà các cổ đông nắm giữ. Chính vì thế, về bản chất, nó làm giảm giá trị của mỗi cổ phiếu sau khi chia. Do đó cty không phải thay đổi VĐL trên giấy phép KD.
Htoán ví dụ:
Cty có 100.000 cổ phiếu lưu hành với mệnh giá 10.000đ và với giá thị trường là 20.000đ. Như vậy tổng giá trị thị trường à 100.000 x 20.000đ = 2.000.000.000đ
Báo cáo tài chính ngày 31/12 giả sử như sau:
- Vốn cổ phần thường lưu hành (100.000 cổ phiếu) 1.000.000.000 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối 2.000.000.000 đ
Tổng vốn chủ sở hữu 3.000.000.000 đ
ĐH cổ đông qđịnh chia toàn bộ lN bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1. Nghĩa là sẽ ban hành 10.000 cổ phiếu mới. Sau khi chia, Cty sẽ có tổng cộng 110.000 cổ phiếu lưu hành.
Giá trị cổ phiếu mới phát hành là: 2.000.000.000 : 10.000 = 200.000 đ
Giá trị cổ phiếu mới phát hành theo mệnh giá là: 10.000đ x 10.000 = 100.000.000 đ
Chênh lệch giữa giá trị cổ phiếu theo giá phát hành và theo mệnh giá = 2.000.000.000 - 100.000.000 = 1.900.000.000đ
Sau khi chia cổ phiếu thưởng Báo cáo tài chính có số liệu như sau:
- 4111: Vốn cổ phần thường lưu hành (110.000 cổ phiếu) 1.000.000.000 + 100.000.000 = 1.100.000.000

- 4112: Thặng dư vốn 1.900.000.000 đ
Tổng vốn chủ sở hữu 3.000.000.000

Thân
Thánh gióng ơi / Xem lại đi
- Bạn nói bản chất của việc chia cổ tức bằng cổ phíêu ảnh hưởng tới vốn chủ sở hữu thì đúng rồi . Tuy nhiên
- Khi quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu (sau khi hoàn thiện hồ sơ nội bộ) thì :
+ Phải xin phép UBCK về việc phát hành cổ phiếu (nếu là công ty đại chúng)
+ Sau khi phát hành xong thì làm thủ tục đăng ký KD lại vốn điều lệ mới.
- DN muốn phát hành thêm CP bằng chia thặng dư cổ phía hoặc chia cổ tức đều phải làm như trên. Chỉ khác nhau về nguồn thôi
 
H

hongthangph

Thành viên thân thiết
7/2/06
283
4
0
43
ha noi
#6
Đa tạ bác.Em muốn hỏi cụ thể như sau:
Bảng CĐKT năm 2007:
- Vốn đầu tư của CSH (vốn điều lệ): 70tỷ
- Thặng dư vốn:7 tỷ
- Các quỹ trích lập:2tỷ
- LN chưa phân phối: 7 tỷ
Năm 2008, Công ty em chia cổ tức của phần thặng dư vốn được ko? (chia cổ tức phần LN chưa PP +phần thặng dư vốn = 14 tỷ bằng cổ phiếu có được ko? tương đương 1,4triệu cổ phiếu và cổ đông ko phải nộp thêm tiền)
Sau khi chia:
- Vốn điều lệ: 84 tỷ
- Thặng dư vốn CP: 0
- Các quỹ: 2 tỷ
- LN chưa PP: 0
Làm như vậy có được ko a?
Hạch toán như bạn là đúng rồi . Tuy nhiên bạn phải làm các thủ tục để phát hành cổ phiếu :
+ Các thủ tục nội bộ DN : căn cứ vào điều lệ DN
+ Thủ tục nhà nước : Xin phép UBCKNN trước khi thực hiện nhé
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#7
Thánh gióng ơi / Xem lại đi
- Bạn nói bản chất của việc chia cổ tức bằng cổ phíêu ảnh hưởng tới vốn chủ sở hữu thì đúng rồi . Tuy nhiên
- Khi quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu (sau khi hoàn thiện hồ sơ nội bộ) thì :
+ Phải xin phép UBCK về việc phát hành cổ phiếu (nếu là công ty đại chúng)
+ Sau khi phát hành xong thì làm thủ tục đăng ký KD lại vốn điều lệ mới.
- DN muốn phát hành thêm CP bằng chia thặng dư cổ phía hoặc chia cổ tức đều phải làm như trên. Chỉ khác nhau về nguồn thôi
Dòng đỏ hiện nay đã bị bãi bỏ, trước đây thì phải xin phép nhưng nay không cần.
gửi bạn: Linkxo cho mình xin lỗi, mọi cách hạch toán của mình hướng dẫn bạn như trên hoàn toàn đúng và chính xác chỉ 1 phần quan trọng nhất là bạn phải làm thủ tục đăng ký lại vốn điều lệ (vì tăng thêm do quyết định của ĐH CĐ - bổ sung vốn từ LN sau thuế dưới hình thức chia cổ tức = cổ phần mới).
 
L

linhxo

Thành viên sơ cấp
1/3/08
8
0
0
TP.HCM
#8
Đa tạ bác. Như vậy là phần "thặng dư vốn cổ phần" không được chia lại thành cổ phiếu cho cổ đông ạ? Nhưng ông Giám đốc của em lại bảo là phần thặng dư vốn đó là của cổ đông, cổ đông muốn chia lại thành cổ phiếu cho cổ đông thì đâu có gì sai. Vì vậy, bác có thể chỉ giúp em văn bản nào quy định là " thặng dư vốn cổ phần" không chia lại cho cổ đông được ko ạ? Đa tạ bác nhiều.
 
H

hongthangph

Thành viên thân thiết
7/2/06
283
4
0
43
ha noi
#9
Thặng dư vốn cổ phần được chia thành các CP mới nhé. giám đốc của bạn đúng
Thánh giong cho hỏi văn bản nào cho phép các công ty đại chúng phát hành thêm chứng khoán mà không cần xin phép?
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#10
Thặng dư vốn cổ phần được chia thành các CP mới nhé. giám đốc của bạn đúng
Thánh giong cho hỏi văn bản nào cho phép các công ty đại chúng phát hành thêm chứng khoán mà không cần xin phép?
Cảm ơn bạn hongthangph, chính xác.
Hiện nay chưa có văn bản nào về việc này. mình nhớ nhầm.
 
L

linhxo

Thành viên sơ cấp
1/3/08
8
0
0
TP.HCM
#11
Đa tạ bác. Em muốn hỏi thêm về phần vốn chủ sở hữu:
Cty em đăng ký vốn điều lệ là 70 tỷ và đã nhận góp đủ 70 tỷ. Tháng 12/2007, cty em phát hành tăng vốn điều lệ, hạn chót nhận vốn góp tăng thêm là cuối tháng 1/1008.Trong tháng 12, có 1 số cổ đông góp vốn. Công ty em đang tiến hành thay đổi đăng ký KD tăng vốn điều lệ. Như vậy, tại thời điểm 31/12/2007 thì giấy ĐKKD của cty em vẫn là 70tỷ, nhưng trên bảng CĐKT thì Vốn đầu tư của CSH (vốn góp của CĐ) là 71 tỷ. Như vậy có vi phạm luật gì ko? Nếu có thì nên khắc phục thế nào? Cty em ko phải là công ty đại chúng (CĐ< 100 người). Cảm ơn các bác.
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#12
Đa tạ bác. Em muốn hỏi thêm về phần vốn chủ sở hữu:
Cty em đăng ký vốn điều lệ là 70 tỷ và đã nhận góp đủ 70 tỷ. Tháng 12/2007, cty em phát hành tăng vốn điều lệ, hạn chót nhận vốn góp tăng thêm là cuối tháng 1/1008.Trong tháng 12, có 1 số cổ đông góp vốn. Công ty em đang tiến hành thay đổi đăng ký KD tăng vốn điều lệ. Như vậy, tại thời điểm 31/12/2007 thì giấy ĐKKD của cty em vẫn là 70tỷ, nhưng trên bảng CĐKT thì Vốn đầu tư của CSH (vốn góp của CĐ) là 71 tỷ. Như vậy có vi phạm luật gì ko? Nếu có thì nên khắc phục thế nào? Cty em ko phải là công ty đại chúng (CĐ< 100 người). Cảm ơn các bác.
Theo mình không nên để ở 411 vì: tại thời điểm 31/12 công ty chưa hoàn tất thủ tục thay đổi DK tăng vốn điều lệ mà mới chỉ thông qua ĐH CĐ.
Nên đưa vào 3388 coi như ghi nhận 1 khoản phải trả khác: cũng có thể những người góp vốn này được mua, cũng có thể không; cũng có thể trong tháng 1 vì lý do nào đó thay đổi về số vốn tăng thêm.
Đến khi nào hoàn thành xong thay đổi đăng ký kinh doanh và chứng nhận góp vốn (CP) thì chuyển qua 411
- Mình có đọc trên web thì việc chia cổ tức = cp để tăng vốn điều lệ (không phải công ty đại chúng) thì không phải trình UBCKNN mà chỉ làm hồ sơ đăng ký tăng vốn đl
 
L

linhxo

Thành viên sơ cấp
1/3/08
8
0
0
TP.HCM
#13
Em cám ơn bác nhiều.
Cty em năm 2007 cty em có mua BĐS (sổ đỏ) rồi bán ngay trong kỳ. Nhưng kế toán lúc đó lại hạch toán vào đầu tư dài hạn (2288) nên khi bán ko xuất HĐ. Cuối năm 31/12/2007 điều chỉnh lại thành hàng hoá BĐS (1567). Như vậy, trường hợp này có bị vi phạm về hoá đơn chứng từ hay bị làm sao ko a? Giờ nên khắc phục thế nào? vì Báo cáo kiểm toán họ định ghi là công ty em ko xuất hoá đơn nên số liệu phản ánh ko chính xác. Em là người mới của cty, đang phải khắc phục những sai sót của kế toán cũ. Mong bác chỉ giáo.
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#14
Em cám ơn bác nhiều.
Cty em năm 2007 cty em có mua BĐS (sổ đỏ) rồi bán ngay trong kỳ. Nhưng kế toán lúc đó lại hạch toán vào đầu tư dài hạn (2288) nên khi bán ko xuất HĐ. Cuối năm 31/12/2007 điều chỉnh lại thành hàng hoá BĐS (1567). Như vậy, trường hợp này có bị vi phạm về hoá đơn chứng từ hay bị làm sao ko a? Giờ nên khắc phục thế nào? vì Báo cáo kiểm toán họ định ghi là công ty em ko xuất hoá đơn nên số liệu phản ánh ko chính xác. Em là người mới của cty, đang phải khắc phục những sai sót của kế toán cũ. Mong bác chỉ giáo.
Về việc này rất có nhiều quy định liên quan, nhưng việc hạch toán 228 không sai nhưng khi có qđịnh chuyển nhượg or bán phải chuyển sang thành hàng hoá BĐS. Bạn nên vào trang của cục thuế or BTC, hình như là có người hỏi rồi. Khi đã xác định là hh BĐS rồi bán thì phải xuất hoá đơn; à cho mình hỏi không xuất hoá đơn thì kế toán của cty bạn ghi nhận khi bán thế nào?
 
L

linhxo

Thành viên sơ cấp
1/3/08
8
0
0
TP.HCM
#15
Khi bán thì kế toán ghi giảm 228 (=giá vốn +chi phí mua, bán) và ghi nhận phần lời (chênh lệch) vào 515. Mua bán xong xuôi rồi đến cuối năm em mới điều chỉnh thành hàng hoá (1567. Như vậy giờ làm sao xuất hoá đơn được nữa. Phần này, trước đây em hỏi mà không có ai trả lời. Em cũng thấy quy định là nếu bán hàng ko xuất hoá đơn thì bị phạt từ 2tr - 7tr đồng. Nhưng không biết là phạt theo từng lần ko xuất hay phạt chung. Ngoài bị phạt ra có bị sao nữa không?
 
T

trungkien47a

Thành viên thân thiết
30/8/10
181
1
18
lam dong
#16
Ðề: Chia cổ tức

Cảm ơn nhiều hongthangph, ThanhGiong
Thánh gióng ơi / Xem lại đi
- Bạn nói bản chất của việc chia cổ tức bằng cổ phíêu ảnh hưởng tới vốn chủ sở hữu thì đúng rồi . Tuy nhiên
- Khi quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu (sau khi hoàn thiện hồ sơ nội bộ) thì :
+ Phải xin phép UBCK về việc phát hành cổ phiếu (nếu là công ty đại chúng)
+ Sau khi phát hành xong thì làm thủ tục đăng ký KD lại vốn điều lệ mới.
- DN muốn phát hành thêm CP bằng chia thặng dư cổ phía hoặc chia cổ tức đều phải làm như trên. Chỉ khác nhau về nguồn thôi
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều