Văn bản qui định về điều chỉnh hóa đơn ?

  • Thread starter thangnamchomong
  • Ngày gửi
T

thangnamchomong

Thành viên thân thiết
6/3/04
105
0
16
#1
Em muốn xin văn bản quy định về trường hợp được phép làm biên bản điều chỉnh HĐ và trường hợp phải làm biên bản hủy chứ không được làm bb điều chỉnh. Em nhớ là em đã có đọc được quy định đó rồi, nhưng bây giờ sếp muốn xem thì em lại không nhớ rõ nó được quy định trong vb nào.

Các anh chị giúp em với
 
M

Minduc

Sơ cấp
1/8/06
5
0
1
HaNoi
#2
Trong TT60 ấy. Trong đó có phần hướng dẫn ghi và sửa chữa hoá đơn
 
tiger2774

tiger2774

Cao cấp
10/1/07
2,520
2
0
44
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#3
Em muốn xin văn bản quy định về trường hợp được phép làm biên bản điều chỉnh HĐ và trường hợp phải làm biên bản hủy chứ không được làm bb điều chỉnh. Em nhớ là em đã có đọc được quy định đó rồi, nhưng bây giờ sếp muốn xem thì em lại không nhớ rõ nó được quy định trong vb nào.

Các anh chị giúp em với
Đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào nói về vấn đề điều chỉnh hóa đơn bạn nhé, sai thì hủy thôi.
 
T

thangnamchomong

Thành viên thân thiết
6/3/04
105
0
16
#4
Trong TT60 ấy. Trong đó có phần hướng dẫn ghi và sửa chữa hoá đơn
Sao em chẳng thấy mục ấy nằm ở đâu cả.

Em nhớ là đã từng đọc được ở đâu đó là nếu viết sai tên hàng, đơn vị tính thì có thể làm biên bản điều chỉnh HĐ, còn sai những ở những mục khác như MST, địa chỉ ... thì phải làm biên bản hủy.
 
Atoiz

Atoiz

Thành viên thân thiết
22/8/07
324
1
18
37
Tp. Cần Thơ
#5
bạn tham khảo thử ở TT 32. mục IV. qui định rất rõ về sử dụng hoá đơn.
 
L

linhmyhanh

Sơ cấp
28/9/07
31
0
0
37
179B Lê Duẩn - HN
#6
tốt nhất là làm biên bản huỷ hoá đơn viết sai đi và viết tờ mới thế là xong
 
P

phamdiemphuc85

Sơ cấp
17/3/08
8
0
0
Tp HCM
#7
bạn tham khảo thử ở TT 32. mục IV. qui định rất rõ về sử dụng hoá đơn.
Ban có thể nói rõ hơn tên văn bản không? TT32 do cơ quan nào phát hành. Tôi tìm hoài ko thấy văn bản này.
 
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
#9
bạn tham khảo thử ở TT 32. mục IV. qui định rất rõ về sử dụng hoá đơn.
Trong thông tư 32 BTC mục IV. chỉ hướng dẫn cách ghi hóa đơn như thế nào cho từng trường hợp thôi chứ không hướng dẫn cách hủy ntn bác nha.:040:
bác xem lại đi bác!!!
 
T

thanhhung

LQT
#11
Ban có thể nói rõ hơn tên văn bản không? TT32 do cơ quan nào phát hành. Tôi tìm hoài ko thấy văn bản này.
Có cái này dùng được thì dùng, không dùng được thì thôi hen!
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:3418 /TCT- CS Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2007
V/v: hoá đơn đầu vào không ghi hoặc
ghi sai mã số thuế của đơn vị mua hàng

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 2982/CT.THDT ngày 13/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn không ghi hoặc ghi sai mã số thuế đơn vị mua hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 3, mục II, phần A, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định: “3- Nội dung hoá đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hoá dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng - GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng. Trường họp người mua hàng không ký khi lập hoá đơn được quy định tại khoản 1.11 mục VI Phần B Thông tư này.”
Tại điểm 1.7, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng quy định:
“1.3- Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1 mục này là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường họp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi...”
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hoá đơn được dùng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải có đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định. Theo như nội dung Cục Thuế hỏi, trường hợp hoá đơn đầu vào của doanh nghiệp thiếu chỉ tiêu mã số thuế hoặc ghi sai mã số thuế của đơn vị mua hàng (các chỉ tiêu khác đầy đủ theo quy định) thì người bán và người mua phải có biên bản về việc hoá đơn ghi sai, ghi thiếu chỉ tiêu này và lấy xác nhận của cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp bên bán hàng về việc đã kê khai thuế GTGT đầu ra cũng như điều chỉnh lại trên bảng kê hoá đơn đầu ra mã số thuế của đơn vị mua hàng; đồng thời bên bán ghi bổ sung mã số thuế của người mua trên hoá đơn và đóng dấu lên phần sửa lại này;
Căn cứ vào hồ sơ, hoá đơn, chứng từ đã được xác định lại giữa 2 bên, cơ quan thuế xem xét chấp nhận hay không chấp nhận việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào cũng như tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số hoá đơn này.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC; TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Phạm Duy Khương
 
T

thd6758

Thành viên thân thiết
4/5/07
2,279
119
63
Hà Nội
#12
Chẳn ai phạt vì huỷ hoá đơn cả. Để bảo đảm đỡ rắc rối và giải thích với cơ quan thuế tốt nhất nên huỷ hoá đơn và phát hành lại đồng thời làm điều chỉnh trên bảng kê là tốt nhất.
 
T

thanhhung

LQT
#13
Chẳn ai phạt vì huỷ hoá đơn cả. Để bảo đảm đỡ rắc rối và giải thích với cơ quan thuế tốt nhất nên huỷ hoá đơn và phát hành lại đồng thời làm điều chỉnh trên bảng kê là tốt nhất.
Người ta chỉ muốn văn bản để giải thích với sếp thôi, không có liên quan gì đến thuế ở đây cả!
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,084
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
#14
Người ta chỉ muốn văn bản để giải thích với sếp thôi, không có liên quan gì đến thuế ở đây cả!
Thực tế, nếu chỉ thế thì càng không cần đến cái công văn đó vì nó không có giá trị gì với chính mình. Hơn nữa lại phát sinh thêm rắc rối nếu sếp bắt làm theo đó thì sao. Tốt nhất là bảo không có văn bản quy phạm pháp luật nào cho phép điều chỉnh hóa đơn. Thế là đủ, nếu sếp bảo có thì sếp cứ tự tìm lấy và nếu sếp tìm thấy thì em tự động nghỉ việc khỏi cần đuổi. Thế thôi.
 
Atoiz

Atoiz

Thành viên thân thiết
22/8/07
324
1
18
37
Tp. Cần Thơ
#15
Trong thông tư 32 BTC mục IV. chỉ hướng dẫn cách ghi hóa đơn như thế nào cho từng trường hợp thôi chứ không hướng dẫn cách hủy ntn bác nha.:040:
bác xem lại đi bác!!!
Vậy theo bác thì nội dung này trong TT 32 dùng để làm chi?
............
5.8- Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.
Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.
Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hóa, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra.
5.9- Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách... phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
...............
 
T

thuy_nctk

Sơ cấp
7/9/06
3
0
1
39
Hà Nội
#16
Mọi người cho em hỏi nhờ với. Bên em có xuất hoá đơn, lượng đúng, đơn giá đúng, nhưng thành tiên sai. Em thì đề nghị hủy hoá đơn đó đi vì hoá đơn đó sai. nhưng chị kế toán chỗ em thì bảo là có thể xuất hoá đơn điều chỉnh khoản tiền sai đó. Em thì chịu không hiểu văn bản, thông tư nào cho phép lập hoá đơn điều chỉnh như thế. Mọi người có ai biết thì trả lời giúp em được khôgn. Em cám ơn!
 

Thành viên trực tuyến

  • BICH_bb
Xem nhiều