Closing the books

  • Thread starter hu28m
  • Ngày gửi
H

hu28m

Guest
14/9/04
40
0
0
44
Hanoi
Source: http://www.accountz.com/glossary.html#c
Definition: A term used to describe the journal entries necessary to close the sales and expense accounts of a business at year end by posting their balances to the profit and loss account, and ultimately to close the profit & loss account too by posting its balance to a capital or other account.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dinhlinh

Guest
24/12/04
15
0
1
Ho Chi Minh
Closing the books nói nôm na là khóa sổ kế tóan thường thực hiện vào cuối năm tài chính
 
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Đúng rồi, một cách sơ lược thì định nghĩa của nó được dịch như thế này:

Một thuật ngữ dùng để chỉ những bút toán cần thiết để kết thúc các tài khoản doanh thu và chi phí của một doanh nghiệp vào cuối năm bằng cách kết chuyển số dư các tài khoản đó sang tài khoản xác định lãi lỗ, và cả những bút toán kết thúc tài khoản xác định lãi lỗ bằng cách chuyển số dư tài khoản này sang tài khoản nguồn vốn hay tài khoản nào khác thích hợp
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA