Cost of finished goods

  • Thread starter hu28m
  • Ngày gửi
H

hu28m

Guest
14/9/04
40
0
0
44
Hanoi
Source: http://www.accountz.com/glossary.html#c
Definition: The value (at cost) of newly manufactured goods shown in a business's manufacturing account. The valuation is based on the opening raw materials balance, less direct costs involved in manufacturing, less the closing raw materials balance, and less any other overheads. This balance is subsequently transferred to the trading account.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hazi

Sơ cấp
6/5/06
38
0
6
Hanoi
Giá trị (giá khi mua) of những hàng hóa sx được thể hiện trong tài khoản sx của một đơn vị làm kinh tế (dịc hơi củ chuối). Giá trị này được dựa trên nguyên liệu sx đầu kì trừ đi chi phí sx trực tiếp, trừ đi nguyên liệu sx cuối kì và những chi phí sx khác. Số cân đối được kết chuyển vào tài khoản thương mại

(thông cảm dịch hơi chuối)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA