Time test! Help me check it out!

  • Thread starter Jonicute
  • Ngày gửi
Jonicute

Jonicute

Cao cấp
21/3/08
495
1
0
Hanoi
#1
Eo ơi! Ghét!

Quyết định quay lại bắt đầu lại từ đầu và nghiêm chỉnh, mình đã đọc lại từ SS2:quantity method, basic concept. Đọc phần TMV, xong đến đoạn EAR "effective annual rate" thì mở Q-test ra làm question quiz. Kết quả bài làm sát sàn sạt ngay sau khi vừa đọc xong lý thuyết đã tệ chưa từng có! Mình đúng 3/5 câu, sai câu thứ 2 và thứ 3.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs275.photobucket.com%2Falbums%2Fjj306%2Fjonicute%2Fth_1-17.png&hash=57a3a63e52dddeb1b5470d6fb3ac49dd


Hì hục đánh lại (phải gõ lại vì Q-test ko cho copy) bài test mình vừa làm nên đây nhờ các bạn làm và cho biết kết quả giúp để tự đo level của mình và biết hướng phấn đấu tiếp.

1. What is the EAR if the stated rate is 125 compounded quartely?

a. 12%
b. 12.55%
c. 3%
d. 57.35%

2. A major brokerage house is currently selling an investment product that offers an 8% rate of return, compounded monthly. Based on this inf., it follows that this investment has

a. a periodic interest rate of 0.667%
b. a stated rate of 0.83%
c. an effective annual rate of 8%
d. a nominal effective rate of 6.67%

3. As the number of compounding period increases, wht is the effect on the annual percentage rate APR and the effective annual rate EAR?

a. APR increase, EAR increases
b. APR increases, EAR remains the same
c. APR remains the same, EAR remains the same
đ. APR remains the same, EAR increase

4. Which of the following is the most correct statement abt stated and effective annual interest rates?

a. The stated annual interest rate is used to find the effective annual rate
b. The stated rate adjusts for the frequency of compounding
c. The norminal rate is used to find the stated rate
d. So long as interest is compounded more than one a year, the stated annual rate will always be more than the effective rate.

5. The local bank advertises that it will pay interest at the rate of 4.5%, compounded monthly, on regular savings accounts. What is the effective rate of interest that the bank is paying on these account?

a. 4.59%
b. 4.5%
c. 4.65%
d. 4.88%

Các YOU làm giúp nhé! Làm xong cho mình biết 3 ý sau:

1/ Bạn làm ngay sau khi đọc xong lý thuyết hay đọc đề làm luôn
2/ Tổng thời gian làm
3/ Đáp án mỗi câu là gì

Thanks!

P/S: Yêu cầu thí sinh làm bài nghiêm túc, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm :007:
 
T

tunganhtr

Sơ cấp
9/5/08
7
0
0
35
Hanoi
#2
câu 1 : c -> (1+ 0.125/4)^^4 - 1 = 13%

câu 2 : a -> 8% / 12 = 0.667%

câu 3 : d -> APR remains the same, EAR increase

câu 4 : b -> EAR is the stated rate adjusts for the frequency of compounding

câu 5: a -> (1+0.045/12)^12 - 1 = 4.59%
 
Jonicute

Jonicute

Cao cấp
21/3/08
495
1
0
Hanoi
#3
câu 1 : c -> (1+ 0.125/4)^^4 - 1 = 13%

câu 2 : a -> 8% / 12 = 0.667%

câu 3 : d -> APR remains the same, EAR increase

câu 4 : b -> EAR is the stated rate adjusts for the frequency of compounding

câu 5: a -> (1+0.045/12)^12 - 1 = 4.59%
Bạn này làm hỏng hết bánh kẹo rồi! Mình yêu cầu bạn cho biết thời gian làm và kết quả dạng chọn a, b, c, d, chứ có cần cụ tỉ cụ ti thế này đâu?

Mục đích là để mình "market research" và phân tích điểm mạnh điểm yếu của mình, để ôn ác liệt hơn nữa.

Có đánh đố bạn đâu mà làm một loạt cách giải nhỉ?

Chán!:028:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều