Mẫu Biên Bản Họp Hội đồng Thành Viên

Thảo luận trong 'Pháp luật kinh doanh' bắt đầu bởi thuydiem1986, 24 Tháng ba 2008.

94,433 lượt xem

 1. thuydiem1986

  thuydiem1986 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  166
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  739 lũy bán bích .tân phú
  Anh chị nào có mẫu biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và thay đỗi địa điểm kinh doanh cho em xin với. Em đang cần gấp. Em cảm ơn anh chị nhiều
   
  #1
 2. Thailove

  Thailove xmen_đích thực

  Bài viết:
  115
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  Vào đây loads về nhé rồi chỉnh sửa lại cho phù hợp với đặc điểm và nhưng thay đổi của đơn vị mình nhé chúc bạn thành công
   
  Last edited: 6 Tháng chín 2008
  #2
 3. connick

  connick Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  237
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  qn
  Em đang làm thủ tục để cty tnhh 2 thành viên: Tiếp nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay giám đốc. Tuy nhiên trong hồ sơ yêu cầu phải có:
  - Biên bản họp hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
  - Quyết định của hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
  Bác nào có mẫu (hoặc đã từng làm) các biên bản, quyết định trên cho em xin với. Em chẳng biết viết thế nào cả.
  Cám ơn mọi người!
   
  #3
 4. AC2208

  AC2208 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ba Dinh, Ha Noi
  Giấy uỷ quyền

  Tớ đang cần mẫu giấy uỷ quyền của giám đốc cho phó giám đốc để ký hợp đồng lao động với nhân viên của công ty. Bạn nào giúp tớ với
   
  #4
 5. phamthuyanh

  phamthuyanh Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Dấu chấm hỏi ???
  Mẫu biên bản họp HĐTV đại khái như sau:
  - Các căn cứ :Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, điều lệ cty, căn cứ vào yêu cầu hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh của cty trong tương lai...
  - Vào lúc...giờ, ngày...tháng...năm, HĐTV cty gồm những ai,tổ chức cuộc họp tại địa diểm nào, thành phần tham dự, chủ trì phiên họp
  - Nội dung phiên họp: ra các nghị quyết quyết định:
  +Nghị quyết 1: quyết định thay đổi Điều ... Bản điều lệ cty ...như sau:
  "nội dung bạn muốn thay đổi"
  - Sau đó là phần kết quả cuộc họp: sau khi bàn bạc, trao đổi và biểu quyết, các thnàh viên của HĐTV đã thống nhất 100% thông qua ...Nghị quyết trên.
  - phien họp kết thúc vào lúc...
  - Thành viên HĐTV ký tên
  Hết
   
  #5
 6. anhvuhoangvn

  anhvuhoangvn Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ha nội
  Nếu bạn cần mẫu biên bản họp hội đồng thành viên thi vào web này: www.vfamvietnam.com. hoặc gủi mail cho mình mình sẽ gủi cho.để đỡ phải căn chỉnh.mai: anhvuhoangvn@gmail.com
   
  #6
 7. kienls

  kienls ĐỆ NHẤT SPAM

  Bài viết:
  83
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Chẳng thơm như thể hoa nhài, Dẫu không thanh lịch
  trả lời bạn như sau:
  C«ng ty ........
  Tel: - Fax:
  Sè: /BB ... Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
  ------o0o------

  Biªn bn häp héi ®ång thµnh viªn C«ng ty ....
  (V/v: Thay ®æi ®Þa chØ trô së chÝnh)

  - C¨n cø vµo luËt Doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n bn ph¸p luËt hiÖn hµnh
  - C¨n cø vµo §iÒu lÖ cña C«ng ty
  - C¨n cø vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty

  H«m nay, vµo håi ngµy ... th¸ng .... n¨m 2008, t¹i trô së cña C«ng ty ........ C«ng ty ......... tæ chøc häp Héi ®ång thµnh viªn ®Ó cïng nhau tho luËn, bµn b¹c vÒ vÊn ®Ò thay ®æi ®Þa chØ trô së chÝnh cña C«ng ty. Tæng sè thµnh viªn tham gia gåm .... ng­êi:
  1. ¤ng
  - Chøc vô: Chñ tÞch Héi ®ång cæ ®«ng - Gi¸m ®èc
  - Sè vèn gãp: .... ChiÕm C«ng ty
  2. ¤ng
  - Chøc vô:
  - Sè vèn gãp .... : ChiÕm ..... vèn C«ng ty

  Héi ®ång thµnh viªn ®• tho luËn, bµn b¹c vµ ®i ®Õn thèng nhÊt néi dung sau:
  - Thay ®æi ®Þa chØ C«ng ty:
  + §Þa chØ trô së chÝnh ®• ®¨ng ký: ....................
  + §Þa chØ trô së chÝnh thay ®æi: .............
  + Sè ®iÖn tho¹i ®• ®¨ng ký: ; Sè Fax ®• ®¨ng ký: ; §Þa chØ Email ®• ®¨ng ký:
  + Sè ®iÖn tho¹i thay ®æi: ; Sè Fax thay ®æi: ; §Þa chØ Email thay ®æi:

  Doanh nghiÖp cam kÕt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung th«ng b¸o nµy.

  Cuéc häp kÕt thóc vµo håi ........ cïng ngµy.

  ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn  TB: bạn chỉnh lại phông vntime.
  Thân
   
  #7
 8. kunkun

  kunkun (_ __')

  Bài viết:
  468
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hồ Chí Minh
  cái biên bản họp hội đồng ấy thì bạn vẽ ra thui..wan trọng là thành phần dự họp, nội dung cuộc họp và chữ kí các thành viên...và quan trọng nữa là mấy cái quyết định bổ nhiệm hoặc thay thế ấy..
  còn đây là mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn theo thông tư 60 nhé..các bạn tham khảo ( các quyết định thay thế hay các quyết định khác thì các bạn chỉ cần thay nội dung sơ sơ là ok...
   

  Các file đính kèm:

  #8
 9. Ocean 13

  Ocean 13 Đại dương bao la ...

  Bài viết:
  1,155
  Đã được thích:
  5
  Nơi ở:
  Đại Dương
  Bạn xem mẫu này rồi chỉnh sửa cho phù hợp nhé.
   

  Các file đính kèm:

  #9
  tuanmeo134 thích bài này.
 10. uttran

  uttran Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  quan 12
  Cho mình hỏi, mình đang làm hồ sơ chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên. Trong đó mình thấy có mục sau:
  1- Cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
  2- Thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đối tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
  3- Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
  Mình không biết phải làm như thế nào? Có bạn nào đã từng làm qua rồi hoặc biết về nó, chỉ giúp mình được không?
   
  #10
 11. tocdai_tb_84

  tocdai_tb_84 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  64
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  ngõ nhỏ-phố nhỏ
  BB họp HĐTV của cty Cổ phần

  Các anh chị nào có mẫu BB họp HĐ TV của cty CP về việc kết quả KD bị lỗ và phương hướng kinh doanh cho năm tới thì cho em xin 1 bản với. GĐ bảo em làm mà em chưa biết. Anh chị gửi vào mail traitimbinhyen10684@gmail.com giúp em với nhé.

  Thanks!
   
  #11
 12. nhimxauxi

  nhimxauxi Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hà nội
  bạn nào có cho mình xin luôn với nhé
   
  #12
 13. vitcutduoi

  vitcutduoi 0936368638

  Bài viết:
  129
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Quần Long Hội
  hix tất cả các loại Biên bản để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đều được công bố rộng trên các website của các sở kế hoạch đầu tư mà. các bạn vào http://www.hapi.gov.vn của sở kddt hà nội mà tải về. làm theo mẫu thì đến khi đăng ký thay đổi mới không bị mất công trả lại.
  còn lười tìm thì tất cả các mẫu mã giấy tờ cứ email cho mình: phuongdangget@yahoo.com mình sẽ gửi cho.(luu y trong email noi ro ten, cong ty lam viec va la thanh vien dien dan nhe!)
  :049:
   
  #13
 14. Hung Trong Hoa

  Hung Trong Hoa Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Định Quán - Đồng Nai
  Chào tất cả các bạn trên Webketoan minh đang cần tìm mẫu biên bản họp hội đồng thành viên (cty của mình là cty TNHH 2 thành viên trở lên nếu ai co mail cho mình theo địa chỉ mail: hungtronghoa@gmail.com. cảm ơn các bạn nhiều nha
   
  #14
 15. thuy78

  thuy78 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hà nội
  cho tớ mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc bầu chủ tài khoản, kế toán trưởng
   
  #15
 16. nguyenhaiha

  nguyenhaiha Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hà giang
  A lô! Bạn nào có mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc phê duyệt dự án đầu tư không? cho tôi xin !
   
  #16
 17. taipanbmt

  taipanbmt Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  buôn ma Thuột - DakLak
  thank cac ban nhe !
   
  #17
 18. phuongvy08

  phuongvy08 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Thanks Kunkun!
  Mình đang rất cần biên bản nay. Rất may ban co.
   
  #18
 19. trinh theu

  trinh theu Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  thai nguyen
   
  #19
 20. mitchan

  mitchan Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  ha noi
  @Bạn Kienls .... lỗi font chữ rùi ... hem đọc được zì cả ...
  Mình cần 1 bản BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC
  vì xếp mình có ý định vay tiền ngân hàng nhưng ngân hàng họ đòi hỏi phải có cái đó
  mình thắc mắc là ... sếp mình đi đký hoạt động kinh doanh , là người bỏ tiền ra kinh doanh thì đương nhiên là gđốc rùi sao phải làm đơn đó vậy
  híc híc
   
  #20

Chia sẻ trang này