Bản tin VBPL đợt 4 tháng 4/2008

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Thuế suất đối với dịch vụ sửa chữa phương tiện – Theo quy định hiện hành, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là sản phẩm cơ khí áp dụng thuế suất thuế GTGT 1à 5%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, dịch vụ sửa chữa ô tô áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. (Theo Công văn số 1456 TCT/CS ngày 14 tháng 4 năm
2008 của TCT).
Thuế GTGT đối với màn hình – Theo quy định hiện hành, máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy (bao gồm cả máy vi tính các loại và các bộ phận của máy vi tính, máy in chuyên dùng cho máy vi tính), trừ bộ phận lưu giữ điện thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. (Theo Công văn số 1499 TCT/CS ngày 16 tháng 4 năm 2008 của TCT).
Sử dụng chứng từ đối với khoản tiền nhận tài trợ - Theo quy định hiện hành, đối với các khoản tiền doanh nghiệp nhận tài trợ từ phía các nhà sản xuất, các nhà cung cấp theo hợp đồng tài trợ giữa hai bên như các khoản hỗ trợ lương nhân viên bán hàng, thưởng hoàn thành kế hoạch, thưởng nhân viên bán hàng, thưởng đạt chỉ tiêu doanh số bán sản phẩm, thưởng chiết khấu thanh toán, hỗ trợ chênh lệch cơ cấu khuyến mại, thưởng khuyến mại theo doanh số, tiền thưởng khuyến khích nhân viên, doanh nghiệp lập chứng từ thu tiền và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Đối với các đơn vị chi tiền tài trợ, căn cứ vào hợp đồng tài trợ, đơn vị tài trợ lập chứng từ chi tiền và khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý-khi xác định thu nhập chịu thuế theo mức khống chế quy định. (Theo Công văn số 1515 TCT/CS ngày 17 tháng 4 năm 2008 của TCT).
Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ – Theo quy định hiện hành thì riêng đối với tài sản cố định dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào.

Đối với tài sản cố định đâu tư, mua sắm hoặc được tặng, cho để sử dụng vào các mục đích dưới đây thì thuế GTGT tương ứng ghi trên hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ tạo thành tài sản cố định đó không tính vào thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: TSCĐ chuyên dùng để sản xuất vũ khí khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, công ty tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học, TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh (không phân biệt nguồn vốn đầu tư).

Do đó, doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh dịch vụ dạy học, dạy nghề, bệnh viện, phòng khám đa khoa, vận tải thương mại .. . , việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định thực hiện như sau:

- Tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho dịch vụ dạy học, dạy nghề, bệnh viện, phòng khám đa khoa, thuế GTGT đầu vào
không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

- Tài sản cố định dung chung cho dịch vụ dạy học, dạy nghề, bệnh viện, phòng khám đa khoa, vận tải, thương mại... được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào.
(Theo Công văn số 1571 TCT/CS của TCT ngày 17 tháng 1 năm 2008 của TCT).

Điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên - Ngày 14/4/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 16/2008/QĐ-BTC về việc điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP.

Theo đó, điều chỉnh mức thuế suất đối với: Khoáng sản kim loại đen (sắt, man gan, titan v.v...) lên mức 5% (quy định trước đây là 2%); Khoáng sản kim loại màu như: vàng sa khoáng, vàng cốm lên 6% (trước đây là 2% và 3%); Đất hiếm: 8% (trước đây: 4%); Chì, kẽm, nhôm, bau xít, đồng, niken, coban, monlipden, thuỷ ngân, ma nhê, vanadi, platin lên 5% (trước đây 3%)…

Khoáng sản không kim loại làm vật liệu xây dựng thông thường khác (đá, cát, sỏi, đất làm gạch...): 4% (trước đây 2%)…
Nước khoáng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp: 8% (trước đây: 4%)…

Quyết địnhnày có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối - Ngày 11/4/2008, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng.

Theo đó, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng để được xem xét, xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước phải kinh doanh có lãi năm liền kề năm đăng ký hoạt động này. Nếu cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế phải kinh doanh có lãi trong 3 năm gần nhất…
Trước khi thực hiện cung ứng dịch vụ ngoại hối, tổ chức tín dụng phải xây dựng quy trình giao dịch, các biện pháp quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Quy trình giao dịch phải thể hiện rõ nội dung và các bước thực hiện giao dịch, có phân công cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của các cấp trong việc thực hiện giao dịch; có phân cấp cụ thể đối với hạn mức giao dịch, hạn mức lỗ (nếu có), đảm bảo kiểm soát kép trong quy trình giao dịch. Cán bộ quản lý, giám sát giao dịch không được trực tiếp thực hiện giao dịch. Các giao dịch phải được kiểm soát theo quy định hiện hành về kiểm tra, kiểm soát nội bộ…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Chỉ đạo kiềm chế lạm phát - Ngày 17/4/2008, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cần sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để giảm dần lãi suất huy động theo hướng thực hiện chính sách lãi suất dương. Tăng cường kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng thương mại về huy động, cho vayvà chất lượng tín dụng…

Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả chi tiêu công. Cắt giảm, sắp xếp lịa vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2008. Bộ Kế haọch và Đầu tư cần nghiên cứu để chuyển một số công trình đầu tư từ vốn ngân sách sang hình thức đầu tư BOT từ nguồn vốn trong và ngoài nước hoặc bán, chuyển nhượng công trình…

Các ngành phải tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, bảo đảm cân đối cung cầu về hàng hoá.

Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, giảm nhập siêu. Bộ Tài chính chủ động điều chính tăng thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với: ôtô nguyên chiếc, linh kiện lắp ráp xe ôtô dưới 12 chỗ ngồi, một số mặt hàng điện tử, điện lạnh, xe và linh kiện lắp ráp xe 2 bánh gắn máy, rượu, bia…

Các doanh nghiệp phải rà soát tất cả các khoản chi nhằm hạ giá thành và phí lưu thông để thực hiện triệt để thựic hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng…

Các hành vi đầu cơ buôn lậu và gian lận thương mại, vi phạm về giá phải thực hiện xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tập trung vào các việc sau: điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, xuất gạo dự trữ không thu tiền cho đồng bào bị thiên tai, thiếu đói; Hỗ trợ dầu hoả ở nhứng nơi không có hoặc thiếu điện; nâng học bổng cho học sinh dân tộc; nâng bảo hiểm y tế cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi…

Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng - Ngày 17/4/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Theo đó, việc điều chỉnh phải tuân thủ nguyên tắc: Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu; Việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư, hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo tăng trưởng bền vững; Khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng (giảm) giá, mức điều chỉnh giá do chủ đầu tư, nhà thầu xác định trên nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm; Các loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh (tăng, giảm) giá bao gồm: Xăng, dầu, sắt thép các loại (bao gồm cả cáp thép, ống thép các loại), nhựa đường, xi măng, cát, đá, sỏi, gạch các loại, dây điện, cáp điện các loại, gỗ các loại (bao gồm cả cốp pha gỗ, cửa gỗ các loại), kính các loại…

Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được xác định cho từng hợp đồng thi công xây dựng công trình, từng gói thầu và cho cả dự án. Phần chi phí bổ sung do điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí xây dựng bổ sung và là căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu, điều chỉnh dự toán công trình và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Dự toán chi phí xây dựng bổ sung có thể xác định bằng cách tính bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp hoặc hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu…

Chủ đầu tư điều chỉnh giá gói thầu bằng cách cộng giá trúng thầu đã được phê duyệt với dự toán chi phí xây dựng bổ sung. Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh không vượt giá gói thầu đã được phê duyệt thì chủ đầu tư quyết định phê duyệt, nếu vượt giá gói thầu đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư quyết định phê duyệt và gửi kết quả để báo cáo người quyết định đầu tư…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quản lý hoạt động mua bán hàng hoá - Ngày 14/4/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối được bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó…

Định kỳ hàng quý, trước ngày 15 của tháng đầu tiên quý kế tiếp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối phải lập báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu gửi đến cơ quan cấp phép có thẩm quyền...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
·Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.
·Nghị định số 41/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
·Nghị định số 42/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn ; điều chỉnh địa giớihành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
·Nghị định số 43/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề.
·Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổ, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
·Quyết định số 370/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
·Quyết định số 390/2008/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát.
·Công văn số 546/TTg-KTN ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc điểu chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
·Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Ban quản lý Làng văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.
·Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Văn Phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
·Quyết định số 16/2008/QĐ-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-Chính phủ ngày 18 tháng 3 năm 2008 03/ngày 09 tháng 01 năm 2008/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-Chính phủ ngày 18 tháng 3 năm 2008 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-Chính phủ.
·Công văn số 4412/BTC-TCDN ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài gửi Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà Nước.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
·Công văn số 1445/TCT-TNCN ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc thuế TNCN đối với chuyên gia tham gia dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp sử dụng vốn ODA gửi Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng.
·Công văn số 1447/TCT-CS ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài gửi Tập đoàn Sumitomo Corporation.
·Công văn số 1453/TCT-CS ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Bình Định.
·Công văn số 1454/TCT-CS ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi Cục thuế thành phố Hải Phòng.
·Công văn số 1455/TCT-CS ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
·Công văn số 1456/TCT-CS ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT dịch vụ sữa chữa phương tiện vận tải gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
·Công văn số 1457/TCT-CS ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hủy hóa đon GTGT gửi Cục thuế thành phố Hà Nội.
·Công văn số 1458/TCT-QLN ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc bổ xung hồ sơ xóa nợ thuế gửi Cục Thuế tỉnh Cà Mau.
·Công văn số 1459/TCT-QLN ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc xử lý nợ thuế của Công ty kinh doanh tổng hợp Quảng Bình gửi Cục thuế tỉnh Quảng Bình – Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
·Công văn số 1460/TCT-VP ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế gửi Cục thuế thành phố Hà Nội.
·Công văn số 1461/TCT-CS ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chuyển đổi từ DNTN thành Công ty TNHH gửi Cục thuế thành phố Hà Nội.
·Công văn số 1462/TCT-CS ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế TNDN gửi Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp.
·Công văn số 1465/TCT-CS ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT gửi Cục thuế thành phố Hải Phòng.
·Công văn số 1497/TCT-CS ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc Hoàn thuế GTGT gửi Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.
·Công văn số 1498/TCT-CS ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hạch toán chi phí gửi Công ty xi măng Bút Sơn.
·Công văn số 1499/TCT-CS ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đối với màn hình dùng cho máy vi tính và bộ định tuyến dùng cho máy vi tính gửi Công ty TNHH máy tính Vĩnh Xuân (39 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
·Công văn số 1502/TCT-KK ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc miễn thuế doanh thu, thuế lợi tức năm 1996-1998 gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội.
·Công văn số 1515/TCT-CS ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc sử dụng chứng từ đối với khoản tiền nhận tài trợ gửi Doanh nghiệp tư nhân Lan Bắc (178 Lê Hồng Phong, P.Duyên Hải, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
·Công văn số 1516/TCT-CS ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT gửi Cục thuế tỉnh Nghệ An.
·Công văn số 1517/TCT-CS ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ gửi Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.
·Công văn số 1518/TCT-CS ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc miễn giảm thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Bình Dương.
·Công văn số 1519/TCT-CS ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách miễn giảm tiền thuê đất gửi Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
·Công văn số 1520/TCT-CS ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế TNDN gửi Cục thuế tỉnh Hưng Yên.
·Công văn số 1521/TCT-CS ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chi phí lãi vay gửi Cục thuế tỉnh Phú Yên.
·Công văn số 1522/TCT-CS ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục thuế về việc chứng từ thanh tóan qua Ngân hàng gửi Cục thuế tỉnh Tây Ninh.
·Công văn số 1523/TCT-CS ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đầu vào của hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng gửi Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
·Công văn số 1651/TCHQ-GSQL ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục gửi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trường Hưng (Đ/c : 204/83 Đào Duy Anh, Q.Phú Nhuận, Tp.Hố Chí Minh).
·Công văn số 1679/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xác nhận nợ thuế Cục thuế thành phố Hà Nội (số 22 Thành Công – Q.Ba Đình – HÀ Nội).
·Công văn số 1681/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc Giá tính thuế ôtô nhập khẩu gửi Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
·Công văn số 1692/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý thuế GTGT gửi Công ty Hồng Hà – Bộ Quốc phòng (Lê Thiện – An Dương – TP. Hải Phòng).
·Công văn số 1694/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH TM &DV Văn Tân (205 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội).
·Công văn số 1712/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc cung cấp thông tin giá xe ôtô Trung Quốc nhập khẩu gửi Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.
·Công văn số 1728/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc cung cấp thông tin giá xe ôtô nhập khẩu gửi Cục Hải quan Hà Tĩnh.
·Công văn số 1739/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc xác định giá thuế ôtô nhập khẩu gửi Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.
·Công văn số 1752/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Tổng Cục Hải quan về việc giá tính thuế ôtô nhập khẩu gửi Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng – Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
·Quyết định số 05/2008/QĐ-BXD ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng Ban hành chưng trình hành động của ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-Chính phủ ngày ngày 11 tháng 01 năm 2008/01/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011.
·Quyết định số 15/2008/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010.
·Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành « Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư ».
·Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà Nước.
·Quyết định số 464/2008/QĐ-BNV ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam .
·Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNH ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam về cho vay hàng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.
·Thông tư số 02/2008/TT-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn về cấp giấy phép băng tầng.
·Thông tư số 05/2008/TT–BCT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/Thủ tướng Chính phủ- BTM ngày 18 tháng 3 năm 2008 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thưong mại Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-Chính phủ ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
·Thông tư số 08/2008/TT-BXD ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội Đồng kiến trúc – Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố.
·Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Bộ thông tin và truyền thông ban hành « quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông ti trong cơ quan Nhà nước ».
·Quyết định số 21/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Bộ Thông ti và truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiếnlược Thông tin và Truyền thông.
·Thông tư 03/Thủ tướng Chính phủ-NHNN ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về họat động cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng.
 
L

littleprincess

Sơ cấp
24/5/08
13
0
0
Hanoi
#7
Cảm ơn bạn, thông tin thật hữu ích, mình có thể biết về văn bản mới theo từng chuyên đề của từng tháng :). Mình sẽ vào đây tra cứu thường xuyên.
Công văn mình quan tâm nhất là: Công văn số 1517/TCT-CS ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ gửi Cục thuế tỉnh Đồng Tháp :)
Thanks nha!
 

BQT trực tuyến

 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • tramiqn
 • Trần Thị Thảo Nguyên
 • miki0501
 • CPA 2019
 • tina2015
 • Huyền Mia
 • Khánh Linh 1118
 • prokhong5
 • Lục bình tím
 • banthogo
 • TrangTrang11
 • qthi2209
 • pink94
 • Lặng Yên
 • duytienuit
 • NhungNhungGau
 • vietnguyen3110
 • nadanvonga
 • lythaiduong87
 • BĂNGBĂNG_KHANHTHU
 • lachongcorp123
 • anhduchoi
 • kelvin Toàn
 • loanman
 • Người tuyển dụng
Xem nhiều