Maturity value

  • Thread starter hu28m
  • Ngày gửi

5366 lượt xem

T

thanhha610

Sơ cấp
5/8/10
1
0
0
30
viet nam
Nó có nghĩa là giá trị khi đến hạn bạn ạ. tức là số tiền phải trả vào ngày đáo hạn của công cụ tài chính
 

Thành viên trực tuyến

  • thaokd
  • azurelight
  • thuyle120489

Xem nhiều

TEXT LINK