Quyết toán thuế

  • Thread starter Vietthuy
  • Ngày gửi
V

Vietthuy

Sơ cấp
29/3/08
53
0
0
tay ninh
#1
Ai chỉ jùm em với
Cty em có số liệu như sau:
Trên tờ khai thuế
Tháng 1:
[11] 0
133: 1.309.864
333: 822.000
[43] 487.864
Tháng 2:
[11] 487.864
Ko phát sinh 133, 333
[43] 487.864
Tháng 3:
[11] 487.864
Ko phát sinh 133
333: 502.000
[40] 14.136
Tháng 4:
[11] 0
133: 2.027.503
333: 647.200
[43] 1.380.303
Tháng 5:
[11] 1.380.303
Ko phát sinh 133, 333
[43] 1.380.303
Tháng 6:
[11] 1.380.303
133: 5.843.000
333: 9.590.625
[40] 2.367.322
Tháng 7:
[11] 0
133: 158.432
333: 372.000
[40] 213.568
Tháng 8:
[11] 0
133: 2.568.003
333: 698.700
[43] 1.869.303
Tháng 9:
[11] 1.869.303
133: 4.360.475
333: 1.878.900
[43] 4.350.878
Tháng 10:
[11] 4.350.878
133: 4.737.084
333: 1.108.300
[43] 7.979.662
Tháng 11:
[11] 7.979.662
133: 560.492
333: 4.180.900
[43] 4.359.254
Tháng 12:
[11] 4.359.254
133: 10.578.590
333: 5.392.800
[43] 9.545.044
Trên sổ sách:
Số dư ĐK TK 133 : 0
Số dư ĐK TK 333 : (9.613.665) trong đó : 3331 là 8.786.355
3334 là (18.400.000)
Trong năm phát sinh: Nộp thuế Môn bài 1.000.000
Nộp thuế GTGT: 10.261.367
Sau khi hạch toán và kết chuyển em ra được
Số dư CK TK 133: 9.545.044 bên Nợ
Số dư CK TK 333: 17.280.006 bên Nợ
Như vậy đúng hay sai? Em mới làm lần đầu tiên nên không biết sao nữa, em làm đúng theo lý thuyết đã học. Anh chị chỉ giúp jùm em để em còn biết đườg sửa lại, quyết toán em đã nộp rùi, júp em với. Thank.
Mail: Thuylove1709@yahoo.com
 

Thành viên trực tuyến

  • Nguyễn Thị Quuý
  • daongocnam0603
Xem nhiều