Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế TNDN tạm tính thuế ấn định.

  • Thread starter HoangTrungkt
  • Ngày gửi
H

HoangTrungkt

Sơ cấp
6/5/08
37
0
0
Hai Phong
#1
:039:Mình mới ra nhạp diễn đàn. Thuế TNDN tạm tính quí I đã qua nhưng mình vẫn đang bức xúc, vì không biết tại sao mà chi cục thuế một vài nơi có kiểu tính thuế tạm tính kỳ quái. Cụ thể là ở Chi cục thuế Huyện An Dương Hải phòng. Đơn vị sản xuất thương mại là 1,5 % VD : Doanh thu 3 tháng là : 5.000.000.000 đồng x 1,2 % = 60.000.000 đồng x 28 % = 16.800.000 đồng. Chẳng cần biết Doanh nghiệp làm ăn lỗ lãi thế nào. Thương mại là 0,4 %. Tỷ lệ % cách biệt quá thể.
Mình tìm mãi mà không thấy cái công văn nào nó nói đến vấn đềnày cả. Chỉ thấy bên thuế in một tờ giấy chỉ cho DN nhìn về mà làm.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều