thặng số tiêu thụ là gì

  • Thread starter beayongjun
  • Ngày gửi
B

beayongjun

Sơ cấp
28/3/08
3
0
0
30
so3/103Dlhai phong
#1
mình ko biết thặng số tiêu thụ là gì .tài khoản nào phản ánh nó.các bạn giúp mình với .ví dụ như có nghiệp vụ sau: nhận được giấy báo có ngân hàng khách hàng thanh toán tiền lô hàng gửi bán kỳ trước tổng giá thanh toán theo hoá đơn GTGT là 242 triệu ,thặng số tiêu thụ 10% ,thuế GTGT 10% chiết khấu cho khách hàng 2% .thì phải định khoản như thế nào?
 
L

lethuthao

Sơ cấp
15/5/08
13
0
0
34
Quang Nam
#2
mình ko biết thặng số tiêu thụ là gì .tài khoản nào phản ánh nó.các bạn giúp mình với .ví dụ như có nghiệp vụ sau: nhận được giấy báo có ngân hàng khách hàng thanh toán tiền lô hàng gửi bán kỳ trước tổng giá thanh toán theo hoá đơn GTGT là 242 triệu ,thặng số tiêu thụ 10% ,thuế GTGT 10% chiết khấu cho khách hàng 2% .thì phải định khoản như thế nào?
thặng số tiêu thụ chính là phàn chênh lệch dương giữa giá bán và giá vốn
Ví dụ:
-Giá vốn:
Nợ TK 632
Có TK 157:
Cách tính như sau: 242/100%+10%(thặng số tiêu thụ)+10%(Thuế)=
- Doanh thu:
Nợ TK 122: Cách tính 242 - (242*2%)
Nợ TK 635: 242*2%
Có TK 511: 242/100%+10%(thuế)
Có TK 3331:[242/100%+10%]*10%
 
H

HAILONGNGUYENBA

Sơ cấp
24/11/07
94
1
0
39
Ha noi
#4
thặng số tiêu thụ chính là phàn chênh lệch dương giữa giá bán và giá vốn
Ví dụ:
-Giá vốn:
Nợ TK 632
Có TK 157:
Cách tính như sau: 242/100%+10%(thặng số tiêu thụ)+10%(Thuế)=
Theo mình cách tính như sau:
Vì tổng giá thanh toán là 242 nên giá bán chưa thuế là 220 (= 242/100%+10%(thuế)). Thặng số 10% --> Giá vốn 200 (= 220/100%+10%(thặng số)).
- Giá vốn
Nợ 632: 200
Có 157:200
- Doanh thu
Nợ TK 122: 242 - (242*2%)
Nợ TK 635: 242*2%
Có TK 511: 220
Có TK 3331: 22
Thân!
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • theanhst92
Xem nhiều