biện pháp cải cách chế độ tiền lương cho đơn vị sự nghiệp có thu

 • Thread starter linhuynh301
 • Ngày gửi
L

linhuynh301

Sơ cấp
11/4/08
1
0
0
33
HCM
#1
chào a.Phi Hung VN!
Em đang nghiên cứu về quy chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu.
Yêu cầu bài nghiên cứu là đưa ra biện pháp cải cách nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động.
Theo anh, biện pháp nào có thể đưa ra thảo luận về vấn đề này? Hình thức chi tiêu nội bộ có tác động nhiều tới các biện pháp đó không??
Mong nhận được hồi âm từ a.Phi HungVN
 
T

tuansp

Sơ cấp
5/10/06
45
0
6
Ha Noi
#3
Tăng thu nhập

Theo mình, muốn nâng cao thu nhập thì chỉ có cách là tăng thu và tiết kiệm chi. Căn cứ vào đó mà đưa ra những biện pháp. Quy chế chi tiêu nội bộ cũng là 1 biện pháp đấy.
Chúc thành công.
 
V

vdnam

Sơ cấp
8/4/08
63
1
0
thừa thiên huế
#4
chào a.Phi Hung VN!
Em đang nghiên cứu về quy chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu.
Yêu cầu bài nghiên cứu là đưa ra biện pháp cải cách nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động.
Theo anh, biện pháp nào có thể đưa ra thảo luận về vấn đề này? Hình thức chi tiêu nội bộ có tác động nhiều tới các biện pháp đó không??
Mong nhận được hồi âm từ a.Phi HungVN
Để nâng cao thu nhập cho người lao động cần phải xác định cơ quan SN được tự chủ như thế nào.
Tự chủ về các khoản thu, mức thu.
+ Đơn vị sự nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thu phí, lệ phí phải thực hiện thu đúng, thu đủ theo mức thu và đối tượng thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
Trường hợp nhà nước có thẩm quyền quy định khung mức thu, đơn vị căn cứ nhu cầu chi phục vụ cho hoạt động, khả năng đóng góp của xã hội để quyết định mức thu cụ thể cho phù hợp với từng loại hoạt động, từng đối tượng, nhưng không được vượt quá khung mức thu do cơ quan có thẩm quyền quy định.
Đơn vị thực hiện chế độ miễn, giảm cho các đối tượng chính sách - xã hội theo quy định của nhà nước.
+ Đối với sản phẩm hàng hoá, dịch vụ được cơ quan nhà nước đặt hàng thì mức thu theo đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; trường hợp sản phẩm chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá, thì mức thu được xác định trên cơ sở dự toán chi phí được cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định chấp thuận.
+ Đối với những hoạt động dịch vụ theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các hoạt động liên doanh, liên kết, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu cụ thể theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích luỹ.

Tự chủ về sử dụng nguồn tài chính .
+ Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng nguồn tài chính.
Đối với đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần kinh phí và đơn vị đảm bảo toàn bộ kinh phí thì Thủ trưởng đơn vị được quyết định một số mức chi quản lý, chi hoạt động nghiệp vụ cao hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
Đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thì Thủ trưởng đơn vị được quyết định một số mức chi quản lý, chi hoạt động nghiệp vụ nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
+ Căn cứ tính chất công việc, thủ trưởng đơn vị được quyết định phương thức khoán chi phí cho từng bộ phận, đơn vị trực thuộc.
+ Quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm mới và sửa chữa lớn tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thu nhập của người lao động.
Đối với lĩnh vực tài chính, Nhà nước vẫn đảm bảo cấp từ ngân sách kinh phí cho hoạt động thường xuyên, kinh phí cho hoạt động khoa học, công nghệ, kinh phí đào tạo cán bộ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm thiết bị… theo dự toán hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:
+Đối với đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động được quyết định tổng mức thu nhập trong năm cho người lao động sau khi đã thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
+Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, được quyết định tổng mức thu nhập trong năm cho người lao động, nhưng tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy định sau khi đã thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
+Đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thì Căn cứ kết quả tài chính, số kinh phí tiết kiệm được; đơn vị được xác định tổng mức chi trả thu nhập trong năm của đơn vị tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ do nhà nước quy định.
Việc chi trả thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc: người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi được trả nhiều hơn. Thủ trưởng đơn vị chi trả thu nhập theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
Tự chủ về một số khoản chi
Một số khoản chi bắt buộc phải tuân theo mức quy định của nhà nước. Một số khoản đơn vị tự quyên quyết định múc chi nhưng phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ như sau:
-Đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động: Thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động: Thủ trưởng đơn vị được quyết định mức chi quản lý và chi nghiệp vụ cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trừ một số tiêu chuẩn, định mức dưới đây phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước như:
+Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
+Tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc;
+Tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động;
+Chế độ công tác phí nước ngoài;
+Chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam;
+Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia;
+Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;
+Chế độ chính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);
+Chế độ quản lý, sử dụng vốn đối ứng dự án, vốn viện trợ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;
+Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Các khoản còn lại đơn vị có thể chi cao hơn hay thấp hơn mức quy định của nhà nước
Trên cơ sở xác định quyền tự chủ về tài chính (Tự chủ về khoản thu và khoản chi) từ đó trên cơ sở đó để có biên pháp tăng thu, tiết kiệm chi để từ đó nâng cao thu nhập cho CBCNV.
Còn biện pháp tăng thu thì tuỳ vào đặc thù loại hình, đặc điểm, vị trí có tốt để thực hiện các kinh doanh dịch vụ... của từng đơn vị mới có được biện pháp cụ thể được.
Đôi điều trao đổi với bạn.:a_ok_d::a_ok_d:
 
P

PHIHUNGVN

Thành viên thân thiết
4/1/05
1,394
11
38
45
HANOI
#5
Gửi a.PhiHungVN:
Tôi muốn gửi kèm file sao không được.
Help Me!
Theo qui định diễn đàn số lượng bài của bạn chưa đạt đến độ bạn có quyền gửi file. Cố lên chỉ còn 20 tham luận nữa thôi.
Nếu bạn muốn gửi thì có thể gửi cho mình để mình gửi lên.
 
P

PHIHUNGVN

Thành viên thân thiết
4/1/05
1,394
11
38
45
HANOI
#6
chào a.Phi Hung VN!
Em đang nghiên cứu về quy chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu.
Yêu cầu bài nghiên cứu là đưa ra biện pháp cải cách nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động.
Theo anh, biện pháp nào có thể đưa ra thảo luận về vấn đề này? Hình thức chi tiêu nội bộ có tác động nhiều tới các biện pháp đó không??
Mong nhận được hồi âm từ a.Phi HungVN
Hồi âm thì cũng muốn hồi âm. Nhưng vấn đề của bạn đưa ra nó là lý luận thì bạn có thể tìm đầy các bài viết có sẵn trên mạng, có cả mớ lý luận.
Còn để đánh giá thực tiễn thì thực sự phải nghiên cứu khá lâu hàng năm trời đó, mà phải nghiên cứu hàng chục đơn vị với nhiều loại hình khác nhau.
Nhưng quan trọng hơn cả mình muốn bạn đã nghiên cứu thì cùng trao đổi để mình cùng mọi người có thể rút ra thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân hơn là gửi cho bạn cả mớ những đánh giá, lý luận mà mình có
 
N

Nguyen Ha

Sơ cấp
21/3/06
22
0
0
Tp.hcm
#7
xin chao. minh cung vua moi chuyen qua lam viec tai 1 don vi hanh chinh su nghiep co thu, ben minh lam la nha xuat ban sach. Minh cung dang muon tim giai phap de cai thien tien luong cua don vi nhung chua nghi ra cach gi.Minh dinh lam luong theo dinh muc phan cho tung nguoi doi voi nhung nguoi truc tiep lam ra doanh thu nhu bien tap vien, thiet ke ..., co ai biet ve xuat ban sach xin giup minh voi.Xin loi khong biet tai sao minh khong danh dau duoc.
 
H

haigames

Thành viên thân thiết
21/1/05
219
3
18
41
longhai
#8
Giải pháp căn cơ nhất là tăng thu, tiết kiệm chi, tăng cường nâng suất lao động. Tận dụng chức năng hiện có mở rộng kinh doanh họat động dịch vụ. Chi tiêu nội bộ thống nhất chi các khỏan công phí, tiếp khách.... chi theo khung thấp nhất do Nhà nước qui định. Tiết kiệm nước, điện "Không sử dụng máy lạnh". Thực hiện chính sách Nhà nhà tiết kiệm, người người tiết kiệm. Đảm bảo thu nhập TT của các bác năm sau sẽ tăng lên rõ rệt.
Nói đơn giản nhất: Kiếm thêm việc cho mọi người cùng làm.
 

BQT trực tuyến

 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • daongocnam0603
 • khonggiankidieu
 • nguyenquynhngatmu
 • Ngọc Đông
 • HD192
 • hanhmit93
 • dnv2019
 • Còi Zin
 • linhlinhli
 • minhnguyen2k
 • Lặng Yên
 • rvxbinhphuoc
 • bongbongtinhyeu111
 • Vu Thuy Ngan
 • xediengiatot
 • thuongdan
 • tuantran203
 • Dieutamhai
 • Nguyễn Thị Quuý
Xem nhiều