Lại vẫn là vấn đề quỹ lương vượt

  • Thread starter Thuhien85
  • Ngày gửi
T

Thuhien85

Sơ cấp
23/2/08
10
0
0
Ha noi
#1
Em mới nhận việc nhưng có một vấn đề nan giải là khi công ty mới thành lập, chị kế toán cũ do khôgn hình dung được chi phí đầu vào chính của hợp đồng tư vấn thiết kế là chi phí nhân công ( cty cũ chị làm là cty thương mại ) nên đã đăng ký tổng quỹ lương quá ít.Cho đến nay chi phí nhân công thực tế vượt so với quỹ lương đăng ký ban đầu gấp 4 lần ( hợp đồng , hồ sơ đầy đủ và thực tế ), em sợ thuế sẽ loại cp này mất , em phải làm thế nào bây giờ?
 
G

gianglinhthuyle

Sơ cấp
15/6/07
20
0
1
46
Bình Dương
#2
Em mới nhận việc nhưng có một vấn đề nan giải là khi công ty mới thành lập, chị kế toán cũ do khôgn hình dung được chi phí đầu vào chính của hợp đồng tư vấn thiết kế là chi phí nhân công ( cty cũ chị làm là cty thương mại ) nên đã đăng ký tổng quỹ lương quá ít.Cho đến nay chi phí nhân công thực tế vượt so với quỹ lương đăng ký ban đầu gấp 4 lần ( hợp đồng , hồ sơ đầy đủ và thực tế ), em sợ thuế sẽ loại cp này mất , em phải làm thế nào bây giờ?
Ban cứ làm đăng ký lương lại để nộp cho cơ quan thuế. Trong đó nêu rõ lý do tăng. vì bạn có hồ sơ chứng minh mà.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • vykhanh123
  • Châu Nguyễn24
Xem nhiều