Kiểm toán thanh toán

  • Thread starter mikka87nd
  • Ngày gửi
M

mikka87nd

Sơ cấp
22/4/08
4
0
0
Nam Dinh
#1
Em mới học về kế toán tài chính. có một số câu hỏi các anh chị giúp em với?
1. Một phần công việc kiẻm toán của các bạn là xem xét báo cáo kế toán theo dự toán vào 31/12/200N do công ty D soạn thảo 6 tháng trước khi kết thúc năm. Các bạn chú ý rằng phải trả cho nhà cung cấp trong Báo cáo kế toán dự toán cao hơn khoảng 25% so với khoản nợ phỉ trả nhà cung cấp trong báo cáo dự thảo ngày 31/12 đang được các bạn kiểm toán. Hãy mô tả các thử nghiệm kiểm toán mà các bạn phải thực hiện để khẳng đinh khoản nợ phải trả các nhà cung cấp trong báo cáo dự thảo là có thể chấp nhận được?
2.Công ty Hoa Mai sử dụng phương pháp LIFO để đánh giá trị giá một bộ phận hàng tồn kho, còn một phần khác Công ty sử dụng phương pháp bình quan gia quyền. Trong trường hợp này liẹu kiểm toán có thể đưa ra ý kiến dạng chấp nhậ toàn phần hay không ? Giải thích tại sao ?

LAm ơn giúp em với!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều