kế toán các hoạt động đầu tư

  • Thread starter BUI VIET HA
  • Ngày gửi
B

BUI VIET HA

Sơ cấp
9/12/06
2
0
0
Ha noi
#1
Ai giúp mình với. Mình đang cần trong ngày hôm nay.
Cty mình đang tham gia liên doanh với đối tác tỉ lệ góp vốn là: Cty mình 30%; đối tác 70%. Với hình thức là Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh.
Công ty mình trực tiếp nhập hàng. sau đó bàn giao cho họ sử dụng và hai bên cùng được hưởng từ phần lợi nhuận sử dụng dịch vụ đó
Vậy mình hạch toán như thế nào? và mình có phải suất hoá đơn cho bên đối tác không , nếu xuất thì xuất theo giá trị nào?
Mình đang cần gấp và giúp mình với
 
D

denho

Sơ cấp
#2
Chế độ kế toán (QĐ 15- trang 217) có ghi "trường hợp bên tham gia liên doanh mua hoặc đem các tài sản khác đi góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát, căn cứ vào chi phí thực tế bỏ ra để có được tài sản đồng kiểm soát, ghi :
N 211,213 (chi tiết tài sản đồng kiểm soát theo hợp đồng hợp tác kinh doanh)
N 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
C 111,112,...
C 331
Về hoá đơn thì thông tư 134 Hướng dẫn về luật thuế GTGT, phần B, mục IV, khoản mục 5.18, có ghi:
" Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản
Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định"
Trường hợp công ty bạn mua tài sản, sau đó bàn giao tài sản cho đối tác thì bạn phải xuất hoá đơn. Theo mình hạch toán như sau:
Khi mua tài sản
N TK 211
N TK 133
C TK 111 (tổng số tiền hai bên góp mua tài sản)
Khi nhận vốn góp và bàn giao tài sản
N TK 111 (phần vốn góp của đối tác)
C TK 211
C Tk 3331
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • hoang lao ta
  • Dê con Chuột nhắt
Xem nhiều