Bản tin VBPL đợt 2 tháng 04 năm 2008

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Hạch toán chi phí –Theo quy định hiện hành, các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế thì không được tính vào chi phí hợp lý.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, đối với khoản chi phí đi lại, sinh hoạt của CBCNV đang làm việc tại Chi nhánh công ty ở nước ngoài về Việt Nam công tác không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế của. Công ty tại Việt Nam, vì vậy Công ty không được hạch toán chi phí này vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Chi phí đi lại, sinh hoạt của CBCNV đang làm việc tại Chi nhánh ở nước ngoài về Việt Nam công tác được hạch toán vào chi phí của Chi nhánh ở nước ngoài. (Theo Công văn số 1318 TCT/HT ngày 3 tháng 4 năm 2008 của TCT).

Tiền thuê đất – Theo quy định hiện hành các đối tương được nhà nướccho thuê đất phải trả tiền thuê đất; Tiền thuê đất được thu kế từngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, đối tượng nộp tiền thuê đấtlà các doanh nghiệp thuê đất, không phải là Ban thanh lý giải thể doanh nghiệp mặc dù doanh nghiệp giải thể trước thời hạn được nhà nước cho thuê đất. Trường hợp này nếu doanh nghiệpm thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê đất với cơ quan có thẩm quyền đồng thời với thủ tục giải thể doanh nghiệp thì không phải nộp tiền thuê đất từ thời điểm chấm dứt hợp đồng thuê đất theo thông báo của bên cho thuê;

Nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì vẫn phải nộp tiền thuê đất cho thời gian Ban thanh lý giải thể doanh nghiệp hoạt động cho đến khi quyết toán các loại thuế theo quy định với nhà nước (khi doanh nghiệp đã giải thể thì Ban thanh lý giải thể doanh nghiệp phải kê khai thay khi quyết toán với nhà nước). (Theo Công văn số 1322 TCT/CS ngày 3 tháng 4 năm 2008 của TCT).
Ưu đãi đầu tư với hoạt động vận tải – Theo quy định hiện hành, phát triển vận tải công cộng bao gồm: vận tải bằng phương tiện tàu biển, máy bay; vận tải băng đường sắt; vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên; vận tải bằng phương tiện thuỷ nội địa chở khách hiện đại, tốc độ cao; vận tải bằng công-ten-nơ thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp đầu tư đóng tàu vận tải pha sông biển mới để thục hiện vận tải hàng hoá thì hoạt động đó không thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định. (Theo Công văn số 1326 TCT/CS ngày 3 tháng 4 năm 2008 của TCT).

Đăng ký nguyên liệu sản xuất xăng dầu - Ngày 01/4/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BCT hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.

Theo đó, thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu được phép trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nhập khẩu nguyên liệu theo kế hoạch đăng ký…

Thương nhân chỉ được đăng ký nhập khẩu các chủng loại nguyên liệu: dầu thô, condensate, xăng có chỉ số octan cao, reformate, naphta và các chế phẩm, phụ gia khác phù hợp công suất sản xuất, chế biến theo giấy phép đầu tư…

Nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, chế biến xăng dầu tại cơ sở của thương nhân. Việc thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công Thương.

Trường hợp thương nhân không đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch sản xuất, chế biến đã được xác nhận đăng ký phải có văn bản báo cáo rõ lý do và đề nghị Bộ Công Thương xác nhận điều chỉnh kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Quy chế hành nghề chứng khoán - Theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 27/3/2008, chứng chỉ hành nghề CK được cấp không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi theo quy định (như vậy, những người vượt qua kỳ thi sát hạch hành nghề CK của UBCKNN sẽ không phải thi sát hạch 3 năm một lần như quy định trước đây). Tuy nhiên, chứng chỉ hành nghề CK chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp làm việc tại vị trí nghiệp vụ chuyên môn của một công ty CK, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư CK và được công ty đó thông báo với UBCKNN…

Người dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề CK phải đáp ứng các điều kiện như: Có trình độ đại học trở lên, có các chứng chỉ chuyên môn về CK hoặc các văn bằng thay thế tương đương, phù hợp với từng loại chứng chỉ hành nghề CK đăng ký dự thi sát hạch theo quy định…

Chứng chỉ hành nghề CK bao gồm 3 loại: Chứng chỉ hành nghề môi giới CK; Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính; Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Các đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực này có trách nhiệm bố trí, sử dụng người hành nghề CK phù hợp với loại chứng chỉ nghề CK được cấp.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề CK chỉ được làm việc tại một vị trí nghiệp vụ chuyên môn trong một thời điểm. Tuy nhiên, người hành nghề CK được phép chuyển đổi chứng chỉ hành nghề CK phù hợp với vị trí làm việc chuyên môn, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định. Sau khi được đổi chứng chỉ hành nghề CK theo loại mới, người hành nghề phải nộp lại chứng chỉ hành nghề CK cũ cho UBCKNN.

Việc công bố những loại văn bằng, chứng chỉ có thể thay thế cho một hoặc một số chứng chỉ chuyên môn như sau: chứng chỉ CFA bậc I có thể thay thế cho Chứng chỉ "Những vấn đề cơ bản về CK và thị trường CK"; Chứng chỉ "Phân tích và đầu tư CK"; Chứng chỉ "Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp".

Chứng chỉ CFA bậc II trở lên hoặc chứng chỉ hành nghề kinh doanh CK, quản lý quỹ hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương được thay thế cho tất cả chứng chỉ hành nghề chuyên môn về CK, ngoại trừ chứng chỉ "Pháp luật về CK và thị trường CK"...

Người được cấp chứng chỉ hành nghề CK chỉ được làm việc tại một vị trí nghiệp vụ chuyên môn trong một thời điểm. Tuy nhiên, người hành nghề CK được phép chuyển đổi chứng chỉ hành nghề CK phù hợp với vị trí làm việc chuyên môn, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định. Sau khi được đổi chứng chỉ hành nghề CK theo loại mới, người hành nghề phải nộp lại chứng chỉ hành nghề CK cũ cho UBCKNN.

Đối với những người đã có chứng chỉ hành nghề do UBCKNN cấp theo quy định tại Nghị định 144/2003/NĐ-CP vẫn có hiệu lực theo thời hạn ghi trong chứng chỉ, nhưng không quá thời điểm 31/12/2009 và sẽ phải tham gia thi sát hạch để cấp lại chứng chỉ hành nghề CK theo Quy chế mới trước ngày 31/12/2009.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 - Theo Nghị quyết số 08/2008/NQ-CP ra ngày 31/3/2008, Chính phủ yêu cầu: tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, chủ động và linh hoạt theo nguyên tắc thị trường, kiềm chế lạm phát và góp phần duy trì tăng trưởng của nền kinh tế.

Phấn đấu tăng thu, thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tăng cường tiết kiệm điện, xăng dầu; cắt giảm các hạng mục, công trình đầu tư chưa bức thiết; tập trung vốn cho các công trình hiệu quả.
Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng chưa thật thiết yếu.

Các ngành, cấc cấp, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ triển khai các các biện pháp quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu và gian lận thương mại trên mọi địa bàn…

Cac cơ quan truyền thông cần bảo đảm khách quan, trung thực khi đưa tin, bài, tạo sự đồng thuận để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, phát triển ổn định…

Quản lý phương tiện bay - Ngày 28/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Theo đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (TB&PTBSN) chỉ được cấp phép sau khi đã có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an…

Nghiêm cấm việc tổ chức các hoạt động bay khi chưa có phép bay hoặc tổ chức bay không đúng khu vực, điều kiện, giới hạn quy định, vi phạm các quy định về quản lý lãnh thổ, biên giới quốc gia; mang chở các chất phóng xạ, chất cháy, chất nổ trên tàu bay hoặc phương tiện bay; phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại; lắp các thiết bị thực hiện quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép; treo cờ, biểu ngữ, thả truyền đơn phát loa tuyên truyền ngoài quy định của cấp phép bay và không chấp hành các lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý điều hành và giám sát hoạt động bay…

Bộ Quốc phòng thống nhất quản lý điều hành, giám sát bay đối với TB&PTBSN nhưng không cất cánh từ các sân bay được mở cho hoạt động dân dụng đồng thời Bộ Quốc phòng cũng thiết lập sân bay, khu vực hoạt động bay, khu vực bay thử nghiệm cho TB&PTBSN, bảo đảm đủ điều kiện bay, không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng và an toàn hàng không.

Trung tâm Quản lý điều hành bay Quốc gia, các Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân là cơ quan quản lý điều hành chung các hoạt động của TB&PTBSN trong vùng trời Việt Nam.
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
· Nghị quyết số 08/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2008.
· Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
· Nghị định số 37/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
· Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
· Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010.
· Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010.
· Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hướng dẫn chung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhóm 5 ngân hàng ( Ngân hàng phát triển châu Á, Cơ quan phát triển Pháp, Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Tái thiết Đức, Ngân hàng thế giới).
· Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về nhân sự Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội.
· Quyết định số 328/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn.
· Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về thành lập Ban tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
· Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia.
· Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ quốc phòng giai đoạn 2008-2010.
· Quyết định số 343/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ Đạo quốc gia về công nghệ thông tin.
· Công văn số 481/TTg-KTTH ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu và bảo đảm cân đối, quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu.
· Công văn số 1977/VPCP-XDPL ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc thực hiện luật phá sản.
· Công văn số 2049/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
· Công văn số 2071/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 04 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc đề nghị Hoa Kỳ trao quy chế ưu đãi GSP.
· Công điện khẩn số 511/CĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ gởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ; Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
· Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán.
· Quyết định số 545/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2008 (lần 2 năm 2008).
· Thông báo số 193/TB-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2008.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
· Công văn số 1275/TCT-CS ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc miễn tiền thuê đất gửi cho Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.
· Công văn số 1280/TCT-CS ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc kiểm tra trước khi hoàn thuế gửi cho Cục thuế TP Đà Nẵng.
· Công văn số 1281/TCT-CS ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Khánh Hoà.
· Công văn số 1282/TCT-TNCN ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam gửi cho Công ty kiểm toán và kế toán AAC.
· Công văn số 1294/TCT-HT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT gửi cho Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.
· Công văn số 1296/TCT-CS ngày 01 tháng 04 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc xác nhận tờ khai Hải quan gửi Tổng cục Hải quan.
· Công văn số 1302/TCT-KK ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc khôi phục MST gửi cho Cục thuế tỉnh Phú Yên.
· Công văn số 1318/TCT-HT ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hạch toán chi phí gửi cho Công ty cổ phần Cao su Sài Gòn Kymdan.
· Công văn số 1319/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc tính thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất gửi cho Cục thuế thành phố Đà Nẵng.
· Công văn số 1320/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc dán tem rượu gửi cho Cục thuế tỉnh Bến Tre.
· Công văn số 1321/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc sử dụng hoá đơn gửi cho Sở tài chính tỉnh Bình Thuận.
· Công văn số 1322/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc tiền thuê đất gửi cho Cục thuế tỉnh Nam Định.
· Công văn số 1323/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc miễn giảm tiền thuê đất gửi cho Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc.
· Công văn số 1324/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng gửi cho Cục thuế tỉnh ĐắcLắk.
· Công văn số 1325/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc ngành nghề được ưu đãi đầu tư gửi cho Cục thuế tỉnh Bình Định.
· Công văn số 1326/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi đầu tư đối với hoạt động vận tải bằng tàu vận tải pha sông biển gửi cho Cục thuế tỉnh Thanh Hoá.
· Công văn số 1327/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng gửi cho Cục thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
· Công văn số 1329/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với văn phòng CIDA gửi cho Cục thuế TP Hà Nội.
· Công văn số 1330/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất gửi cho Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc.
· Công văn số 1331/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế liên quan đến CLB thể thao Phú Thọ gửi cho Cục thuế TP Hồ Chí Minh, Ban điều hành dự án CLB thể thao Phú Thọ.
· Công văn số 1332/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc tăng cường kỷ luật hành chính trong công tác quản lý thuế gửi cho Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
· Công văn số 1334/TCT-CS ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chuyển lỗ gửi cho Cục thuế TP Hà Nội.
· Công văn số 3532/BTC-HCSN ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn dự toán chi BHXH chi BYT và kế hoạch đầu tư tăng trưởng năm 2008 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
· Thông tư số 26/2008/TT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ Công trình thủy lợi.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
· Công văn số 1416/TCHQ-KTTT ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa gửi cho Chi nhánh Công ty CP XNK Vật tư kỹ thuật (REXCO).
· Công văn số 1422/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xác định giá Thông Tư gửi cho Cục hải quan thành phố Đà Nẵng.
· Công văn số 1429/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc miễn thuế hàng quà tặng gửi cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
· Công văn số 1432/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc thời hạn nộp thuế và thủ tục Hải quan điện tử gửi cho Công ty TNHH Hùng Anh Hà Nội.
· Công văn số 1444/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận nợ thuế gửi cho Cục thuế TP.Hà Nội.
· Công văn số 1455/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế gửi cho Cục Hải quan tỉnh Nghệ An..
· Công văn số 1456/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế gửi cho Cục Hải quan Hải Phòng.
· Công văn số 1457/TCHQ-KTTT ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý thuế GTGT gửi cho Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật Tài Lộc.
· Công văn số 1464/TCHQ-GQQL ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục XNK tại chỗ của Công ty Vietzex gửi cho Cục Hải quan TP.Hải Phòng, Công ty TNHH VIETZEX.
· Công văn số 1471/TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 04 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư gửi cho Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế.
· Công văn số 1474/TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 04 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận nợ thuế gửi cho Công ty TNHH Công nghệ Cacbon Việt Nam.
· Công văn số 1508/TCHQ-KTTT ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận nợ thuế gửi cho Công ty CP Đầu tư & Thương mại Gia Thịnh.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
· Quyết định số 07/2008/QĐ-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát tối thiểu 1 lần/tuần.
· Quyết định số 07/2008/QĐ-NHVN ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng.
· Quyết định số 07/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hộivề việc ban hành Quy định về kiểm định viên chất lượng dạy nghề.
· Quyết định số 08/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hộivề việc ban hành Quy định về quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề.
· Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hộivề việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.
· Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông về việc ban hành Quy chế đào tạo và cấp Giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên Hàng hải.
· Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
· Quyết định số 50/2008/QĐ-BNN ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.
· Quyết định số 289/2008/QĐ-BTP ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Bộ Nông trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch phân công thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008 theo Quyết định số 49/QĐ –BTP ngày 16/01/2008 Bộ trưởng Bộ tư pháp.
· Quyết định số 799/QĐ-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành « Hướng dẫn thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng ».
· Thông tư số 04/2008/TT–BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu.
· Quyết định số 1920/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Bộ công thương về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin.
· Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTT & TT–BQP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn việc thiết lập, duy trì các điểm truy cập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới.
· Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT/CA-QP-YTGTVT-KH&CN ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Công An-Bộ Quốc phòng-Bộ Y tế-Bộ Giao thông vận tải-Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên.
· Thông tư liên tịch số 25/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính-Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2006 đến 2010.
· Công văn số 500/UBCK-TTr ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài Chính-Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước về việc thực hiện quy định pháp luật về cháo bán chứng khoán ra công chúng .
· Công văn số 992/BLĐTBXH-LĐTL ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hệ thống thang lương bảng lương trong công ty gởi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội.
· Công văn số 993/BLĐTBXH-LĐTL ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ ăn giữa ca gởi Công ty cổ phần cao su Sao Vàng.
· Công văn số 1008/BLĐTBXH-LĐTL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương trong công ty Nhà Nước gởi Công ty cổ phần May Đồng Nai.
· Công văn số 1009/BLĐTBXH-LĐTL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương tối thiểu làm cơ sở đóng BHXH gởi Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.
· Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng.
· Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.
· Quyết định số 09/2008/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 03 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.
· Quyết định số 10/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành sư phạm.
· Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Bộ giáo dục đào tạo ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.
· Quyết định số 10/2008/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 03 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản.
· Quyết định số 11/2008/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 03 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ giám đốc và phó giám đốc sở thông tin và truyền thông.
· Quyết định số 13/2008/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 03 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ tổ chức cán bộ.
· Quyết định số 14/2008/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ thông tin và Truyền thông.
· Quyết định số 16/2008/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin.
· Quyết định số 17/2008/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông.
· Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2008.
 
L

loaken1604

Sơ cấp
23/2/08
16
0
0
33
danang
#7
Chào anh tranvanhung! Nếu anh có công văn 1508/TCT-PCCS ngày 24 tháng 4 năm 2006 của Tổng cục thuế về hóa đơn chứng từ để tính chi phí hợp lý thì cho em xin một bản được không? Em cảm ơn nhiều ! Địa chỉ email của em la: loaken_thang4@yahoo.com.vn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều