Maturity value

  • Thread starter hu28m
  • Ngày gửi
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
T

thanhha610

Guest
5/8/10
1
0
0
32
viet nam
Nó có nghĩa là giá trị khi đến hạn bạn ạ. tức là số tiền phải trả vào ngày đáo hạn của công cụ tài chính
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều