Compound interest

  • Thread starter hu28m
  • Ngày gửi
H

hu28m

Sơ cấp
14/9/04
40
0
0
40
Hanoi
Source: http://www.accountz.com/glossary.html#c
Definition: Apply interest on the capital plus all interest accrued to date. Eg. A loan with an annually applied rate of 10% for 1000 over two years would yield a gross total of 1210 at the end of the period (year 1 interest=100, year two interest=110). The same loan with simple interest applied would yield 1200 (interest on both years is 100 per year).


Source: http://www.ventureline.com/glossary_C.asp
Definition: is interest calculated from the total of original principal plus accrued interest.
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
608
0
0
Hanoi
Lãi gộp: Lãi suất kỳ tiếp theo sẽ tính không chỉ trên gốc vay ban đầu mà tính cả trên lượng lãi suất dồn tích của các kỳ trước đây: VD Vay 1000$, đến cuối năm 1 thì lãi là 100$; cộng gộp vào là 1100$, cuối năm 2 là 1100+110 =1210$
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
608
0
0
Hanoi
Chính xác, từ đó hay dùng ở VN hơn. Lãi đơn (simple interest) hay Lãi kép (compound interest).
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều