Bản tin VBPL đợt 1 tháng 04 năm 2008

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Tiền đặt cọc vỏ bình ga - Trường hợp Công ty TNHH một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh nhận tiền ký cược, đặt cọc vỏ bình ga của khách hàng theo hợp đồng ký với khách hàng, hàng năm, doanh nghiệp sẽ khấu trừ 10% số tiền đặt cọc thì khoản tiền khấu trừ 10% này được tính vào doanh thu hàng năm của doanh nghiệp. Việc phân bổ chi phí vỏ bình ga được thực hiện theo nguyên tắc chi phí phải phù hợp với doanh thu, cụ thể là khi kết chuyển từ khoản tiền đặt cọc vào doanh thu, công ty phải tiến hành phân bổ chi phí theo tỷ lệ tương ứng. (Theo Công văn số 1233 TCT/CS ngày 26 tháng 3 năm 2008 của TCT).

Thuế suất thuế GTGT – Theo quy định hiện hành đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ cho hoạt động của bộ máy văn phòng như văn phòng phẩm, lương thực, . . . thì phải có tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu mới được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc bán hàng văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động của bộ máy văn phòng của doanh nghiệp chế xuất thì Doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan và phải có tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu mới được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% đối với văn phòng phẩm bán cho doanh nghiệp chế xuất (Trường hợp không mở tờ khai hải quan thì doanh nghiệp phải tính thuế GTGT đầu ra đối với văn phòng phẩm bán cho doanh nghiệp chế xuất như hàng tiêu dùng nội địa.(Theo Công văn số 1237 TCT/HT ngày 26 tháng 3 năm 2008 của TCT)

Tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Theo Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ban hành 25/3/2008, Chính phủ quy định: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (NNLVTVN) phải đủ 18 tuổi trở lên; có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia trực tiếp quản lý doanh nghiệp đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam; không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; có giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp không phải cấp giấy phép đã được quy định…

NNLVTVN theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp đó trên lãnh thổ Việt Nam (lưu ý là tổng số các nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia là công dân Việt Nam chiếm ít nhất 20% trong hiện diện thương mại của doanh nghiệp đó tại Việt Nam).

NNLVTVN để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định và kèm theo hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài về việc thỏa thuận NNLVTVN.

NNLVTVN để chào bán dịch vụ phải thông báo trước ít nhất 07 ngày khi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương nơi người nước ngoài dự kiến đến chào bán với nội dụng: Họ, tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc cụ thể của người nước ngoài…

NNLVTVN phải có giấy phép lao động, trừ những trường hợp đặc biệt. Thời hạn của giấy phép lao động tối đa không quá 36 tháng…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổ chức triển khai thi hành Luật Đặc xá - Theo Chỉ thị số 11/2008/CT-TTg ra ngày 24/3/2008, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo quy định của Luật Đặc xá; biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Đặc xá cho nhân dân, bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu và thống nhất.

Bộ Quốc phòng biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Đặc xá cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, tổ chức thi hành hình phạt tù trong Quân đội nhân dân.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá, trong đó tập trung vào nội dung hướng dẫn thực hiện đặc xá đối với người nước ngoài. Đồng thời có hình thức tuyên truyền đối ngoại phù hợp để làm rõ chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá, Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống…

Quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị - Theo Thông tư số 06/2008/TT-BXD ban hành ngày 20/3/2008, Bộ Xây dựng hướng dẫn: chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ trong quá trình thực hiện các dịch vụ công ích đô thị phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường, xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho các công tác khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá do địa phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh (giá vật liệu cấu thành trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)…

Chi phí quản lý chung là chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí phục vụ công nhân, chi trả lãi vay vốn ngân hàng, các tổ chức tín dụng, chi phí tiền ăn giữa ca, các khoán phí, lệ phí, chi phí thuê tài sản... Mức chi phí này không được chiếm quá 70% chi phí nhân công trực tiếp. Lợi nhuận định mức được tính tỷ lệ không quá 5% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong giá dự toán thực hiện dịch vụ công ích...

Trường hợp có đặc thù riêng, tỷ lệ chi phí quản lý chung vượt quá tỷ lệ trên thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định.

Có 4 hình thức giá hợp đồng: Giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định, giá hợp đồng theo giá điều chỉnh và giá hợp đồng kết hợp.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Xử phạt vi phạm hành chính - Theo quy định hiện hành, một hành vi vi phạm pháp luật về thuế chỉ bị xử phạt một lần, cụ thể như sau: a) Một hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã được người có thẩmquyền ra quyết định xử phạt hoặc đã lập biên bản để xử phạt thì không được lập biên bản, ra quyết định xử phạt lần thứ hai đối với hành vi đó.

Trường hợp cơ sở kinh doanh ghi hoá đơn liên 1 và liên 2 chênh lệch dẫn đến trốn thuế và Chi cục Thuế đã lập biên bản vi phạm và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn. (Theo Công văn số 1183 TCT/CS ngày 24 tháng 3 năm 2008 của TCT).
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
· Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về nhân sự Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội.
· Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về nguồn vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg.
· Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ xây dựng.
· Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
· Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2008.
· Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
· Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
· Thông báo số 80/TB-VPCP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về dự thảo Nghị định quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nội vụ.
· Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng chính phủ và các Bộ, ngành về tổ chức Bảo hiểm y tế.
· Công văn số 1909/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán.
· Công văn số 1775/VPCP-V.III ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc trả lời chất vấn ĐBQH tại phiên họp thứ 7 UBTVQH.
· Chỉ thị số 11/2008/CT-TTg ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật đặc xá.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH- TỔNG CỤC THUẾ
· Công văn số 1261/TCT-TNCN ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc tính thuế TN đối với phụ cấp đi biển gửi cho Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
· Công văn số 1260/TCT-KK ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc hoá đơn GTGT kê khai thuế chậm quá 3 tháng gửi cho Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam.
· Công văn số 1258/TCT-CS ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
· Công văn số 1255/TCT-CS ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi cho Cục thuế tỉnh Long An.
· Công văn số 1254/TCT-TNCN ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc giải đáp vướng mắc về kiểm tra thuế TNCN gửi cho Vụ thông tin-Báo chí (Bộ ngoại giao).
· Công văn số 1252/TCT-CS ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi cho Cục thuế tỉnh Kiên Giang.
· Công văn số 1251/TCT-CS ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất gửi cho Cục thuế các tỉnh, TP Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.
· Công văn số 1250/TCT-CNTT ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc triển khai thiết bị báo mật gửi cho Cục thuế thành phố Hải Phòng.
· Công văn số 1249/TCT-CS ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại gửi cho Bộ y tế, Bộ kế hoạch đầu tư.
· Công văn số 1245/TCT-KK ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc xử lý thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa gửi cho Cục thuế tỉnh Nghệ An.
· Công văn số 1242/TCT-CS ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc đăng ký sử dụng biên lai tự in gửi cho Viện bỏng Lê Hữu Trác.
· Công văn số 1241/TCT-CS ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
· Công văn số 1240/TCT-CS ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế TNDN gửi cho Cục thuế tỉnh Kiên Giang.
· Công văn số 1239/TCT-CS ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc xử lý thuế của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa gửi cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
· Công văn số 1238/TCT-CS ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc tính phạt, chậm nộp tiền thuế gửi cho Cục thuế TP Đà Nẵng.
· Công văn số 1237/TCT-HT ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về thuế suất thuế GTGT gửi cho DNTN TM DV Phương Đông.
· Công văn số 1236/TCT-HT ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Bắc Cạn.
· Công văn số 1235/TCT-CS ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Nam Định.
· Công văn số 1234/TCT-CS ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế gửi cho Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.
· Công văn số 1233/TCT-CS ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc tiền đặt cọc vỏ bình gas gửi cho Công ty TNHH một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh.
· Công văn số 1232/TCT-CS ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế TNDN gửi cho Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.
· Công văn số 1219/TCT-TNCN ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách ưu đãi giảm thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại khu kinh tế Dung Quất gửi cho Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.
· Công văn số 1218/TCT-CS ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế GTGT gửi cho Cục thuế Thanh Hoá.
· Công văn số 1217/TCT-CS ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
· Công văn số 1216/TCT-CS ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế đối với DNCX gửi cho Cục thuế TP. Hà Nội.
· Công văn số 1215/TCT-CS ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc thuế TNDN gửi cho Cục thuế tỉnh Bình Phước.
· Công văn số 1214/TCT-CS ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Long An.
· Công văn số 1213/TCT-CS ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc xử lý nợ tiền thuê đất gửi cho Cục thuế TP Hà Nội.
· Công văn số 1207/TCT-TTr ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc thực hiện truy thu thuế GTGT, TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy gửi cho Cục thuế tỉnh Khánh Hoà.
· Công văn số 1206/TCT-TTr ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc giải quyết đơn tố cáo gửi cho ông Trần Công Lý.
· Công văn số 1205/TCT-CS ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế gửi cho Cục thuế tỉnh Bình Phước.
· Công văn số 1199/TCT-PC ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại gửi cho ông Hồng Mạnh Minh.
· Công văn số 1198/TCT-PC ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại gửi cho bà Nguyễn Thị The.
· Công văn số 1197/TCT-PC ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại gửi cho bà Trần Thị Kim Hương.
· Công văn số 1196/TCT-PC ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại gửi cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh.
· Công văn số 1195/TCT-PC ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại gửi cho bà Nguyễn Thị Thuỷ.
· Công văn số 1194/TCT-PC ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại gửi cho bà Huỳnh Thị Tuyết.
· Công văn số 1193/TCT-PC ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc giải quyết khiếu nại gửi cho bà Võ Thị Viên.
· Công văn số 1187/TCT-CS ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất gửi cho ông Hoàng Minh.
· Công văn số 1186/TCT-CS ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động nhận khoán gửi cho Cục thuế tỉnh Bình Định.
· Công văn số 1185/TCT-CS ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT gửi cho Cục thuế thành phố Đà Nẵng.
· Công văn số 1184/TCT-CS ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc hoá đơn, chứng từ gửi cho Cục thuế tỉnh Kiên Giang.
· Công văn số 1183/TCT-CS ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính gửi cho Cục thuế tỉnh Bến Tre.
· Công văn số 1182/TCT-CS ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt gửi cho Cục thuế tỉnh Hải Dương.
· Công văn số 1181/TCT-CS ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Thuế về việc trả lời đơn thư gửi cho Website Chính phủ.
· Thông Tư số 22/2008/TT-BTC ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách Nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng chính phủ.
· Quyết định số 482/QĐ-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2008 của Bộ Tài Chính về việc đính chính Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
· Công văn số 3363/BTC-HCSN ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài Chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 170./2006/QĐ-TTg của TTCP.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC HẢI QUAN
· Công văn số 1332/TCHQ-GSQL ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc phân loại hàng hoá nhập khẩu gửi cho Cục hải quan Hải Phòng.
· Công văn số 1306/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc thuế GTGT máy móc thiết bị tạo TSCĐ xin tái xuất gửi cho Cục hải quan Bình Dương.
· Công văn số 1303/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc thuế NK, thuế GTGT hàng quà tặng gửi cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
· Công văn số 1257/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc trị giá tính thuế hàng XK gửi cho Cục hải quan Nghệ An.
· Công văn số 1250/TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc áp dụng ưu đãi đầu tư gửi cho Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ công thương.
· Công văn số 1242/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc nộp thuế theo phương pháp khấu trừ gửi cho Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp.
· Công văn số 1231/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Tổng Cục Hải Quan về việc báo cáo xử lý ân hạn thuế gửi cho Cục hải quan thành phố Hải Phòng.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
CÁC CƠ QUAN KHÁC
· Quyết định số 04/2008/QĐ-KTNN ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên Nhà nước.
· Công văn số 931/BLĐTBXH-LĐTL ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội về việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP.
· Công văn số 911/BLĐTBXH-LĐTL ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội về việc thực hiện giao kết hợp đồng lao động gửi cho Công ty TNHH xây dựng Nguyễn Minh An Giang.
· Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Bộ tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương « Vì sự nghiệp Tu pháp »
· Quyết định số 05/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ giao thông vận tải về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật.
· Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Bộ giáo dục đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.
· Thông Tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
 

Thành viên trực tuyến

  • lethanhqlda
Xem nhiều