Thuế VAT, Thuể thu nhập nộp hộ người nước ngoài có dược tính vào chi phí không ?

  • Thread starter le n.t.huong
  • Ngày gửi
L

le n.t.huong

Thành viên thân thiết
12/9/05
59
0
6
39
Ha Noi
#1
Công ty mình khi quyết toán thuế bị truy thu phải nộp phần thuế VAT và thuế thu nhập hộ người nước ngoài. Các bạn cho minh hỏi phần thuế VAT đó mình có được tính vào chi phí của doanh nghiệp không ?
 
H

hanh chi

Sơ cấp
6/12/07
24
0
1
48
Lâm Đồng
#2
Tại điểm 4 phần II THÔNG TƯ số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 Hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam"
Việc quyết toán thuế được thực hiện theo từng Hợp đồng nhà thầu. Bên Việt Nam có trách nhiệm quyết toán số thuế Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài phải nộp, trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Hợp đồng nhà thầu
Trường hợp khi quyết toán thuế, số thuế phải nộp lớn hơn số thuế GTGT, thuế TNDN đã tạm nộp thì Bên Việt Nam nộp bổ sung số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước, trong phạm vi 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết toán thuế.
 
H

hanh chi

Sơ cấp
6/12/07
24
0
1
48
Lâm Đồng
#3
Tại điểm 4 phần II THÔNG TƯ số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 Hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam"
 
Sửa lần cuối:
H

hanh chi

Sơ cấp
6/12/07
24
0
1
48
Lâm Đồng
#4
THÔNG TƯ số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 Hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam"
 
Sửa lần cuối:
H

hanh chi

Sơ cấp
6/12/07
24
0
1
48
Lâm Đồng
#5
Công ty mình khi quyết toán thuế bị truy thu phải nộp phần thuế VAT và thuế thu nhập hộ người nước ngoài. Các bạn cho minh hỏi phần thuế VAT đó mình có được tính vào chi phí của doanh nghiệp không ?
Theo phần II của -THÔNG TƯ số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 Hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam" quy định như sau:

Tại khoản 4. Quyết toán thuế
Việc quyết toán thuế được thực hiện theo từng Hợp đồng nhà thầu. Bên Việt Nam có trách nhiệm quyết toán số thuế Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài phải nộp, trong phạm vi 20 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Hợp đồng nhà thầu
Trường hợp khi quyết toán thuế, số thuế phải nộp lớn hơn số thuế GTGT, thuế TNDN đã tạm nộp thì Bên Việt Nam nộp bổ sung số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước, trong phạm vi 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết toán thuế.

Mục 2 TT 05 - Kê khai khầu trừ và nộp thuế
Trường hợp Bên Việt Nam không kê khai, khấu trừ và nộp thuế GTGT, thuế TNDN hộ Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thì sẽ bị truy thu, bị xử phạt theo quy định hiện hành và phải nộp thay Nhà thầu nước ngoài.
Số thuế GTGT, thuế TNDN bị truy thu và phải nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Bên Việt Nam không được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp và không được tính vào chi phí khi xác định kết quả kinh doanh và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Bên Việt Nam

Như vậy Theo thông tư 05 thì chỉ trừ trường hợp bạn không kê khai, nộp thuế nhà thầu thì số GTGT và thuế TNDN bị truy thu và phải nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Bên Việt Nam không được khấu trừ vào số thuế GTGT phải nộp và không được tính vào chi phí khi xác định kết quả kinh doanh và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Bên Việt Nam
Vì bạn có kê khai tạm nộp thì khi QToan bạn thực thực hiện theo khoản 4 phần 2 thông tư 05/2005-TT-BTC bình thường
 
T

thanhtamlk

Sơ cấp
17/3/11
1
0
0
TP.HCM - VN
#6
Các bạn cho mình hỏi:
Bên mình là nhà thầu phụ nước ngoài, hợp đồng thầu phụ bắt đầu từ tháng 12 năm 2005. Mỗi khi thu tiền đều xuất hóa đơn cho nhà thầu chính và nộp thuế GTGT đầy đủ theo phương pháp khấu trừ. Bên mình hạch toán theo chế độ kế toán Việt Nam. Mình muốn hỏi:
1. Mình có phải làm quyết toán thuế TNDN theo từng năm tài chính hay hết hợp đồng mới làm một lần?
2. Số tiền thu từ nhà thầu chính mình treo vào 337 đợi xong công trình mới kết chuyển qua 511 được không?
Ai biết trả lời giúp mình với. Cảm ơn các bạn.
 

Thành viên trực tuyến

  • iubongda12345
  • lethanhqlda
Xem nhiều