BCTC thiếu Tài khoản

  • Thread starter Trần Văn Tý
  • Ngày gửi
T

Trần Văn Tý

Sơ cấp
#1
Thân chào tất cả mọi người!

- Công ty của người bạn mình cuối năm làm BCTC tất cả các tài khoản phát sinh đều đưa vào, chỉ có tài khoản 112 là không thấy đưa vào. Vì đã đến hạn nộp nên đã nộp mà chưa điều chỉnh. trường hợp này thì Công ty này phải thực hiện như thế nào và thủ tục tuần tự để thực hiện ra sao?
- trong kỳ phát sinh có nhiều khoản không xuất hoá đơn nhưng vẫn được gửi vào tài khoản ngân hàng. Vậy cách xữ lý các khoản đó như thế nao?

Anh chị nào đã trải qua hay biết cách xữ lý tình huống trên vui lòng giúp đỡ cho kẻ hoạn nạn này với...:021: Chân thành cảm ơn rất nhiều
 

Thành viên trực tuyến

  • kenhuytin
Xem nhiều