Going concern ...

  • Thread starter nedved
  • Ngày gửi
nedved

nedved

Guest
14/7/04
687
2
0
Xa xa nương dâu
"The Continuing Concern Concept

The continuing concern concept assumes that a business will continue to operate, unless it is known that such is not the case. The values of the assets belonging to a business that is alive and well are straightforward. For example, a supply of envelopes with the company's name printed on them would be valued at their cost. This would not be the case if the company were going out of business. In that case, the envelopes would be difficult to sell because the company's name is on them. When a company is going out of business, the values of the assets usually suffer because they have to be sold under unfavorable circumstances. The values of such assets often cannot be determined until they are actually sold."

Concept trên lấy từ nguồn do ISO chỉ dùm

Vấn đề của tôi muốn đưa ra để thảo luận là Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp sẽ được trình bày như thế nào nếu doanh nghiệp có dấu hiệu hoặc không tiếp tục hoạt động ???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ketoanquen

Guest
1/9/04
15
0
0
Ho Chi Minh City
Chắc chắn là phần thuyết minh BCTC sẽ trình bày về khả năng họat động liên tục của doanh nghiệp. Không biết là có phải nói rõ nguyên nhân không thể họat động liên tục và những ảnh hưởng của nó đến số liệu trình bày trên BCTC?
 
S

SuspenseAC

Guest
Có 2 trường hợp sảy ra:

Có sự không chắc chắn đáng kể về tính hoạt động liên tục (significant uncertainties). Báo cái tài chính vẫn có thể lập trên nguyên tắc hoạt động liên tục nhưng phải có thuyết minh phù hợp về điều này.

Nếu giả định hoạt động liên tục không còn phù hợp, báo cáo tài chính phải được lập theo nguyên tắc gọi là "Realisation basis". Về cơ bản, theo nguyên tắc này, các tài sản và công nợ đều phân loại là ngắn hạn (current). Giá trị các tài sản và các khoản nợ phải xem xét lại. Tài sản phải đánh giá theo giá trị có thể thu hồi. Các khoản nợ có thể phát sinh thêm do doanh nghiệp không thực hiện được các nghĩa vụ đã cam kết. Những điều này mình nói là trên lý thuyết. Trên thực tế rất ít khi nguyên tắc này được áp dụng. Vì doanh nghiệp thường vẫn áp dụng nguyên tắc hoạt động liên tục mặc dù việc áp dụng như vậy là sai. Cái sai này thì thường sẽ được kiển toán viên xử trí.


nedved nói:
"The Continuing Concern Concept
Vấn đề của tôi muốn đưa ra để thảo luận là Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp sẽ được trình bày như thế nào nếu doanh nghiệp có dấu hiệu hoặc không tiếp tục hoạt động ???
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA