Mẫu Biên Bản Họp Hội đồng Thành Viên

 • Thread starter thuydiem1986
 • Ngày gửi
T

thuydiem1986

Trung cấp
Anh chị nào có mẫu biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và thay đỗi địa điểm kinh doanh cho em xin với. Em đang cần gấp. Em cảm ơn anh chị nhiều
 
Thailove

Thailove

xmen_đích thực
25/4/07
115
0
16
40
Hưng Yên
Anh chị nào có mẫu biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và thay đỗi địa điểm kinh doanh cho em xin với. Em đang cần gấp. Em cảm ơn anh chị nhiều
Vào đây loads về nhé rồi chỉnh sửa lại cho phù hợp với đặc điểm và nhưng thay đổi của đơn vị mình nhé chúc bạn thành công
 
Sửa lần cuối:
connick

connick

Trung cấp
30/8/07
237
1
18
36
qn
Em đang làm thủ tục để cty tnhh 2 thành viên: Tiếp nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay giám đốc. Tuy nhiên trong hồ sơ yêu cầu phải có:
- Biên bản họp hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
- Quyết định của hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
Bác nào có mẫu (hoặc đã từng làm) các biên bản, quyết định trên cho em xin với. Em chẳng biết viết thế nào cả.
Cám ơn mọi người!
 
A

AC2208

Sơ cấp
19/7/08
1
0
0
37
Ba Dinh, Ha Noi
Giấy uỷ quyền

Tớ đang cần mẫu giấy uỷ quyền của giám đốc cho phó giám đốc để ký hợp đồng lao động với nhân viên của công ty. Bạn nào giúp tớ với
 
phamthuyanh

phamthuyanh

Sơ cấp
1/12/05
54
0
0
Dấu chấm hỏi ???
Mẫu biên bản họp HĐTV đại khái như sau:
- Các căn cứ :Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, điều lệ cty, căn cứ vào yêu cầu hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh của cty trong tương lai...
- Vào lúc...giờ, ngày...tháng...năm, HĐTV cty gồm những ai,tổ chức cuộc họp tại địa diểm nào, thành phần tham dự, chủ trì phiên họp
- Nội dung phiên họp: ra các nghị quyết quyết định:
+Nghị quyết 1: quyết định thay đổi Điều ... Bản điều lệ cty ...như sau:
"nội dung bạn muốn thay đổi"
- Sau đó là phần kết quả cuộc họp: sau khi bàn bạc, trao đổi và biểu quyết, các thnàh viên của HĐTV đã thống nhất 100% thông qua ...Nghị quyết trên.
- phien họp kết thúc vào lúc...
- Thành viên HĐTV ký tên
Hết
 
trả lời bạn như sau:
C«ng ty ........
Tel: - Fax:
Sè: /BB ... Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
------o0o------

Biªn bn häp héi ®ång thµnh viªn C«ng ty ....
(V/v: Thay ®æi ®Þa chØ trô së chÝnh)

- C¨n cø vµo luËt Doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n bn ph¸p luËt hiÖn hµnh
- C¨n cø vµo §iÒu lÖ cña C«ng ty
- C¨n cø vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty

H«m nay, vµo håi ngµy ... th¸ng .... n¨m 2008, t¹i trô së cña C«ng ty ........ C«ng ty ......... tæ chøc häp Héi ®ång thµnh viªn ®Ó cïng nhau tho luËn, bµn b¹c vÒ vÊn ®Ò thay ®æi ®Þa chØ trô së chÝnh cña C«ng ty. Tæng sè thµnh viªn tham gia gåm .... ng­êi:
1. ¤ng
- Chøc vô: Chñ tÞch Héi ®ång cæ ®«ng - Gi¸m ®èc
- Sè vèn gãp: .... ChiÕm C«ng ty
2. ¤ng
- Chøc vô:
- Sè vèn gãp .... : ChiÕm ..... vèn C«ng ty

Héi ®ång thµnh viªn ®• tho luËn, bµn b¹c vµ ®i ®Õn thèng nhÊt néi dung sau:
- Thay ®æi ®Þa chØ C«ng ty:
+ §Þa chØ trô së chÝnh ®• ®¨ng ký: ....................
+ §Þa chØ trô së chÝnh thay ®æi: .............
+ Sè ®iÖn tho¹i ®• ®¨ng ký: ; Sè Fax ®• ®¨ng ký: ; §Þa chØ Email ®• ®¨ng ký:
+ Sè ®iÖn tho¹i thay ®æi: ; Sè Fax thay ®æi: ; §Þa chØ Email thay ®æi:

Doanh nghiÖp cam kÕt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung th«ng b¸o nµy.

Cuéc häp kÕt thóc vµo håi ........ cïng ngµy.

ý kiÕn cña c¸c thµnh viªnTB: bạn chỉnh lại phông vntime.
Thân
 
kunkun

kunkun

(_ __')
18/9/07
468
0
16
Hồ Chí Minh
cái biên bản họp hội đồng ấy thì bạn vẽ ra thui..wan trọng là thành phần dự họp, nội dung cuộc họp và chữ kí các thành viên...và quan trọng nữa là mấy cái quyết định bổ nhiệm hoặc thay thế ấy..
còn đây là mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn theo thông tư 60 nhé..các bạn tham khảo ( các quyết định thay thế hay các quyết định khác thì các bạn chỉ cần thay nội dung sơ sơ là ok...
 

Đính kèm

 • QD BNGD.doc
  24.5 KB · Lượt xem: 3,826
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,155
5
38
Đại Dương
Em đang làm thủ tục để cty tnhh 2 thành viên: Tiếp nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay giám đốc. Tuy nhiên trong hồ sơ yêu cầu phải có:
- Biên bản họp hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
- Quyết định của hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
Bác nào có mẫu (hoặc đã từng làm) các biên bản, quyết định trên cho em xin với. Em chẳng biết viết thế nào cả.
Cám ơn mọi người!
Bạn xem mẫu này rồi chỉnh sửa cho phù hợp nhé.
 

Đính kèm

 • Mau ho so thay doi GPKD.rar
  25.2 KB · Lượt xem: 2,356
 • Like
Reactions: tuanmeo134
U

uttran

Sơ cấp
15/10/08
1
0
1
quan 12
Cho mình hỏi, mình đang làm hồ sơ chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên. Trong đó mình thấy có mục sau:
1- Cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
2- Thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đối tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
3- Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
Mình không biết phải làm như thế nào? Có bạn nào đã từng làm qua rồi hoặc biết về nó, chỉ giúp mình được không?
 
T

tocdai_tb_84

Sơ cấp
18/10/06
64
0
6
36
ngõ nhỏ-phố nhỏ
BB họp HĐTV của cty Cổ phần

Các anh chị nào có mẫu BB họp HĐ TV của cty CP về việc kết quả KD bị lỗ và phương hướng kinh doanh cho năm tới thì cho em xin 1 bản với. GĐ bảo em làm mà em chưa biết. Anh chị gửi vào mail traitimbinhyen10684@gmail.com giúp em với nhé.

Thanks!
 
vitcutduoi

vitcutduoi

0936368638
17/12/08
129
0
16
39
Quần Long Hội
hix tất cả các loại Biên bản để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đều được công bố rộng trên các website của các sở kế hoạch đầu tư mà. các bạn vào http://www.hapi.gov.vn của sở kddt hà nội mà tải về. làm theo mẫu thì đến khi đăng ký thay đổi mới không bị mất công trả lại.
còn lười tìm thì tất cả các mẫu mã giấy tờ cứ email cho mình: phuongdangget@yahoo.com mình sẽ gửi cho.(luu y trong email noi ro ten, cong ty lam viec va la thanh vien dien dan nhe!)
:049:
 
H

Hung Trong Hoa

Sơ cấp
Chào tất cả các bạn trên Webketoan minh đang cần tìm mẫu biên bản họp hội đồng thành viên (cty của mình là cty TNHH 2 thành viên trở lên nếu ai co mail cho mình theo địa chỉ mail: hungtronghoa@gmail.com. cảm ơn các bạn nhiều nha
 
T

thuy78

Sơ cấp
20/7/09
1
0
0
hà nội
cho tớ mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc bầu chủ tài khoản, kế toán trưởng
 

Thành viên trực tuyến

 • Phần mềm FAST
 • tamkiongocthuc
 • khaccong68

Xem nhiều