Lỗi thường gặp khi lập tờ khai tạm nộp thuế TNDN quý!

  • Thread starter Anh_Nguyet
  • Ngày gửi
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
#1
1/theo mẫu số 01A/TNDN:
** Chỉ tiêu [17] trên tờ khai: luôn luôn ghi thuế suất phổ thông 28% ( 25% d/v Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước năm 2004)
***Người nộp thuế trong kỳ vừa có hoạt động kinh doanh đc miễn thuế, vừa có hoạt động kinh doanh không đc miễn thuế TNDN, nếu hạch toán riêng đc thu nhập chịu thuế theo từng hoạt động hay ko hạch toán riêng đc thu nhậo chịu thuế theo từng hoạt động, thì khi lập tờ khai thuế TNDN theo mẫu 01A/TNDN vẫn phải bù trừ TNCT tất cả các hoạt động với nhau và khi xác định TNCT để đc tính miễn giảm thuế TNDN ghi chỉ tiêu [18] phải phân bổ theo tỷ lệ doanh thu.
2/ theo mẫu 01B/TNDN( áp dụng cho người nộp thuế kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ TNCT trên doanh thu của năm trước)
** người nộp thuế không phát sinh hoạt động KD chuyển quyền SD đất, chuyển quyền thuê đất hoặc trong kỳ đã kê khai nộp thuế TNDN theo từng lần phát sinh thì ko chọn phụ lục 01-1/TNDN
** Chỉ tiêu [14] trên tờ khai: ghi thuế suất 28% ( 25% d/v Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước năm 2004)
** Trường hợp NNT đc hưởng nhìu thuế suất thuế TNDN ưu đãi: Click chuột vào ô đc hưởng nhìu thuế suất ưu đãi trên tờ khai, đồng thời tại chỉ tiêu [15] trên tờ khai ghi tất cả các thuế suất ưu đãi. Đồng thời tình riêng thuế TNDN theo tỷ lệ TNCT trên DThu của năm trước cho từng thuế suất ưu đãi, sau đó tổng hợp ghi chỉ tiêu [18]
**Chỉ tiêu [19] : tính thuế TNDN đc hưởng ưu đãi.

NẾU THẤY BÀI VIẾT HỮU ÍCH THÌ NHẤN THANKS ĐỂ TRÁNH LÀM LOÃN TOPIC.:thanx:
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • Tống Long

Xem nhiều