Bản tin VBPL đợt 01 tháng 02/2008

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước - Ngày 28/01/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Theo đó, giá chuẩn cho thuê đối với biệt thự cấp I, II, III, IV thuộc sở hữu nhà nước mà chưa được cải tạo, xây dựng lại lần lượt ở mức 11.300 đồng, 13.500 đồng, 15.800 đồng và 24.800 đồng/m2/tháng, còn đối với nhà ở thông thường, giá thuê nhà cấp I, II, III, IV lần lượt ở mức 6.800 đồng, 6.300 đồng, 6.100 đồng và 4.100 đồng/m2/tháng.


Các đối tượng người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng ngày; những người sống cô đơn, không nơi nương tựa được miễn tiền thuê nhà ở.


Bên cạnh đó, giảm 90% tiền thuê nhà ở cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.


Người được miễn, giảm tiền thuê nhà ở phải là người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở. Trường hợp một người thuộc đối tượng được hưởng nhiều chế độ miễn, giảm tiền thuê nhà ở thì được áp dụng mức cao nhất. Nếu một hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc diện được giảm tiền thuê nhà thì được miễn tiền thuê nhà ở.


Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Chi phí lãi tiền vay – Theo quy định hiện hành, phần chi phí lãi tiền vay vốn sản xuất,kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính vượt quá mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay. Phần chi phí lãi tiền của các đối tượng khácvượt mức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay hoặc phần chi phí lãi tiền vay vưọt quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cao nhất cùng thời điểm của tổ chức tín dụng mà cơ sở kinh doanh có quan hệ giao dịch.

Các khoản chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều !ệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu kể cả trường họp cơ sở kinh doanh đã đi vào sản xuất kinh doanh.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Liên doanh đã góp đủ phần vốn góp theo tiến độ được ghi trong giấy phép đầu tư thì số tiền trả lãi vay ngoài phần vốn góp theo tiến độ nếu không vi phạm điều kiện về lãi suất theo quy định trên thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. (Theo Công văn số 690 TCT-CS ngày 30 tháng 1 năm 2008 của TCT).

Khấu trừ hoàn thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, điều kiện, thủ tục, hồ sơ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài như sau:

+ Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu.

+ Danh mục hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư tại nước
ngoài do Bộ Thương Mại cấp (ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá hàng hoá).

+ Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

+ Văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

+ Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu (trường hợp uỷ thác xuất khẩu).

Như vậy, trường hợp của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá cho Công ty trách nhiệm hữu hạn (được thành lập theo hình thức 100% vốn của Việt Nam tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài (Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) nếu có đủ các điều kiện và thủ tục theo quy định nêu trên thì được khấu trừ và hoàn thuế GTGT theo quy định. (Theo Công văn số 688 TCT-KK ngày 30 tháng 1 năm 2008 của TCT).

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị - Theo quy định hiện hành, thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp thuê tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, tức là không ký hợp đồng lao động với Công ty, không phụ trách công việc chuyên môn hoặc quản lý trong Công ty thì tiền thù lao trả cho các cá nhân này để hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. (Theo Công văn số 677 TCT/CS ngày 30 tháng 1 năm 2008 của TCT).

Thuế GTGT đối với khoản hoa hồng – Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ sở kinh doanh làm đại địch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay thực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Dịch vụ vận tải biển quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài và ngược lại thuộc diện không chịu thuế GTGT. Vì vậy, căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp cơ sở kinh doanh là đại lý của các hãng vận tải biển nước ngoài thực hiện bán các gói cước vận tải biển quốc tế từ các cảng trên thế giới về Việt Nam (và ngược lại) theo đúng giá quy định của hãng vận tải biển nước ngoài và thu hộ cước vận tải biển quốc tế cho các hãng tàu biển nước ngoài thì khoản hoa hồng Công ty được hưởng từ hoạt động đại lý này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở kinh doanh, ngoài khoản tiền hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán cước vận tải quốc tế và thu hộ cước vân tải quốc tế nêu trên, được các năng vận tải thanh toán tiền hoa hồng đại lý từ việc cung cấp các dịch vụ khác (như dịch vụ tiếp vận và hàng nhập, dịch vụ theo dõi lưu công-ten-nơ, dịch vụ gom hàng, xuất vận đơn tiếp vận, dịch vụ chở hàng nội địa từ nhà máy đến cảng xuất, phí làm thủ tục hải quan...) trong phạm.vi hoạt động đại lý thì các khoản tiền hoa hồng đại lý này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định. (Theo Công văn số 663 TCT/CS ngày 29 tháng 1 năm 2008 của TCT).

Quy định về vay vốn kinh doanh - Ngày 23/01/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, đối với dự án có mức vay trên 30 triệu đồng mới phải có tài sản thế chấp, cầm cố theo quy định hiện hành hoặc bảo đảm tiền vay theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội (quy định trước đây: các dự án phải có tài sản thế chấp, cầm cố theo quy định của pháp luật)…


Các cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay mức tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án và không quá 20 triệu đồng/1 lao động được thu hút mới…


Các đối tượng vay vốn khi có nhu cầu vay vốn phải xây dựng dự án, lập hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội ở địa phương thay vì theo hướng dẫn của cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc tổ chức thực hiện chương trình ở địa phương. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách Xã hội địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định bảo đảm các chỉ tiêu về tạo việc làm mới và bảo tồn vốn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án…


Ngoài ra, đối với nợ quá hạn không phải do các nguyên nhân bất khả kháng và không thuộc đối tượng được giải quyết cho gia hạn nợ, người vay vốn phải có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi về Ngân hàng Chính xách Xã hội. Đến hạn cuối cùng, người vay không làm thủ tục đề nghị và không được cho gia hạn nợ thì Ngân hàng Chính xách Xã hội chuyển sang nợ quá hạn…


Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân - Theo Chỉ thị số 01/2008/CT-NHNN ra ngày 29/01/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu: triển khai Phương án miễn, giảm lãi tiền vay đối với khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân đang thanh lý trên cơ sở khả năng thu nợ thực tế . Việc miễn, giảm được xử lý theo nguyên tắc: Khách hàng bị tổn thất về tài sản có liên quan đến vốn vay dẫn đến bị khó khăn về tài chính; Việc miễn, giảm lãi và mức độ miễn, giảm lãi được thực hiện trên cơ sở khách hàng trả đủ số nợ gốc nhằm khuyến khích khách hàng trả nợ, tận thu các khoản nợ vay.

Phương pháp miễn, giảm lãi tiền vay phải được Ngân hàng chi nhánh tỉnh, thành phố phê duyệt và báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét chấp thuận cho phép triển khai thực hiện…


Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Cho vay đầu tư và kinh doanh chứng khoán - Ngày 01/02/2008, Thông đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán (KDCK).

Theo đó, tổng dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và KDCK không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, thay vì hạn mức 3% tổng dư nợ như quy định trước đây tại Chỉ thị số 03/2007/CT-NHNN.


Đồng thời, các khoản cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và KDCK thuộc nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro là 250%.


Các tổ chức tín dụng cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và KDCK phải ban hành quy định về nghiệp vụ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và KDCK và gửi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước để làm cơ sở cho việc thanh tra, giám sát hoạt động cho vay. Đồng thời, đảm bảo các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng dưới 5%.


Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng này phải thực hiện việc hạch toán, thống kê chính xác các khoản cho vay chứng khoán và gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đúng thời hạn.


Ngoài ra, các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng được các quy định nói trên không được phép cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và KDCK…


Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học - Ngày 22/01/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020”.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng và phát triển công nghiệp sinh học trở thành một ngành kinh tế-kỹ thuật mũi nhọn, có vai trò quan trọng, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Cụ thể, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch là tập trung nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ gien, công nghệ tế bào, công nghệ vi nhân giống, vi sinh, công nghệ enzym và protein, công nghệ di truyền... để tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới, có đặc tính ưu việt, phù hợp với yêu cầu của thị trường. Đồng thời, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học trong lĩnh vực y-dược để tạo ra các sản phẩm y-dược mới, hiệu quả chữa bệnh cao, các dịch vụ y học công nghệ cao nhằm phòng, chống hữu hiệu các loại dịch bệnh nguy hiểm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng về chăm sóc sức khỏe của người dân. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra các công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, xử lý các chất thải ô nhiễm, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, sản xuất nhiên liệu sinh học phục vụ mục tiêu sản xuất sạch hơn và bảo đảm an ninh năng lượng…


Theo kế hoạch, giai đoạn 2006 - 2010 đào tạo được trên 8.000 cán bộ khoa học có trình độ đại học và sau đại học về công nghệ sinh học, trong đó có 200 tiến sĩ, 800 thạc sĩ, gửi đi đào tạo ở nước ngoài khoảng 100 lượt người; đào tạo ở trong nước được 3.000 kỹ thuật viên. Đến giai đoạn 2011 - 2015 đào tạo được trên 12.000 cán bộ khoa học có trình độ đại học và sau đại học.


Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo


Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện - Ngày 31/01/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu nếu đủ một trong các điều kiện sau: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; Nam từ đủ 55 tuổi trở lên và nữ từ đủ 50 tuổi trở lên đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 làm nghề hoặc công việc nặng nhọc; Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trược đó có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.


Tỷ lệ lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%.


Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng thương số của tổng các mức thu nhập đóng BHXH với tổng số tháng đóng BHXH. Mức này được lấy làm cơ sở để tính mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu; mức hưởng BHXH một lần; tính hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các chế độ quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01/01/2008.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ

· Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008.
· Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.
· Nghị định số 16/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.
· Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
· Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
· Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật lao động về hoãn hoặc ngưng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động.
· Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.
· Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
· Quyết định số 21/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động Khu kinh tế Vân Phong ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg.
· Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.
· Quyết định số 19/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng về việc phê chuẩn hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh.
· Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ y tế.
· Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bảng gía chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại.
· Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm.
· Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt « Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020 ».
· Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch.
· Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam.
· Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2012.
· Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định báo cáo trữ lượng mỏ dầu khí.
· Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thẩm định kế hoạch phát triển mỏ dầu khí.
· Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ vể việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
· Thông báo 19/TB-VPCP ngày 30/01/2008 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
· Công văn số 831/VPCP-XDPL ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ liên quan đến việc trình các dự án luật, pháp lệnh.
· Công văn số 716/VPCP-VX ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc tăng kinh phí phòng, chống ma tuý ở cấp xã, phường.
· Công văn số 612/VPCP-VX ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc nghiên cứu chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng giám đốc, Giám đốc làm việc theo hợp đồng trong công ty nhà nước.
· Công văn số 593/VPCP-QHQT ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ sau gia nhập WTO.
· Công văn số 540/VPCP-CCHC ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ
· Công điện số 169/CĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo các loại, bảo đảm cho nhân dân đón Tết Mậu Tý năm 2008 an toàn, vui tươi, tiết kiệm.
· Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ vể việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
· Chỉ thị số 04/2008/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ vể việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo.
· Thông báo 21/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 01/02/2008 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
· Thông báo 20/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 31/01/2008 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng.
· Thông báo 19/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 30/01/2008 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
· Thông báo 17/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 30/01/2008 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị an toàn giao thông toàn quốc.
· Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá và thể thao.
· Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Học viện kỹ thuật quân sự.
· Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về ý kiền của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội.
· Thông báo số 12/TB-VPCP ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
· Thông tư 08/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
· Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về việc thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia.
· Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
· Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về việc công bố mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án vay vốn bằng ngoại tệ.
· Quyết định số 04/2008/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về việc ban hành mã số chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010.
· Thông báo số 65/TB-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2008.
· Công văn số 1223/BTC-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn bổ sung về thanh toán vốn đầu tư theo Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/01/2008.
· Công văn số 1281/BTC-QLCS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về việc thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
· Công văn số 713/TCT-KK ngày 30 tháng 1 năm 2008 của Bộ tài chính về kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất khép kín.
· Công văn số 712/TCT-KK ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về hoàn thuế GTGT.
· Công văn số 705/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thu tiền sử dụng đất.
· Công văn số 704/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về miễn giảm tiền thuê đất.
· Công văn số 703/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng.
· Công văn số 702/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế.
· Công văn số 701/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về khấu trừ thuế vãng lai.
· Công văn số 700/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về xử lý vướng mắc hoàn thế GTGT.
· Công văn số 698/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thu tiền sử dụng đất.
· Công văn số 696/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thu tiền sử dụng đất đối với đất NN tự xây dựng nhà ở.
· Công văn số 695/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế tài nguyên.
· Công văn số 692/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế.
· Công văn số 691/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.
· Công văn số 690/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chi phí trả lãi vay.
· Công văn số 689/TCT-KK ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về hoàn thuế đối với hoá đơn thuế GTGT kê khai quá hạn.
· Công văn số 688/TCT-KK ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về khấu trừ, hoàn thuế GTGT.
· Công văn số 687/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế.
· Công văn số 686/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về hoàn thuế GTGT.
· Công văn số 685/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về báo cáo việc xử lý cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy theo Quyết định 41/2002/QD-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng chính phủ.
· Công văn số 684/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về áp dụng khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hộ kinh doanh.
· Công văn số 683/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về ưu đãi thuế TNDN.
· Công văn số 697/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng.
· Công văn số 679/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh.
· Công văn số 678/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về ngành nghề được ưu đãi đầu tư.
· Công văn số 677/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị.
· Công văn số 676/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế GTGT.
· Công văn số 664/TCT-CS ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế GTGT đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ đại lý vận tải biển quốc tế.
· Công văn số 663/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế.
· Công văn số 662/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế GTGT đối với tiền hoa hồng từ dịch vụ đại lý vận tải biển quốc tế.
· Công văn số 661/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về hoàn thuế GTGT dự án ODA cho nhà thầu Shimizu.
· Công văn số 660/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về khai thuế và báo cáo sử dụng hoá đơn.
· Công văn số 659/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế.
· Công văn số 658/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về hoàn trả tiền lệ phí trước bạ ôtô đã nộp.
· Công văn số 657/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về đối tượng không chịu thuế GTGT.
· Công văn số 656/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về hoàn thuế GTGT.
· Công văn số 655/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế suất thuế GTGT.
· Công văn số 654/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế GTGT.
· Công văn số 653/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về trích lập dự phòng.
· Công văn số 652/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chi phí sửa chữa lớn.
· Công văn số 651/TCT-CS ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về ngành nghề ưu đãi đầu tư.
· Công văn số 649/TCT-HT ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về cấp mã số thuế đối với Nhà thầu nước ngoài.
· Công văn số 648/TCT-KK ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về hướng dẫn tất toán tài khoản tạm thu thuế TN đối với người có thu nhập cao và sửa đổi, bổ sung báo cáo kế toán hoàn thuế.
· Công văn số 647/TCT-CS ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về ưu đãi thuế TNDN.
· Công văn số 644/TCT-CS ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về ưu đãi thuế.
· Công văn số 643/TCT-CS ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chinh sách thuế.
· Công văn số 642/TCT-CS ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về áp dụng tỷ giá ngoại tệ để nộp thuế TNDN.
· Công văn số 641/TCT-CS ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về miễn giảm tiền thuê đất.
· Công văn số 640/TCT-CS ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về tiền thuê đất của Công ty quản lý bến xe.
· Công văn số 639/TCT-CS ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thông báo mã số thuế và hoàn thuế GTGT.
· Công văn số 638/TCT-HT ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về giải đáp chính sách thuế GTGT.
· Công văn số 637/TCT-CS ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về trả lời về chính sách thuế.
· Công văn số 636/TCT-CS ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
· Công văn số 635/TCT-KK ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về đăng ký, kê khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
· Công văn số 634/TCT-HT ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế suất thuế GTGT.
· Công văn số 632/TCT-CS ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất.
· Công văn số 631/TCT-CS ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về ưu đãi thuế TNDN.
· Công văn số 629/TCT-CS ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về miễn giảm tiền thuê đất.
· Công văn số 628/TCT-CS ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ).
· Công văn số 627/TCT-CS ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về hướng dẫn sử dụng hoá đơn đối với hoạt động cung cấp máu cho các bệnh viện.
· Công văn số 626/TCT-PC ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về xử lý vi phạm về thuế đ/v hoạt động mua bán điện.
· Công văn số 625/TCT-HT ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về trả lời chính sách thuế.
· Công văn số 624/TCT-CS ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế đối với khoản chênh lệch tỷ giá.
· Công văn số 623/TCT-TTTĐ ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về báo cáo công tác khen thưởng trong chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
· Công văn số 617/TCT-CS ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế đối với dự án ODA.
· Công văn số 616/TCT-CS ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế GTGT.
· Công văn số 615/TCT-CS ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về sử dụng chứng từ đối với khoản tiền nhận tài trợ.
· Công văn số 614/TCT-CS ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về xuất hoá đơn GTGT hàng viện trợ không hoàn lại.
· Công văn số 740/TCT-CS ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thu tiền sử dụng đất.
· Công văn số 739/TCT-CS ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế chuyển quyền sử dụng đất và giá đất tính lệ phí trước bạ.
· Công văn 738/TCT-CS ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế tài nguyên và giảm thuế TNDN.
· Công văn số 737/TCT-CS ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế GTGT.
· Công văn số 736/TCT-CS ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về giải đáp vướng mắc về Luật quản lý thuế.
· Công văn số 735/TCT-CS ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế.
· Công văn số 733/TCT-CS ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế GTGT.
· Công văn số 734/TCT-CS ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh.
· Công văn số 732/TCT-CS ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về thuế GTGT.
· Công văn số 731/TCT-HT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính về chính sách thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
· Công văn số 404/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục hải quan về việc truy thu thuế xe ôtô tải kiểu dáng xe du lịch chuyển đổi thành xe chở người.
· Công văn số 449/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.
· Công văn số 442/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửu khẩu.
· Công văn số 469/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục hải quan về việc xử lý nợ phạt chậm nộp.
· Công văn số 467/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục hải quan về việc xử lý thuế nhôm thỏi nhập khẩu.
· Công văn số 483/TCHQ-GSQL ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.
· Công văn số 480/TCHQ-KTTT ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục hải quan về việc xử lý nợ thuế.
· Công văn số 491/TCHQ-KTTT ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục hải quan về việc giải toả cưỡng chế.
· Công văn số 500/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục hải quan về việc vướng mắc thủ tục hải quan.
· Công văn số 501/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.
· Công văn số 505/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Tổng cục hải quan về việc xử lý nợ thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
· Thông tư 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25/01/2008 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
· Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá trị để đầu tư và kinh doanh chứng khoán.
· Chỉ thị số 01/2008/CT-NHNN ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân.
· Quyết định số 31/2008/QĐ-BNN ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
· Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 25/01/2008 của Bộ lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2008 28 thág 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
· Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT/BYT-BNV ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Bộ y tế, Bộ nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế.
· Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính, Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010.
· Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ lao động thương binh xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
· Quyết định số 02/2008/QĐ-BCT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất máy động lực và máy nông nghiệp giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020.
· Công văn số 392/LĐTBXH-TL ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ lao động thương binh xã hội về trả lương cho những ngày nghỉ phép.
· Công văn số 99/BXD-KTTC ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Bộ xây dựng về công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC).
· Công văn số 97/BXD-KTTC ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Bộ xây dựng về công bố định mức chi phí lập, thẩm định Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng.
· Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính, Bộ giáo dục đào tạo hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic Vật lý Quốc tế tại Việt Nam năm 2008.
· Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính, Bộ giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ.
· Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính, Bộ giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa.
· Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính, Bộ y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010.
· Chỉ thị số 01/2008/CT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ y tế về việc đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc – GPP tại các cơ sở bán lẻ thuốc.
· Chỉ thị số 01/2008/CT-NHNN ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý quỹ tín dụng nhân dân.
· Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng
· Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc.
· Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
· Quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá trị để đầu tư và kinh doanh chứng khoán.
· Thông tư 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25/01/2008 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
· Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ngày 29/01/2008 về việc hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.
 

Thành viên trực tuyến

  • tranggggggg
  • daongocnam0603
  • cactus12
  • mypham0711
  • xediengiatot
  • Phamthao1992
Xem nhiều