Doanh thu ước tính

  • Thread starter phamttvan
  • Ngày gửi
P

phamttvan

Sơ cấp
18/10/07
5
0
0
Hà Nội
#1
Mình có một vấn đề nhỏ, rất mong được mọi người góp ý kiến.
Tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, doanh thu hoạt động chủ yếu là khảo sát và thiết kế công trình. Tại thời điểm cuối năm (cụ thể là tháng 12) đơn vị này thường ước tính và ghi nhận doanh thu đối với hoạt động khảo sát, thiết kê của đơn vị mình dựa trên khối lương xây lắp đã thực hiện trong năm (không phụ thuộc vào việc chủ đầu tư đã tiến hành nghiệm thu công trình hay chưa), giá trị ước tính này thường nhỏ hơn giá trị mà đơn vị được hưởng trong hợp đồng xây dựng. Sang năm sau, khi công trình được nghiệm thu, phát hành hóa đơn bán hàng, đơn vị này sẽ dựa vào đó để tiến hành điều chỉnh doanh thu đã ghi nhận (tất nhiên việc ghi nhận đối với doanh thu điều chỉnh này được xác định cho năm sau). Vậy mình muốn hỏi là việc ghi nhận đối với doanh thu ước tính trong năm hiện hành là hợp lý hay chưa? và với điều kiện nào thì đơn vị này mới được ghi nhận doanh thu ước tính đối với hoạt động khảo sát, thiết kế của mình trong năm nay?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều