In 1 row tùy chọn. Mong các cao thủ giúp.

  • Thread starter madlovehp
  • Ngày gửi
M

madlovehp

Sơ cấp
3/4/08
1
0
0
38
VietNam
#1
Giả sử bảng tính của mình có danh sách tên khách hàng
VD:

A B C D
TT TEN GIA Print
01 TEN GIA Print1
02 TEN GIA Print2
03 TEN GIA Print3
04 TEN GIA Print4

Khi nhấn vào Print1,2... nào thì sẽ lấy thông tin của Row đó ra 1 biểu mẫu được tạo sẵn và In.

VD biểu mẫu:

Số thứ tự: 01 Họ và tên: TEN
Giá: GIA


Ai có thể help mình không.:wall:
 

Thành viên trực tuyến

  • thuyle120489
  • lethanhqlda
  • codejava94
Xem nhiều