Thặng dư vốn của doanh nghiệp cổ phần hoá

  • Thread starter oldacc
  • Ngày gửi
O

oldacc

Sơ cấp
13/3/08
31
0
0
Đống Đa, Hà Nội
#1
Chào các bạn,
Công ty mình là một doanh nghiệp nhà nước mới hoàn thành cổ phần hoá - nhà nước vẫn nắm giữ 51% vốn, việc phát hành cổ phiếu lần đầu (đấu giá) đã đem lại một khoản thặng dư vốn, giờ đang phải chuẩn bị tiền để nộp lại Quỹ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đây.
Bọn mình đang tranh luận (với cán bộ quản lý tài chính của Bộ chủ quản) về khái niệm thăng dư vốn cổ phần, bạn nào có thông tin về vấn đề này làm ơn giúp mình với

Số liệu của Cty mình:
Vốn điều lệ: 100 tỷ, trong đó Nhà nước: 51%; CBCNV: 23%; Cổ đông bên ngoài: 26%
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; Giá đấu thành công: 11.000 đồng/cổ phiếu (giá phát hành = 110% mệnh giá)

- Quan điểm của mình là toàn bộ hoặc chí ít cũng là 49% vốn phải được ghi nhận giá trị thặng dư vốn 110%, tức là:
Một, nguồn vốn kinh doanh "TK 411": 110 tỷ, trong đó
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu "TK 4111": 100 tỷ (NN 51 t, CBCNV 23 t, # 26 t)
+ Thặng dư vốn cổ phần "TK 4112": 10 tỷ (NN 5.1 t; CBCNV 2.3 t; # 2.6 t)
Hai, nguồn vốn kinh doanh "TK 411": 104.9 tỷ, trong đó
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu "TK 4111": 100 tỷ (NN 51 t, CBCNV 23 t, # 26 t)
+ Thặng dư vốn cổ phần "TK 4112": 4.9 tỷ (CBCNV 2.3 t; # 2.6 t).
Xin lưu ý, trong 2.3 tỷ vốn thăng dư của CBCNV có 40% trách nhiệm của Nhà nước. Anh em CBCNV đã nộp 6.600 đồng/cổ phiếu rồi.
Mình thiên về ý thứ hai vì nó có vẻ hợp lý hơn (không lẽ VCB tổ chức IPO xong, NN cũng phải bù phần chênh (107-10) này àh, nhưng vẫn muốn ý thứ nhất có cơ sở, để đỡ phải nộp tiền đi (vốn bây giờ vay khó quá, lãi suất lại cao ngất - 5.1 tỷ chứ có ít đâu).
- Còn quan điểm của trên:056:, cũng có 2 luồng quan điểm, là
+ không có thặng dư gì hết, nguồn vốn kinh doanh = vốn điều lệ, phần chênh lệch do bán cổ phần nộp nhà nước!?
+ chỉ có tăng thặng dư vốn đối với 26% cổ phần bán ra ngoài, nhà nước ko chịu trách nhiệm bù 40% phần thặng dư vốn của CBCNV

Bạn nào biết làm ơn chỉ giùm, hoặc chỉ cho mình nơi nào hỏi với, mình sắp cãi nhau to với lãnh đạo rồi
:wall::wall::wall:
 
itamateurvn

itamateurvn

Thành viên không tích cực
16/10/07
237
0
0
Mường Tè
#2
Bạn ơi, thặng dư vốn chỉ có ở 26% số lượng cổ phần phát hành ra bên ngoài thôi.
Ghi nhận vốn CSH là ghi bằng mệnh giá chứ đâu ghi bằng giá phát hành hoặc thị giá. Ở đây nhà nước có bỏ ra đồng nào đâu.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,373
2
0
37
~S~
#3
Bạn phải xác định TH của bạn là bán bớt phần vốn NN hay phát hành thêm để tăng vốn như VCB hay cả hai. Theo đó, bạn căn cứ vào quy định trong Điều 45-Nghi định 109 và TT146 hướng dẫn NĐ này là có ngay câu trả lời.
 
X

xuannhat2030

Sơ cấp
16/3/08
15
0
0
43
Bình Thuận
#5
Thang du von co phan là : giá chênh lệch giữa giá gốc và giá trị trên thị trường vì vậy phần chênh lệch trên (10%) giá phát hành thì có 2 cách xử lý :1/ bổ sung vốn điều lệ;2/ chia cổ tức cho cổ đông, lưu ý dù cách 1 hay cách gì thì bạn củng phải nộp thuế thu nhập
 
H

hongthangph

Thành viên thân thiết
7/2/06
283
4
0
44
ha noi
#6
Chào các bạn,
Công ty mình là một doanh nghiệp nhà nước mới hoàn thành cổ phần hoá - nhà nước vẫn nắm giữ 51% vốn, việc phát hành cổ phiếu lần đầu (đấu giá) đã đem lại một khoản thặng dư vốn, giờ đang phải chuẩn bị tiền để nộp lại Quỹ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đây.
Bọn mình đang tranh luận (với cán bộ quản lý tài chính của Bộ chủ quản) về khái niệm thăng dư vốn cổ phần, bạn nào có thông tin về vấn đề này làm ơn giúp mình với

Số liệu của Cty mình:
Vốn điều lệ: 100 tỷ, trong đó Nhà nước: 51%; CBCNV: 23%; Cổ đông bên ngoài: 26%
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; Giá đấu thành công: 11.000 đồng/cổ phiếu (giá phát hành = 110% mệnh giá)

- Quan điểm của mình là toàn bộ hoặc chí ít cũng là 49% vốn phải được ghi nhận giá trị thặng dư vốn 110%, tức là:
Một, nguồn vốn kinh doanh "TK 411": 110 tỷ, trong đó
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu "TK 4111": 100 tỷ (NN 51 t, CBCNV 23 t, # 26 t)
+ Thặng dư vốn cổ phần "TK 4112": 10 tỷ (NN 5.1 t; CBCNV 2.3 t; # 2.6 t)
Hai, nguồn vốn kinh doanh "TK 411": 104.9 tỷ, trong đó
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu "TK 4111": 100 tỷ (NN 51 t, CBCNV 23 t, # 26 t)
+ Thặng dư vốn cổ phần "TK 4112": 4.9 tỷ (CBCNV 2.3 t; # 2.6 t).
Xin lưu ý, trong 2.3 tỷ vốn thăng dư của CBCNV có 40% trách nhiệm của Nhà nước. Anh em CBCNV đã nộp 6.600 đồng/cổ phiếu rồi.
Mình thiên về ý thứ hai vì nó có vẻ hợp lý hơn (không lẽ VCB tổ chức IPO xong, NN cũng phải bù phần chênh (107-10) này àh, nhưng vẫn muốn ý thứ nhất có cơ sở, để đỡ phải nộp tiền đi (vốn bây giờ vay khó quá, lãi suất lại cao ngất - 5.1 tỷ chứ có ít đâu).
- Còn quan điểm của trên:056:, cũng có 2 luồng quan điểm, là
+ không có thặng dư gì hết, nguồn vốn kinh doanh = vốn điều lệ, phần chênh lệch do bán cổ phần nộp nhà nước!?
+ chỉ có tăng thặng dư vốn đối với 26% cổ phần bán ra ngoài, nhà nước ko chịu trách nhiệm bù 40% phần thặng dư vốn của CBCNV

Bạn nào biết làm ơn chỉ giùm, hoặc chỉ cho mình nơi nào hỏi với, mình sắp cãi nhau to với lãnh đạo rồi
:wall::wall::wall:
Đọc nghị định 109, thông tư 146 nhé

Tuy nhiên trường hợp của bạn tôi gợi ý như sau :
1. Thặng dư vốn :
Số tiền thặng dư vốn phải nộp quỹ sắp xếp DNNN bao nhiêu và để lại DN CP bao nhiêu phải căn cứ vào phương án CPH đã được bộ chủ quản phê duyệt.
2. Số tiền chênh lệch giữa giá đấu giá thành công và giá ưu đãi cho CBCNV (60%) được lấy từ nguồn của NN( bán phần vốn nhà nước, thặng dư cổ phần hoặc từ quỹ sắp xếp DNNN cấp trên). Trường hợp của DN bạn số tiền nộp về quỹ sắp sếp DNNN cấp trên = Số tiền nhà nước được thu (theo phương án CPH) trừ chi phí CPH (được Ban chỉ đạo CPH duyệt) trừ số tiền chênh lệch do bán CP ưu đãi cho CBCNV.
 
T

trinhthithang

Sơ cấp
11/4/08
1
0
0
vinhlong
#7
thăng dư vốn cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần mới thành lập 3 cổ đông góp vốn = 75 tỷ trong đó: cổ đông A góp 70%, cổ đông B góp 20%, cổ đông C góp 10%. trong thời gian chuẩn bị xây dựng thì có thêm 2 đối tác xin góp vốn vào. HĐQT quyết định chia lại cho mỗi cổ đông mới là 15% từ cổ đông A, như vậy so với ban đầu thì cổ đông A chỉ còn 40% vố điều lệ. Và đương nhiên 2 cổ mới phải nộp khỏan lãi trên vốn góp kể từ ngày các cổ đông ban đầu góp vốn đến thời điểm 2 cổ đông này nộp tiền vốn cổ phần cho công ty. Vậy về hạch tóan nguồn vốn ra sao, và phần lãi này xem là thặng dư vốn có đúng không hay chỉ là lãi của cổ đông A thu về riêng của mình, Các bạn thành viên giúp tôi xác định rõ vấn đề này nhé vì tôi thuộc cổ đông A
 

Thành viên trực tuyến

  • Huyền Mia
  • Hằng_Phạm2410
  • daongocnam0603
  • MICA LIVINA
  • xediengiatot
Xem nhiều