Hỏi về ưu đãi đối với hoạt động đào tạo ?

  • Thread starter darkmoon
  • Ngày gửi
darkmoon

darkmoon

Tiền và tiền $$$
12/9/03
404
9
0
36
HCM
#1
Công ty em có tình huống sau:
Loại hình TNHH thành lập từ tháng 10/2002, đến tháng 12/2003, chuyển đổi loại hình lên thành cổ phần. Đến tháng 5/2004, đơn vị mới liên kết với tập đoàn Ấn Độ và được sở LĐTBXH cấp phép hoạt động đào tạo nghề với nghề được dạy là: Kỹ thuật lập trình tin học.
Theo NĐ164, đơn vị được miễn thuế 2 năm đầu tiên....

Năm 2004, cty em quyết toán lỗ, có nghĩa là thời gian miễn giảm tính từ năm tài chính 2005 - 2006 (do 2 năm tài chính này bắt đầu có lãi).

Vậy cho em hỏi, NĐ 24 có hiệu lực thì :
+ Ngành nghề của em có được xếp vào hàng Danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hay không ?

+ Trong TH được xếp vào danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư thì theo NĐ 24, đơn vị được miễn thuế 4 năm tính từ năm có lãi và theo điểm 3 điều 46 NĐ24, thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại.
Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế TNDN đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại NĐ này thì được hưởng ưu đãi theo quy định tại NĐ này cho thời gian còn lại.
Vậy cho em hỏi, năm tài chính 2007, em có hiểu là em vẫn còn thời gian còn lại để được hưởng ưu đãi là tiếp tục hưởng miễn thuế cho năm tài chính 2007 hay không ?
Và thuế suất + thời gian miễn giảm thuế TNDN em có tiếp tục được hưởng theo NĐ 24 hay không ?

Xin chân thành cám ơn ! Chúc anh chị em vui vẻ :036:
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
10
38
Nam Dinh
#2
Loại hình TNHH thành lập từ tháng 10/2002, đến tháng 12/2003, chuyển đổi loại hình lên thành cổ phần. Đến tháng 5/2004, đơn vị mới liên kết với tập đoàn Ấn Độ và được sở LĐTBXH cấp phép hoạt động đào tạo nghề với nghề được dạy là: Kỹ thuật lập trình tin học.
Theo NĐ164, đơn vị được miễn thuế 2 năm đầu tiên....

Năm 2004, cty em quyết toán lỗ, có nghĩa là thời gian miễn giảm tính từ năm tài chính 2005 - 2006 (do 2 năm tài chính này bắt đầu có lãi).

Vậy cho em hỏi, NĐ 24 có hiệu lực thì :
+ Ngành nghề của em có được xếp vào hàng Danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hay không ?
Theo Luật đầu tư :
Điều 27. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư
6. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc.
Công ty bạn sẽ được xét vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo khoản 6 điều 27 của Luật đầu tư.
Vậy cho em hỏi, năm tài chính 2007, em có hiểu là em vẫn còn thời gian còn lại để được hưởng ưu đãi là tiếp tục hưởng miễn thuế cho năm tài chính 2007 hay không ?
Và thuế suất + thời gian miễn giảm thuế TNDN em có tiếp tục được hưởng theo NĐ 24 hay không ?
Toàn văn khoản 3 điều 46 Nghị định 24 như sau
3. Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003, số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại.
Như vậy Công ty bạn thuộc diện nếu thực hiện theo Nghị định số 164 thì được ưu đãi miễn thuế thấp hơn mức ưu đãi ở Nghị định 24. Nên Cty bạn được hưởng ưu đãi theo nghị định 24 cho thời gian còn lại.
Mà ngay câu đầu tiên của điều 46 nghị định 24 có dẫn :
Điều 46. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007.
Vậy nên Cty bạn hoàn toàn được áp dụng miễn thuế cho năm tài chính 2007.
 
darkmoon

darkmoon

Tiền và tiền $$$
12/9/03
404
9
0
36
HCM
#3
Vậy mà trong buổi tháo gỡ khó khăn giữa cục thuế TP.HCM và doanh nghiệp. cục thuế trả lời là không cho mới lạ lùng.
Em cũng chẳng hiểu sao.

Thứ 1: cục thuế không cho miễn giảm thêm đối với thời gian còn lại.
Thứ 2: lấy lý do đây là ngành mở rộng đầu tư nên không cho phép ưu đãi theo thuế suất ưu đãi và thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi theo NĐ24.

Cục thuế trả lời như vậy đúng hay sai ? (Tất nhiên chỉ là trả lời miệng của TP tuyên truyền hỗ trợ)
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
10
38
Nam Dinh
#4
Vậy mà trong buổi tháo gỡ khó khăn giữa cục thuế TP.HCM và doanh nghiệp. cục thuế trả lời là không cho mới lạ lùng.
Em cũng chẳng hiểu sao.

Thứ 1: cục thuế không cho miễn giảm thêm đối với thời gian còn lại.
Thứ 2: lấy lý do đây là ngành mở rộng đầu tư nên không cho phép ưu đãi theo thuế suất ưu đãi và thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi theo NĐ24.

Cục thuế trả lời như vậy đúng hay sai ? (Tất nhiên chỉ là trả lời miệng của TP tuyên truyền hỗ trợ)
Bạn cứ làm một văn bản hỏi hẳn hoi. Khi trả lời họ sẽ phải dẫn chứng ra là không cho bạn hưởng ưu đãi ở chỗ nào? Chứ đừng nghe = miệng? Cái lưỡi không xương mà.
 
darkmoon

darkmoon

Tiền và tiền $$$
12/9/03
404
9
0
36
HCM
#5
Như em đã nói ở bài #1, cục thuế trả lời là không cho phép ưu đãi thêm 2 năm nữa vì đây là hình thức mở rộng đầu tư (đăng ký ngành nghề mới). Em cũng chẳng hiểu chi mô hết trơn.

Em xin nói thêm, mặc dù đây là trả lời miệng nhưng có lập thành công văn, gọi là công văn tuyên truyền hỗ trợ, có giá trị pháp lý như công văn trả lời thông thường của cục thuế, chỉ khác một điều là công văn này trả lời cho nhiều đơn vị và chưa được chi tiết lắm.:051:
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
10
38
Nam Dinh
#6
Như em đã nói ở bài #1, cục thuế trả lời là không cho phép ưu đãi thêm 2 năm nữa vì đây là hình thức mở rộng đầu tư (đăng ký ngành nghề mới). Em cũng chẳng hiểu chi mô hết trơn.

Em xin nói thêm, mặc dù đây là trả lời miệng nhưng có lập thành công văn, gọi là công văn tuyên truyền hỗ trợ, có giá trị pháp lý như công văn trả lời thông thường của cục thuế, chỉ khác một điều là công văn này trả lời cho nhiều đơn vị và chưa được chi tiết lắm.:051:
Bạn làm một công văn hẳn hoi, trích dẫn các điều khoản ưu việt như Luật hiện hành đang được ưu đãi đầu tư. Khi trả lời họ sẽ phải trả lời hẳn một cái văn bản cho riêng Công ty bạn. Trường hợp Cục thuế bên chỗ bạn vẫn không chấp nhận bạn có thể gửi luôn lên tổng cục thuế 1 bản. Khi đó họ sẽ dẫn chứng cho Cty bạn biết cty bạn không được hưởng ưu đãi ở chỗ nào? Nếu chỉ dẫn của họ là hợp lý thì phải chịu, nếu chỉ dẫn không hợp lý thì bạn vẫn còn có bước tiếp theo để tiến hành mà!
chúc thành công!
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#7
Như em đã nói ở bài #1, cục thuế trả lời là không cho phép ưu đãi thêm 2 năm nữa vì đây là hình thức mở rộng đầu tư (đăng ký ngành nghề mới). Em cũng chẳng hiểu chi mô hết trơn.

Em xin nói thêm, mặc dù đây là trả lời miệng nhưng có lập thành công văn, gọi là công văn tuyên truyền hỗ trợ, có giá trị pháp lý như công văn trả lời thông thường của cục thuế, chỉ khác một điều là công văn này trả lời cho nhiều đơn vị và chưa được chi tiết lắm.:051:
Công văn trả lời thường căn cứ vào các văn bản pháp qui, nên có giá trị pháp lý chứ, cơ quan thuế sẽ chịu trách nhiệm khi trả lời = công văn, nên em cứ yên tâm mà làm tờ trình đề nghị .
Muốn trả lời chi tiết thì em phải hỏi cụ thể không thì các quan cứ trả lời chung chung đấy.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều