Bản tin VBPL đợt 3 tháng 3/2008

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu - Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC ban hành ngày 11/3/2008, Bộ trưởng Bộ tài chính quyết định: mức thuế nhập khẩu tuyệt đối áp dụng đối với xe ôtô dưới 5 chỗ ngồi có dung tích dưới 1.000cc tăng từ 2.700 USD/xe lên 3.000 USD/xe; từ 1.000cc đến dưới 1.500cc tăng từ 6.300 USD/xe lên 7.000 USD/xe; từ 1.500 đến 2.000cc tăng từ 8.000 USD/xe lên 9.000 USD/xe; trên 2.000cc đến dưới 2.500cc tăng từ 12.000 USD/xe lên 13.500 USD/xe,...

Riêng hai loại xe trên 4.000cc đến 5.000cc và trên 5.000cc, thuế tuyệt đối không thay đổi, lần lượt vẫn là 26.400 và 30.000 USD/xe…


Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.


Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ôtô - Ngày 11/3/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.


Theo đó, đối với ôtô mới nguyên chiếc chở người, thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng mức thuế mới là 70% (quy định trước đây là 60%) tập trung vào dòng sản phẩm với mã hàng là 87.02 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, cụ thể là xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.


Đối với mã hàng 87.03 cũng tăng mức thuế lên 70% đối với xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người, kể cả xe chở người có khoang hành lý riêng và ô tô đua…


Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo


Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần - Theo Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ban hành ngày 12/3/2008, quy định: việc đánh giá dựa trên các chỉ tiêu sau: Vốn tự có tối đa là 15 điểm; Chất lượng tài sản: 35 điểm; Năng lực quản trị: 15 điểm; Kết quả hoạt động kinh doanh: 20 điểm; Khả năng thanh khoản: 15 điểm…

Ngân hàng được xếp loại A phải đạt từ 80 điểm trở lên; loại B từ 60 đến 79 điểm; C từ 50 đến 59 điểm; dưới 50 điểm bị xếp loại C…


Chậm nhất ngày 10/5 năm sau, từng ngân hàng thương mại cổ phần tự đánh giá xếp loại và gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính và chậm nhất ngày 31/5 năm sau, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh có ý kiến đánh giá xếp loại của các ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở chính đặt tại địa bàn và tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại gửi Ngân hàng Nhà nước. Tháng 6 hàng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn kết quả đánh giá xếp loại nói trên…


Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Triển khai các biện pháp ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát - Ngày 11/3/2008, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 63/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc triển khai các biện pháp ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008.

Theo đó, đồng ý về chủ trương cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của công ty đại chúng chưa niêm yết với hạn mức 40%, trừ những lĩnh vực có quy định riêng của Chính phủ.


Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tham gia mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để góp phần ổn định thị thường. Bộ trưởng Bộ Tài chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị SCIC quyết định số lượng và danh mục cổ phiếu, thời điểm và cách thức triển khai. Việc mua cổ phiếu của SCIC cần hướng tới mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp và của thị trường chứng khoán…


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố rõ việc hỗ trợ vốn bảo đảm khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại. Thực hiện điều hành chính sách lãi suất dương phù hợp với tình hình thực tế thị trường; đồng thời, thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình thị trường, xu hướng lãi suất, có biện pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ lãi suất huy động, giảm dần xuống mức hợp lý để tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.


Phổ biến pháp luật - Ngày 12/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.

Mục tiêu của Chương trình là tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện PBGDPL và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL; tuyên truyền kịp thời, thường xuyên nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; tổ chức có hiệu quả công tác PBGDPL trên toàn quốc, góp phần thực hiện nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.


Chương trình sẽ tập trung TTGDPL cho 6 nhóm đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức; người dân thành phố, người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; thanh thiếu niên; người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp; người nước ngoài ở Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung pháp luật được lựa chọn tuyên truyền chú trọng đến các qui định pháp luật liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế; phòng chống tham những; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện qui chế dân chủ cơ sở…


Đặc biệt, Chương trình sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL từ TƯ đến cơ sở; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng kỹ thuật, phương tiện hiện đại đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL trong tình hình mới; đổi mới, nâng cao hiệu quả, hình thức, biện pháp TTPBGDPL (như hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động của các loại hình CLB pháp luật, tủ sách pháp luật, hoà giải cơ sở, các ấn phẩm miễn phí, hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, việc xây dựng hương ước, qui ước nâng cao chất lượng dạy và học pháp luật trong các cấp học và trình độ đào tạo…), triển khai trên diện rộng những biện pháp đang phát huy hiệu quả trên thực tế; hướng mạnh công tác PBGDPL về cơ sở; nâng cao hiệu quả và sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác PBGDPL; xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật PBGDPL.


Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo


Quản lý thị trường - Ngày 13/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và các phương tiện chuyên dùng khác theo quy định của pháp luật (kể cả ô tô, xe mô tô phân khối lớn, thiết bị thông tin liên lạc) để làm nhiệm vụ kiểm tra…


Công chức quản lý thị trường được hưởng lương theo ngạch công chức, các chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề…


Cục, Chi cục, Đội Quản lý thị trường có không quá 03 cấp phó giúp việc (quy định trước đây giới hạn từ 1 đến 2 cấp phó). Đối với Cục Quản lý thị trường, trong trường hợp cần có số lượng Phó Cục trưởng nhiều hơn số lượng nêu trên, Bộ trưởng Bộ Công Thương thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng quyết định…


Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
CHÍNH PHỦ

· Nghị quyết số 594/2008/UBTVQH12 ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Uỷ ban thường vụ quốc hội về việc giải thể ban công tác lập pháp và vụ công tác lập pháp.
· Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tồ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của quản lý thị trường.
· Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp về Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020.
· Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 và Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ.
· Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc triển khai các biện pháp ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008.
· Công văn số 1436/VPCP-ĐMDN ngày 06 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập các Tổng công ty Cảng hàng không và Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam gửi cho Bộ Giao thông vận tải.
· Công văn số 362/TTg-V.III ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai Chỉ thị 18 của Ban bí thư.
· Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
· Chỉ thị số 279/CT-TTg ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cấm và cúm A (H5N1)ở người.
· Thông báo số 64/TB-VPCP ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chuyển Cục bưu điện Trung ương và Bưu điện thành phố Hà Nội tại lô H7 Khu Trung tâm chính trị Ba Đình để xây dựng nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.
· Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trong buổi kiểm tra tiến độ thực hiện 3 dự án : Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, Dự án xây dựng đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài và Dự án nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
· Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La.
· Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội.
· Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 07 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
· Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 06 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về người cao tuồi Việt Nam tại phiên họp ngày 21 tháng 02 năm 2008.
· Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.
· Quyết định số 38/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư số 3 của Hiệp định GMS.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 1055/TCT-QLN ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc xoa nợ thuế gửi cho Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Công văn số 1043/TCT-TTr ngày 07 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc hạch toán tiền thuế GTGT bị thu hồi gửi cho Ban thanh lý –Công ty kinh doanh XNK tổng hợp 30/4 Tây Ninh.
 • Công văn số 1042/TCT-CS ngày 07 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế gửi cho Cục thuế tỉnh Phú Yên.
 • Công văn số 1040/TCT-CS ngày 07 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc giá tình tiền thuê đất gửi cho Cục thuế tỉnh Phú Thọ.
 • Công văn số 1036/TCT-TNCN ngày 07 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài gửi cho Ban biên tập Đối ngoại- Đài tiếng nói Việt Nam.
 • Công văn số 1090/TCT-TNCN ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thuế TNCN gửi cho Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Công văn số 1093/TCT-KK ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc hoá đơn thuế GTGT hàng xuất khẩu tại chỗ gửi cho Cục thuế tỉnh Bình Dương
 • Công văn số 1095/TCT-KK ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp thu gửi cho Cục thuế tỉnh Sơn La.
 • Công văn số 1060/TCT-KK ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thủ tục chi hoàn thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Công văn số 1059/TCT-QLN ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc xử lý tiền thu sử dụng vốn của Công ty DECOIMEX gửi cho Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
 • Công văn số 1057/TCT-TNCN ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thuế TNCN gửi cho Công ty TNHH Seto Việt Nam.
 • Thông tư số 23/2008/TT-BTC ngày 05 tháng 03 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Hội nghị cấp cao hợp tác chiến lược kinh tế và Hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam tại Việt Nam.
 • Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Bộ tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ôtô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.
 • Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Bộ tài chính về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 1070/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc xử lý nợ thuế gửi cho Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Diệu Hải.
 • Công văn số 1069/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc xử lý thuế GTGT gửi cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.
 • Công văn số 1068/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc cung cấp giá tính thuế xe Volkwage Touareg gửi cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội.
 • Công văn số 1053/TCHQ-KTTT ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc thuế hàng tạm xuất tái nhập gửi cho Công ty TNHH Safat Việt Nam.
 • Công văn số 1038/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc thủ tục XNK tại chỗ gửi cho Cục hải quan TP. Hải Phòng, Công ty TNHH VIETZEX.
 • Công văn số 1019/TCHQ-GSQL ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ CPN gửi cho Cục hải quan các tỉnh, thành phố.
 • Công văn số 1005/TCHQ-GSQL ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc vướng mắc thủ tục hải quan gửi cho Công ty TNHH Denso Việt Nam.
 • Công văn số 1004/TCHQ-KTTT ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc hoàn thuế XNK gửi cho Cục Hải quan TP Hải phòng, Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam.
 • Công văn số 987/TCHQ-GSQL ngày 07 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan gửi cho Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
 • Công văn số 980/TCHQ-KTTT ngày 07 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc thời gian ân hạn thuế gửi cho Cục hải quan Khánh Hoà.
 • Công văn số 957/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc thời hạn nộp thuế gửi cho Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
CÁC CƠ QUAN KHÁC
· Thông Tư Liên Tịch số 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Bộ quốc phòng, Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ.
· Quyết định số 03/2008/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
· Quyết định số 04/2008/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông về việc ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
· Quyết định số 03/2008/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 03 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ thông tin và truyền thông.
· Công văn số 402/BXD-KTTC ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
· Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 03 năm 2008 của Bộ giáo dục đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
· Quyết định số 1476/QĐ-BCT ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Bộ công thương về việc xếp loại mỏ theo khí Metan.
· Quyết định số 01/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 03 năm 2008 của Bộ tài nguyên môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 bằng ảnh vệ tinh.
· Quyết định số 1422/QĐ-BCT ngày 07 tháng 03 năm 2008 của Bộ công thương về việc ban hành quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày và mẫu các loại văn bản của Bộ công thương.
· Quyết định số 1439/QĐ-BCT ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Bộ công thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.
· Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần.
· Quyết định số 504/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 03 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.
 

Thành viên trực tuyến

 • Đào Huê
 • auyeuch
 • thuyhang75
 • willxvnrao
 • nguyen ngoc lam1997
 • Giapthanhminh
 • Lê Quỳnh 123
 • toi239
 • Huyền Mia
 • daongocnam0603
 • chomchomcho
 • Vu Sakura
 • vuphac
 • truonggiang2768
 • thoibimat
 • Nguyễn Thị Siếu
Xem nhiều