viet sai hoa don

  • Thread starter ngan
  • Ngày gửi
N

ngan

Guest
Vua qua,Cong ty toi co xuat ban mot lo hang cho khach hang nhung do xuat cua nguoi viet hoa don da ghi sai don gia,xuat don gia cao hon don gia da thoa thuan.Sau do ,cong ty toi da lam mot bien ban dieu chinh nhung khach hang khong chiu ma buoc cong ty xuat mot hoa don am
Theo ban toi phai lam sau .Toi co nen xuat hoa don theo yeu cau cua khach hang khong?
 
Trang tin Webketoan
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
Cách đơn giản nhất là bạn cùng khách hàng lập biên bản để hủy hóa đơn đó đi (Phải giải trình được nguyên nhân dẫn đến ghi sai, cần thiét phải có các các bản Hợp đồng mà 2 bên đã thỏa thuận về giá) sau đó cấp lại hóa đơn mới cho khách hàng. Về vấn dè này trên diẽn đàn đã có các thông tin trao đổi tương tự, xin bạn tham khảo thêm.

Nói thêm : Kể cả trong trường hợp một trong 2 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai thuế tờ hóa đơn đó rồi bạn vẫn có thể làm thủ tục hủy được, tuy nhiên thời gian kể từ khi xuất hóa đơn đó đến ngày làm thủ tục hủy phải càng gần càng tốt, chứ nếu đã 3 tháng rồi thì chắc khó có thể hủy được
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Trường hợp này khách hàng của bạn yêu cầu xuất hóa đơn âm là sai, phải thuyết phục được họ thông qua các quy định của nhà nước về cách viết hóa đơn, bạn tham khảo qua các TT120, 79 và các công văn của Tổng cục thuế về việc điều chỉnh hóa đơn.

Theo quy định thì bạn phải lập một biên bản điều chỉnh nêu rõ nội dung điều chỉnh cho hóa đơn nào số, ngày vv.. Nếu như giữa hai bên còn tiếp tục giao dịch thì bạn bổ sung một dòng điều chỉnh ghi trên hóa đơn mới với sốt tiền cần chỉnh, còn không có thì căn cứ vào biên bản điều chỉnh là bạn có thể hạch toán ngay được rồi.
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Căn cứ công văn số 2297/TCT-NV4 ngày 13/06/2002 và công văn số 3381/TCT-NV5 của Tổng Cục Thuế thì:
- Trường hợp phải điều chỉnh giảm giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa, mức giá giảm theo hóa đơn bán hàng (số..., ký hiệu..., ngày..., tháng..., năm... của tờø hóa đơn), lý do giảm giá, đồng thời bên bán lập hóa đơn để điều chỉnh mức giá được điều chỉnh (không ghi hóa đơn âm). Trên tờ hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ: “Điều chỉnh giảm giá cho hàng hóa, dịch vụ tại hóa đơn số..., ký hiệu..., “. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh giảm giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, đầu vào.
- Đối với trường hợp số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn cao hơn số lượng hàng hóa thực xuất thì việc điều chỉnh hóa đơn cũng thực hiện tương tự như trường hợp phải điều chỉnh giảm giá bán hàng hóa nêu trên.
Webketoan Zalo OA
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Trường hợp này cũng hay hay, tôi đưa lên đây để các bác tham khảo luôn:
Trường hợp người mua và người bán có phương pháp tính thuế GTGT khác nhau (sử dụng hóa đơn khác nhau : GTGT và bán hàng) có quan hệ mua bán hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng do hàng hóa không đúng qui cách chất lượng, phải trả lại hàng hóa, thì bên bán và bên mua phải làm gì để việc trả lại hàng hợp lệ, đúng qui định.

Đối với trường hợp trển:Theo hướng dẫn tại điểm 5.8 mục IV phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của BTC thì :

- Trường hợp bên bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, bên mua nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng khi bên mua xuất trả hàng hóa do không đúng qui cách chất lượng cho bên bán thì bên mua cùng bên bán lập biên bản xác định rõ nguyên nhân trả lại hàng, số lượng, giá trị hàng hóa và số thuế GTGT của hàng hóa trả lại; trên cơ sở đó bên mua xuất hóa đơn bán hàng ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại chi tiết giá chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, tổng giá thanh toán có thuế theo hóa đơn bên bán đã xuất (số...., ký hiệu......, ngày ...... tháng của hóa đơn) và gử kèm hàng hóa xuất trả lại. Căn cứ vào hóa đơn bán hàng và biên bản đã được lập, bên mua hạch toán giảm giá vốn, bên bán điều chỉnh doanh số hàng hóa đã bán ra và số thuế GTGT đã kê khai bằng cách ghi số âm theo hóa đơn xuất trả trên mẫu số 02/GTGT (bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra) để trừ bớt số thuế GTGT đầu ra trong tháng và giảm trừ doanh thu.

- Trường hợp người mua sử dụng hóa đơn GTGT, người bán sử dụng hóa đơn thông thường, khi bên mua xuất trả hàng hóa do không đúng qui cách chất lượng cho bên bán thì bên mua cùng bên bán lập biên bản xác định rõ nguyên nhân trả lại hàng, số lượng, giá trị hàng hóa và số thuế GTGT đã tính khấu trừ của số hàng hóa ghi trên hóa đơn mua hàng; trên cơ sở đó bên mua xuất hóa đơn GTGT ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo hóa đơn bên bán đã xuất (chỉ ghi tổng giá hàng hóa, không ghi dòng thuế GTGT, số ..., ký hiệu..., ngày ... tháng của hóa đơn) và gửi kèm hàng hóa xuất trả lại. Căn cứ vào hóa đơn này bên mua hạch toán giảm giá vốn và giảm trừ số thuế GTGT đã khấu trừ bằng cách ghi số âm trên mẫu số 05/GTGT (bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng) để trừ bớt giá trị hàng hóa mua vào và số thuế GTGT đầu vào trong tháng, bên bán điều chỉnh doanh số hàng hóa bán ra và giảm trừ doanh thu.
 
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
Thông tin của PnP rất hay và bổ ích, nhưng kể bạn cho biết nguồn trích dẫn thì sẽ tốt hơn cho người tham khảo khi phải sử dụng đấy. :bye
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
haiauboatcompany ơi, mình có số thông tư, công văn rõ ràng rồi mà. Còn việc tổng hợp ra như trên là của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đấy. Các bạn yên tâm mà áp dụng nhé. Chủ yếu là bám vào thông tư và công văn.
 
HaiAu

HaiAu

Trung cấp
2/10/03
139
0
16
61
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
Chân thành cám ơn PnP vì sự cần mẫn, tác phong làm việc nhanh nhẹn, có trách nhiệm của bạn !
 

Xem nhiều